År 1930-1940

Hösten 1931 gick Erik Adolf Löfgren från Göksnåre nr 2 till skogvaktaren i byn och bad om arbete i skogen kommande vinter. Tyvärr skulle det inte bli några avverkningar i trakten denna vinter så det behövdes inga extra arbetare. Enligt vad om berättats sa då Löfgren ”Måtte Gud se till att det blir en riktig storm, så att träden faller av sej själv”. Den 15 december 1931 kommer stormen som fäller en stor del av skogen. Dessutom kom en hel del snö så vägarna var svårframkomliga av både fallna träd och snödrev. Då det inte fanns el i Hållnäs och få gårdar hade telefon var dock den typen av känslighet okänd. Från Gimo-Österby AB:s styrelseprotokoll finner vi att arbetare från Dalarna och Norrland togs in. I februari hade man en arbetsstyrka på 6200 man varav 2800 körare. Ca 270 lastbilar var igång. På det område som kallades ”Leufsta bevakning” hade man till 15 augusti 1932 huggit 936 542 st sågtimmer och 67 641 st sulfitved. På hela bolagets skogar var motsvarande siffror 2 659 744 resp. 194 823 st. Magasinet i Ängskär blev inkvarteringsplats för 20 körare med hästar, huggare och en kocka. Stallet var på nedersta planet, sedan bodde körarna en trappa upp. Huggarna och kockan bodde på plan 2. 
Vid Torpet i Skaten byggdes en stuga med tillhörande stall för körare. 
Fotografier finns från både Ängskär och Torpet

Enligt Björn Björkeholm jobbade estländare med uppröjning. De hade ett läger där brännvinet flödade och som Arne 15 år och hans jämnåriga gärna besökte. Lite blev man väl bjuden på!

 

Skolplikten förlängs från 6 till 7 år 1936.

Huset där Svante Olsson nu bor uppförs 1937. Delar av det tidigare huset vid Julan Eriksson återanvänd efter att det rivits.

Även huset där Sven-Erik Holmquist nu bor uppförs 1937. Där stod tidigare ett mindre äldre hus i ett plan.

Göksnåre har 110 innevånare 1941.

1947 finns det yrkesfiskare i Ängskär och 3 som har det som binäring.

I Skaten är motsvarande antal 4 respektive 5.

I Gudinge är det hela 24 personer som försörjer sej helt eller delvis på fiske.

Hamnen i Gudinge var Sveriges modernaste när den byggdes ut 1938-39.

1939 införs 12 dagars semester.