År 1970-1980

År 1973 togs kravet att en präst skulle medla vid skilsmässa bort.

I den stora kommunreformen1974 går Hållnäs landskommun upp i den nya kommunen Tierp.

Fri abort införs 1975.

 

UNT 30/6 1977

En stor artikel med bild om Hjalmar Olsson i Göksnåre. Han berättar att synproblemen började 1961 då synen på högra ögat försvann helt på någon vecka. Han fortsatte jordbruket och skogskörningen trots handikappet men 6 år senare, 1967, var det dags för det andra ögat. Det var grå starr han drabbats av och med operationer och glasögon kunde han fortsätta med arbetet. En olyckshändelse i januari 1973 då Hjalmar halkade och slog i bakhuvudet gjorde att näthinnan gick sönder. Han genomgick ett par operationer men synen gick inte att rädda. Jordbruket fick delvis avvecklas och övertas av sonen Svante som, i skrivande stund, har biffkor.