År 1920-1930

1923 föds Julan Eriksson.

1925 börjar radiosändningar från Radiotjänst.

1924-27 sker en stor ägostyckning i Göksnåre där Gimo-Österbybruks AB styckar upp och säljer av de fastigheter som bruket tidigare lagt under sej. Detta gäller i princip alla fastigheter utom Sörgården och Kumlet som fortfarande var självägda skattehemman. Bolaget behöll dock alla jakträttigheter.

Totalt var det 2783 ha som styckades varav man behöll 2501 ha som skog och fastigheter som uthyrdes till skogsarbetare.

De 5 ursprungliga hemmanen som Leufsta bruk köpt upp hade alltså i genomsnitt en areal på över 550 ha vardera.

1926 lades bruksrörelsen i Leusta ner.