År 1917, 1 år för drygt 100 år sedan

Första världskriget pågår för fullt.

Det är missväxt i Uppland.

Byn har 153 personer 1 januari och det ökar till 160 personer 31 december.

11 barn varav två tvillingpar föds under året i byn.

3 st barn gifter sej och flyttar under året.

En person, den 73-årige drängen Lars Petter Andersson, dör under året.

Medelåldern är 1 januari 26,1 år och 31 december har den sjunkit marginellt till 25,9 år.

Ca hälften av byns innevånare 20 år eller yngre.

31 december 1916 finns det 43 barn i åldern 0-10 år.

31 december 1917 är det 39 st.

 

I bondehemmanen är brukarna mellan knappt 30 till som mest 55 år gamla. Dras föräldrar som bor kvar är mellan 55 och 75 år gamla.

 

Den totalt dominerande yrkesbenämningen är jordbrukare men där ingår, åtminstonde för arrendebönderna, även att vara kolare och körare åt bruket. Övriga yrken som finns representerade i byn är skogsarbetare, skogvaktare, skomakare/skomakeriarbetare, jordbruksarbetare/dräng, piga och snickare.

 

Uppsala ha 28181 invånare, Gävle har 36362, Öregrund har 1129.

 

UNT 2/3 1917

Minneslistan: Lördagen 3 mars: Kl. 1 e.m. Lösöresauktion vid Kuggböle, Hållnäs socken. Det är hemmansbrukare Klas Otto Andersson (6/12 1860-) och Maria Matilda Lundkvist (8/5 1862-) som bott i Kuggböle sen år 1900 som nu flyttar till Ulfsbo, Tegelsmora. De är 55 och 57 år gamla och avser att inte bedriva jordbruk på samma sätt som i Kuggböle. Deras 5 barn har flyttat ut så det finns säkert en del lösöre som inte behöver tas med till Tegelsmora.

 

15/12 1917 säljs bruksrörelsen i Leufstabruk till Gimo-Österbybruk AB.

 

Ett mansdagsverke borde vara betalat till ca 2,50 kr och ett dagsverke med häst ca 4,50 kr.

 

En körkarl tjänade ca 400kr kontant och ca 1000 kr inkl naturaförmåner på ett år.

 

Ransonering på kött, fläsk, fisk, bröd, mjölk och socker, smör införs på vintern. Man fick köpa ett kg socker per månad (för december två kg)

8 januari lade staten beslag på all brödsäd av vete och råg, mjöl och bröd.

Varje jordbruksidkare erhöll 12 kg brödsäd per person i månaden och andra personer enligt särskilda “brödkort” 250 gram mjöl eller 325 gram mjukt bröd eller 200 gram hårt bröd per dag. Ökad ranson tilldelades personer med tungt arbete enligt särskilda s.k. “påbrödskort”. Ingen brödsäd odlades i Göksnåre men alla var ju jordbruksidkare så det borde ha varit tilldelningen av brödsäd som var aktuell.

Maxpris på potatis införs i april

Kaffet beslagtogs, och åtgärder vidtogs att reglera försäljningen av mjölk med mera. På spannmål sattes minimipris för att uppmuntra brödsädsodlingen. Brännvinsbränning förbjöds från 1 oktober. Årets års klena skörd nödvändiggjorde statsbeslag på och ransonering av hö och andra fodermedel.

Priset gick upp för de flesta jordbruksprodukter som byns innevånare kunde tänkas sälja, så om man inte behövde köpa tex gödselmedel eller foderprodukter borde det varit ett plus.

Motboken infördes för att spannmålen skulle användas till föda istället och för att minska alkoholkonsumtionen i landet.

Fotogenimporten hindrades vilket framkallade nya belysningsmedel, särskilt karbidlampor.

För de mindre jordbruken inrättades särskilda statsunderstödda kreditkassor.