Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Anna Stina föds i Göksnåre nr 1 B med föräldrarna Matts Ersson Åkerlöf (25/3 1801-6/4 1876) och Kaisa Stina Persdotter (9/9 1811-5/10 1871) Hon gifter sej med Carl Erik Ersson (10/5 1826-5/11 1859) och de bor här tillsammans från 1858. Han är från Valö. Han dör i maginfluensa endast 33 år gammal. Han anges då som bondemåg vilket tyder på att det fortfarande är svärfadern som står för hemmanet. De får sonen Carl Eric (25/1 1860-19/7 1894) som föds nästan 3 månader efter faderns död, se mer om honom nedan. Anna Stina gfter om sej 1861 med Carl Erik Persson (6/12 1834-28/3 1868) Han är från det andra Göksnåre nr 1 men kommer nu från en plats som dräng i Åddebo.

De får Maria Christina (18/1 1862-30/8 1920) se nedan, Anna Charlotta (2/10 1864-7/11 1894) se nedan, innan de flyttar till, Österleufsta 1865. Där blir de arrendatorer av komministerbostället. 1867 flyttar de tillbaka till Göksnåre 1B där de blir frälsebönder. De får här Per Gustaf (1/11 1867-12/2 1946) innan Carl Eric dör 1868, 34 år gammal, utan angiven orsak och Anna Stina flyttar med sina barn till ett torp Barknåre 1869.

År 1879 får hon, 44 år gammal, den oäkta sonen Edvard (12/3 1879-20/11 1958) se nedan.

Anna Stina, hennes sena son Edvard och hennes barnbarn Anna Gustava flyttar 1895 till ett annat torp i Bölö. Hennes tidigare utflyttade dotter Maria Christina flyttar också hit från Barknåre nr 3 med sina oäkta döttrar. Dottern Maria Christina får 1897 ännu en oäkta dotter Sigrid Maria (20/2 1897-25/5 1938) Dotterdottern Ida Kristina flyttar hemifrån 1898, kommer tillbaka hit 1900 och dör 1901, 18 år gammal, av magsår. Dotterdottern Katarina Augusta dör 1905, 15 år gammal, av nefrit som betyder njursjukdom och Parenda som kan översättas med framskriden.

Dotterdottern Sigrid Maria gifter sej och flyttar till Tolfta 1915. Dottern Maria Kristina dör 1920, 58 år gammal, av hjärnblödning. Anna Stina flyttar då, 85 år gammal, till Stigslund till sin dotterdotter Anna Gustava som gift sej i Hille och flyttat dit. Hon flyttar sen till sin son Edward och hans familj som bor i Stigslund. Hon dör 1927, nästan 92 år gammal, av Marasmus senilis som betyder ålderdomssvaghet och Marasm som är att tyna bort pga viktnedgång.

Sonen Carl Eric (25/1 1860-19/7 1894) flyttar 1883 till Göksnåre nr 4B som dräng. 1884 flyttar han till Österlövsta och 1885 till Gudinge. 1886 flyttar han till Göksnåre nr 4A igen och 1887 flyttar han till Göksnåre nr 4A. 1889 flyttar han till Gudinge och gifter sej med Johanna Christina Carlsdotter (24/6 1857-20/12 1921) från Böle. Hon har den oäkta dottern Hilda Kristina (18/5 1884-13/1 1960) Han blir arbetare och de får Emma Josefina (30/4 1890-29/2 1904) De flyttar till Boda, Barknåre 1891 där han blir skomakare. 1893 flyttar de till Vavds ägor där han fortsätter som skomakare. Han dör året efter på Akademiska sjukhuset 34 år gammal av lungsot. När han dör hans hustru gravid med deras andra barn. Sonen Carl Birger (17/8 1894-28/7 1896) föds en månad senare. Han begravs i Uppsala.

Hennes dotter gifter sej och dör i Sandviken 75 år gammal, deras dotter dör i Åkerby 13 år gammal av lungsot. Deras son dör knappt 2 år gammal utan angiven orsak. Hans bouppteckning anger som hans efterlevande arvingar hustrun Johanna Kristina Karlsson samt barnen dottern Emma Josefina född 30 april 1890 och sonen Carl Birger född 17 augusti 1894.

Torparen i Böle Johan Wilhelm Karlsson utsågs till förmyndare för de omyndiga barnen för arvsskiftet. Änkan fick uppdrag att uppgiva boet och det utföll som följer:

– Silver: 1 fickur med kedja värderat till 12 kr

– Koppar: 1 skopa, 1 kaffepanna för 2,75 kr

– Järn- och blecksaker: 1 mindre panna, 1 stekpanna, 1 panna, 1 gryta, 1 yxa, 1 såg, 1 borr, 1 bleckfot*, 1 kagge, 1 kaffebrännare* värderat till 5,10 kr

– Diverse: 1 par ljusstakar, skedar, knivar, gafflar (3,25), 1 lampa allt värderat till 5,50 kr

– Möbler: 1 säng (8kr), 1 soffa, 1 byrå (10kr), 1 bord, 7 stolar, 1 lådfack*, 1 skänk, 1 väggur, 2 ämbar vilket tillsammans blev ett värde på 37,50 kr

– Skomakarverktyg: 1 symaskin* (50 kr) och diverse verktyg (10 kr) totalt 60 kr.

– Gångkläder och Linne: Gångkläder värderade till 47 kr, skor och strumpor 18 kr, 6 skjortor 6 kr, 3 kalsonger, kragar mm, 3 handdukar, 3 lakan värderat till en summa på 72,25 kr

– Sängkläder: 1 madrass, 4 kuddar, 1 täcke, 1 fäll för sammanlagt 13,50 kr

– Hus: 1 stugbyggnad vär 100 kr

– Diverse: 1 rakkniv, 1 fällkniv, 1 servett, 1 duk, 1 spegel, gardiner, bakordningar*, 1 spinnrock värderat till 6,25 kr

Summa tillgångar 322,60 kr

Skulder:

– Begravningskostnad 15 kr

– Underhåll på sjukhuset* 15 kr

– Till PA Andersson i Vavd 3,30 kr

– Till organisten herr KA Kastberg 3,85 kr

– Till J Olsson Åsmundbo 11,50 kr

– Till fd Båtsm. O Frimodig Boda 46,10

– Till Handl herr A Aspelin Böle 10 kr

– Till K Perssons änka Böle 11 kr

– Till Hemmansäg. A Larsson Griggebo 16 kr

– Till Hemmansäg. JE Jansson Kärven 4,50 kr

– Till Hemmansäg. K Karlsson Pålsbo 2 kr

– Till Hemmansäg. M Matsson Vavd 3 kr

– Till brukaren KE Karlsson Böle 6 kr

Bouppteckningsarvode och lånen (?) 3 kr

Summa skulder 150,25 kr

Behållen inventariesumma 172,35 kr

Att allt har blivit riktigt uppgivet och inget blivit undanhållet intygade Johanna Christina Carlsson

Närvarande vid bouppteckningen var CE Carlsson Böle

Bouppteckningsmännen intygade med sina namnteckningar att allt var riktigt antecknat och värderat, PA Andersson Vavd och AF Hålldin

Förklaringar:

– Kaffebrännare är en apparat för småskalig rostning av kaffebönor.

– Spillkanna, en typ av kanna eller flaska med pip och handtag för tex olja.

– Lådfack är en möbel som kan liknas vid en byrå men med fler små lådor

– Bakordning, oklart

– PA Andersson i Vavd är folkskoleläraren Per August Andersson (31/8 1854-25/4 1918) från Nya Kopparberg, Örebro.

– Organisten herr KA Kastberg i Hållnäs är klockaren, organisten och folkskoleläraren Karl Adolf Kastberg (2/8 1828-14/11 1902)

– J Olsson Åsmundbo är Johannes Olsson (21/5 1840-24/9 1913)

– Fd Båtsm. O Frimodig Boda är Olof Fredrik Matsson Frimodig (16/1 1841-10/3 1927)

– Handl herr A Aspelin Böle är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

– K Perssons änka Böle är troligen Karl Erik Perssons (6/12 1834-28/3 1868) änka Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927) De var frälsebönder i Göksnåre nr 1B fram till hans död.

– Hemmansäg. A Larsson Griggebo är Anders Larsson (21/9 1847-14/6 1929)

– Hemmansäg. JE Jansson Kärven är Jan Henrik Jansson (6/3 1841-8/6 1919)

– Hemmansäg. K Karlsson Pålsbo är troligen Karl Johan Karlsson (10/7 1864-31/7 1927)

– Hemmansäg. M Matsson Vavd är Mats Matsson (3/12 1850-15/10 1934)

– Brukaren KE Karlsson Böle är troligen Karl Erik Karlsson (18/9 1849-7/4 1919)

Anmärkningar:

– Underhåll på sjukhuset. Uppenbarligen förekom någon form av det som idag heter patientavgift vid denna tid. Oklart hur den såg ut och det är också oklart hur länge Carl Eric låg inlagd.

– Symaskin. Hans stora arbetsverktyg som skomakare betingade ett värde som var ca 15% av hans totala bo.

– Många små skulder, 11 olika skulder på i genomsnitt knappt 12 kr

Dottern Maria Christina (18/1 1862-30/8 1920) flyttar hemifrån och får de oäkta döttrarna Ida Kristina (27/9 1883-1901) och Katarina Augusta (25/11 1890-18/11 1905) 1895 flyttar hon med dem till sin mor i Böle. Se vidare ovan.

Dottern Anna Charlotta (2/10 1864-7/11 1894) bor kvar hemma och får den oäkta dottern Anna Gustava (4/5 1888-17/7 1975) Hon anges 1891 lida av ”fallandesot” och vara ”sinnessjuk”. Hon dör som fattighjon i Barknåre 30 år gammal, av fallandesot. Dottern Anna Gustava gifter sej 1910 med Lars Olsson (18/12 1880-19/8 1961) från Hille. Hon dör 87 år gammal i Gävle.

Sonen Edvard (12/3 1879-20/11 1958) flyttar till Åkerby nr 4, Österleufsta 1896. Han flyttar vidare till Gävle 1897 och gifter sej 1902 med sin kusin Emma Pettersson (20/8 1879-30/12 1958) från Göksnåre nr 1B. Han är då körkarl och de bor i rote I fastighet 120. De får Märta Regina (7/9 1903-6/6 1961) De flyttar till Tolfors bruks, Valbo 1904. Där får de Agnes Laura (5/6 1906-26/1 1992, som dör i Göteborg) innan de flyttar till Norrskedika, Börstil 1908 och blir nybyggare. Samma år flyttar de vidare till Verkarna, Lilla Torrön där han blir gruvarbetare. De får Edit Maria (25/3 1909-8/2 1968) och Ture Gösta (27/10 1911-24/4 1971) 1916 flyttar de till Bomhus, Gävle och fastigheten Sämningemur 13 där han blir magasinskarl. Senare flyttar de till Fridhem nr 12 och 1920 till Stigslund rote VI, fastighet 25 där han blir jordbruksarbetare. Fastigheten ägs, bland många andra, av Gefle Manufaktur. De flyttar till stadsäga 1372 och där blir Edward förman. Edvard dör 1958, 79 år gammal och hans hustru Emma dör en månad senare, också 79 år gammal.

Sonen Per Gustaf (1/10 1867-12/2 1946) anges arbeta på Holmsta gård år 1887. Han flyttar till rote V, fastighet 12 i den nyregistrerade delen i Gävle 1891 som arbetare. Han gifter sej 1894 med Maria Leontina Danielsson (11/1 1873-31/8 1942) från Ludvika. Han blir velocipedeparatör. De får Irma Maria (18/5 1898-20/12 1978) De flyttar till fastighet 37, 1920. De bor på stadsäga 1429/4 då hans hustru dör 1942 och han dör 1946, 78 år gammal.