År 1950-1960

 

Fram till 1950 är det fadern som är ensam förmyndare för ett gift pars barn.

Jakträttigheterna fick tas över av fastighetsägarna i byn från bolaget.

Först 1951 fick Sverige full religionsfrihet.

 

UNT 7/12 1953

Det kunggöres att bla hemmansägaren Ernst Henning Holmgren, Göksnåre (troligen Göksnåre 7:9, min anm.) och fabriksarbetaren August Edor Björkeholm, Ängskär (bror till Arne Björkeholm, min anm.) anhållit om rätt att, med stationsorter i Göksnåre resp Ängskär bedriva beställningstrafik för viss personbefordran med envar en automobil.

En stor storm 1954 fäller en stor del av skogen.

1955 var ett känt torrår i trakten.

1959-60 byggdes vägarna till Sandemossen och Isarudden.