Anna Lovisa Forslund (22/6 1860-14/3 1939)

Hon föds i jordetorpet Göksnåre 7:12 med föräldrarna Jan Erik Forslund (4/12 1824-1886) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-15/5 1903) Hon flyttar 1879 till Göksnåre nr 6 som piga. 1880 flyttar hon till Ängskär och 1881 till Olarsbo. 1882 går färden till Grönö, Österleufsta. 1884 flyttar hon till Gävle där hon blir piga hos en hovslagare. 1885 flyttar hon tillbaka hit och 1886 till Flottskär. 1888 flyttar hon sista gången som piga till Kårbo och där gifter sej med drängen Johan Erik Eriksson (24/12 1864-22/3 1932) De flyttar till Gävle 1889 där han blir arbetare. De flyttar till fastighet nr 13 där de bor hos stationskarl Per Olov Persson och hans familj. I början på 1890-talet flyttar de till fastighet 9 där de bor tillsammans med arbetaren Per Adolf Zätterberg från Österleufsta och stationskarlen Robert Eriksson med familj. De får här sonen John Robert (21/7 1895-26/6 1935) se nedan innan de flyttar till fastighet 4 och han benämns som grovarbetare. Efter 1910 är deras öden okända. Han dör 1932, 67 år gammal och hon dör 1939, 78 år gammal, i Gävle.

 

Sonen John Robert (21/7 1895-26/6 1935) gifter sej 1934 men dör året efter, bara 39 år gammal, i Örebro.