År 1960-1970

1962 införs nioårig grundskola.

24 april 1963 infördes automatstationer för telefonin. Det innebar att ortsnamnet Konradslund ersattes med talet 30 i telefonnumret. För alla som hade ett tvåsiffrigt nummer lades dessutom en trea till.

Tex om man hade Konradslund 59 blev det nya numret 30 3 59.

 

1965 utfördes en flygfotografering som ligger till grund för sk ortofoton dvs en typ av kartbilder som utgörs av de foton man tog. Dessa foton finns tillgängliga digitalt på Lantmäteriverkets hemsida.

(nästa flygfotografering som gjordes var 1971, se nästa kapitel om 1970-talet, så där kan en del jämförelser göras.

Fotograferingen gjordes troligen under andra halvan av juli. Lövträden har inte fällt sina löv och man kan räkna till mer än 500 hässjor á 10-20 m med hö som står i fina rader. Dessutom ser vi i storleksordningen 300 st runda vålmar samt några ängar där höet ligger i slingrande rader vilket jag tolkar som att det är ihopräfsat men inte upplagt ännu.

Fotot från 1971 är troligen taget några veckor tidigare. Här ses en del, men inte alls så många hässjor och volmar. På gamla Norrsjön ligger höet strängat, nu troligen med traktor och inte krattat med tanke på formerna. En del lotter ser ut att vara slagna men utan hässjor eller volmar, kan detta bero på att man bärgade höet och torkade det hemma ?.

De finns en körväg från den väg som leder norrut från Båtsmanstorpet. Denna väg svänger av västerut genom den östra delen av det som tidigare var Norrsjön. Denna delen är förövrigt nu kalhuggen. Vägen ser ut att fortsätta fram till mitten av den del av ån som går i nordlig riktning öster om de ängar som var den västliga delen av Norrsjön. På vissa ställen ser det dessutom ut som byggnader typ lador. Detta ska undersökas. Oklart 1971.

 

Vid Rundskär finns ingen sommarstugebebyggelse. Den gamla vägen mot Skaten syns fortfarande tydligt även om den nya, rakare, är byggd och tagen i drift. Vissa vverkningar är gjorda för att komplettera den gamla vägsträckningen och göra nya vägar för det kommande sommarstugeområdet.

Barnkolonin finns och några hus på vägen ner dit.

1971 är alla vägar klara, en hel del hus är byggda, nya småbåtshamnen och badplatsen är iordningsställda.

På vägen upp mot Göksnåre finner vi till höger ”Genvägen” ner till Rundskär.Där den vägen börjar ser det ut som att en liten körväg har gått i motsatt riktning ut i Rudträsket till en punkt direkt öster om den skogsudde som tränger ner i träsket från norr. Syns 1971. Undersöks.

 

Vägen norr om Båtsmanstorpet verkar farbar i hela sin längd. Mer oklart 1971.

 

Göksnåre 4 Larssons har en byggnad i på södra delen av gården som numera är borta. Den finns kvar 1971. Ängarna direkt söder om tomten är sej lika.

 

Göksnåre 4 Kumlet ser ut att ev ha en byggnad som står på norra sidan med långsidan utefter vägen. Detta på västra sidan av den egentliga infarten till gården. Den finns inte 1971. Undersöks.

 

Göksnåre nr 4, Sörgården:Tillbyggnaden vid husets västra gavel finns ännu inte. Inte heller 1971. Sörgården ser ut att ha en mycket välplanerad tomt framför huset med en lång gångväg fram till entren i mitten. 1971 är det bara gräsmatta där.

 

Där vägen fortsätter söderut efter Sörgården och delar sej till Nyhem och Backen ser det ut som ett hus. Finns ej 1971. Där vägen sen går i sydostlig riktning kan det vara timmertravar som ligger på båda sidor om vägen. Spåren finns kvar. Den skog som finns där nu är ännu inte planterad.

 

Sommarstugan vid berget ser ut att vara byggd.

 

 

Göksnåre 7:21, Fågelsången: Förutom den Ladugård som rasade i nutid (finns ej 1971) så finns en byggnad parallellt med denna längre norrut.

 

Göksnåre 7:31 Snickars har en byggnad direkt på höger sida om infarten. Den finns även 1971. Den byggnaden finns inte i nutid.

 

Göksnåre 7:225: På vårt eget hus fanns ett, vad vi tror, vagnslider som var vidbyggt på västra gaveln av ladugården. Nocken gick, till skillnand mot ladugården, i nord-sydlig riktning. Dett hus finns 1965 men är borta 1971. Enligt uppgift rev Korsnäs detta för att kunna räta ut vägen nu när fastigheten ändå stod tom.

På bilden från 1971 ser det nuvarande hygget nordost om byn ut att ha många parallella slingrande vägar som går ut på båda sidor vinkel från vägen. Oklart.

 

 

Den kil som numera är beklädd med skog och som tillförs Göksnåe naturreservat år 2019 är här äng. Dessa träd är alltså som mest 55 år gamla.

 

Sydväst om infarten till Göksnåre nr 2B finns här en krok på vägen som på 1980-talet rätades ut.

 

Göksnåre 2B: Här finns den parallella byggnad som tidigare inramade gårdsplanen. Kvar 1971. Den är numera riven men en liknande har uppförts på senare tid och återställt den ursprungliga gårdsbildningen.

 

Göksnåre 3B, Mats Johansson: Där den nyare byggnad som ligger väst om boningshuset nu ligger finns på denna bild en äldre byggnad. Nu är troligen den nya byggnaden utförd.

 

Göksnåre 5B Hoffman: Här syns naturligtvis det lilltorp som olyckligt brann ner för några år sen.

 

Där Göknåre nr 6A före flytten ca 1937 stod syns ännu inte den sommarstuga som finns där idag.