År 1940-1950

1939-45 pågår andra världskriget.

UNT 18/3 1940

Torrläggningsföretaget i Göksnåre fick 1000 kr i bidrag för förrättningskostnader.

 

UNT 8/4 1942

Statens Lantbruksingeniör kallar alla som har sin rätt till sammanträde i Vavd 27 april. Det gäller att förrätta syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göksnåre, Vavd, Malen och Ängskär.

 

UNT 2/9 1942

Det kallades till sammanträde för att verkställa förrättning enligt lag om rätt för nyttjanderättshavare att inlösa fastighet. Det gällde Carl Andersson i Rundsvia, Göksnåre 727, där Gimo Aktiebolag var ägare.

 

Calmette, vaccineringsbuss i Göksnåre ca 1944 (Bild Jan Westbom)

(BCG-vaccin mot TBC, uppkallat efter Albert Calmette och Camille Guérin)

 

 

17/10 1945   DN publicerar en notis från TT: Den 44-årige jordbruksarbetaren Verner Jansson från Årböle by, Hållnäs råkade häromdagen när han skulle utfodra kreaturen falla ned från höskullen i ladugården och skadades så svårt att han nu avlidit på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den omkomne var ogift.

 

Hjalmar Olsson sitter i kommunfullmäktige

 

6-7 augusti 1949 hölls Uppsala läns hushållningssällskaps Lantbruksutställning i Hållnäs. Bland mycket annat noterar vi fäljande utställare från Göksnåre:

Hästar: Rune Sörehall (Göksnåre nr 4) och K.G. Karlsson (Karl Gunnar Karlsson i Göksnåre nr 2B)

Tjurar: Rune Sörehall (Göksnåre nr 4)

Föreningsbaggar: Göksnåre baggförening

Hemslöjd: Maria Andersson (Göksnåre nr 3, Bernhards mor), Annie Björkeholm (Göksnåre nr 6B), Ellen Holmgren (Göksnåre nr 4B), Märta Larsson (Göksnåre nr 4C), Karin Sörehall (Göksnåre nr 4A), Ebba Jakobsson (Årböle), Anna Wahlgren (Årböle), Elin Wahlund (Årböle) och Anna Årman (Årböle)

 

1950 införs 9-årig enhetsskola.