Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Anna Stina föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Matts Ersson Åkerlöf (25/3 1801-6/4 1876) och Kaisa Stina Persdotter (9/9 1811-5/10 1871) Hon gifter sej med Carl Erik Ersson (10/5 1826-5/11 1859) och bor här tillsammans från 1858. Han är från Valö. Han dör i maginfluensa endast 33 år gammal. Han anges då som bondemåg vilket tyder på att det fortfarande är svärfadern som står för hemmanet. De får sonen Carl Eric som föds 25/1 1860, nästan 3 månader efter faderns död. Anna Stina gfter om sej 1861 med Carl Erik Persson (6/12 1834-28/3 1868) Han är från det andra Göksnåre nr 1 men kommer nu från en plats som dräng i Åddebo. De får barnen Maria Christina (18/1 1862-30/8 1920) och Anna Charlotta (2/10 1864-7/11 1894) som anges vara sinnessjuk. De flyttar till Österleufsta 1865 men kommer tillbaka 2 år senare, se vidare i berättelsen om Göksnåre nr1B.

När hon blir änka, 32 år gammal, flyttar hon med sina barn 1869 in i ett torp i Barknåre

År 1879 får hon, 44 år gammal, den oäkta sonen Edvard (12/3 1879-)

År 1888 får hennes dotter Anna Charlotta, som bor kvar hemma, en oäkta dotter Anna Gustava (4/5 1888-) Sonen Carl Gustaf anges arbeta på Holmsta gård år 1887 och flyttar till Gävle 1891. Dottern Anna Charlotta anges 1891 lida av ”fallandesot” och vara ”sinnessjuk” Hon dör, 30 år gammal, 1894.

Anna Stina, hennes sena son Edvard och hennes barnbarn Anna Gustava flyttar 1895 till ett annat torp i Bölö. Hennes tidigare utflyttade dotter Maria Christina flyttar också hit från Barknåre nr 3 med sina oäkta döttrar Ida Kristina (27/9 1883-) och Katarina Augusta (25/11 1890-18/11 1905) Sonen Edvard flyttar till Österleufsta 1896. Dottern Maria Christina får 1897 ännu en oäkta dotter Sigrid Maria (20/2 1897-) Dotterdottern Ida Kristina flyttar hemifrån 1898, kommer tillbaka hit 1900 och dör 1901, 18 år gammal, av magsår. Dotterdottern Katarina Augusta dör 1905, 15 år gammal, av nefrit som betyder njursjukdom och Parenda som kan översättas med framskriden.

Dotterdottern Sigrid Maria gifter sej och flyttar till Tolfta 1915. Dottern Maria Kristina dör 1920, 58 år gammal, av hjärnblödning. Anna Stina flyttar då, 85 år gammal, till Stigslund till sin dotterdotter Anna Gustava som gift sej i Hille och flyttat hit.. Hon flyttar sen till sin son Edward och hans familj som också bor i Stigslund. Hon dör 1927, nästan 92 år gammal, av Marasmus senilis som betyder ålderdomssvaghet och Marasm som är att tyna bort pga viktnedgång.