Anna Erika Matsdotter (4/10 1865-30/6 1947)

Hon föds i Ängskär med föräldrarna Mats Jansson (26/12 1839-24/5 1924) och Maja Greta Olsdotter (7/9 1836-19/12 1909) men de flyttar till Göksnåre nr 3B 1872 när Anna Erika är 7 år gammal.. Hon bor kvar hemma och får 2 oäkta barn när hon är 23 respektive 25 år gammal, Gustaf Emil (29/8 1888-7/11 1973) och Gustafa Andretta (5/9 1890-24/8 1968) Gustafa Andretta nöddöptes av frälsebonden Mats Erssons hustru Anna Kajsa Persdotter i Göksnåre nr 3A. Läs vidare om hennes oäkta barn under Göksnåre nr 3B från 1903. Anna Erika får icke absolution efter det första oäkta barnet men väl efter det andra.

Hon gifter sej 1892 med Karl Alfred Karlström (7/9 1869-17/1 1934) som flyttar in. Han kommer från Stånggrund där han var son till torparen Karl Erik Karlström (13/9 1839-15/1 1934) och Anna Brita Löf (28/4 1839-13/3 1911) De får de de gemensamma barnen Beda Alfrida (28/12 1892-15/3 1978) se nedan, Hulda Fredrika (14/5 1894-3/11 1975) se nedan och Carl Valfrid (3/4 1895-2/4 1974) se nedan innan de flyttar till Valla, Västland 1895. Karl Alfred blir statdräng på Valla nr 6 och 7 som brukas av J.F. Lundvall på Västlands gård. Där får de Sven Petrus (29/6 1896-20/9 1896) som dör knappt tre månader gammal av diarre. En månad senare flyttar de tillbaka till Hållnäs och nu till Böle där Karl Alfred blir arbetare. Redan i april nästa år flyttar de till Harnäs, Valbo socken där han blir hyttarbetare. Där får de Anna Ottilia (12/9 1897-3/8 1898) som dör knappt 11 månader gammal av magkramp, Levi Rudolf 9/6 1899-11/1 1964) se nedan, Sven Petrus (7/9 1900-19/9 1900) som dör efter 12 dagar av okänd orsak och Hanna Lefvina (23/4 1902-8/3 1996) se nedan. I november 1903 flyttar hennes egna barn Gustav Emil och Gustava Andrietta ensamma tillbaka till Göksnåre 3B.

Efter det fortsätter de att få en jämn ström av barn med Knut Erik Leonard (26/12 1903-17/5 1904) som dör knappt fem månader gammal av kikhosta, Erik Helge (14/10 1904-15/11 1904) som dör en månad gammal av medfödd svaghet, Ester Martina (14/9 1905-3/10 1906) som dör tre veckor gammal av maginflammation, Edla Maria 10/9 1906-26/9 1906) som dör två veckor gammal av magkramp, ett flickebarn (11/8 1907-11/8 1907) som dör samma dag som hon föds av medfödd svaghet, Astrid Linnea (16/7 1908-7/8 1908) som dör tre veckor gammal av medfödd svaghet, Axel Sigvard (7/7 1909-19/7 1909) som dör 12 dagar gammal utan angiven orsak.

1911 flyttar de tillbaka till Hållnäs och nu till hans föräldrar i Stånggrund. Redan 1912 flyttar de vidare till Saxmarken, Österleufsta som var utjord till Försäter. Där blir han torpare.

Efter att alla barn flyttat ut flyttar de själva 1930 till Sälgsjön. Karl Alfred dör 1934, 63 år gammal, av prostatacancer och Anna Erika flyttar då till sin dotter Hanna Lefvina och hennes familj i Spjutbo. Hon har fött 16 barn mellan att hon är 23 och 44 år gammal men verkar ha mycket kraft kvar, hon lever ända till 1947 då hon dör 81 år gammal.

Om man tittar lite noggrannare på hennes liv som barnaföderska så ser man att hon inte är ovanligt ung när hon knappt 23 år gammal får sitt första barn. Hon är då ogift och det gäller även nästa barn 2 år senare.

När hon är 27 år gammal får hon sitt första barn med Karl Alfred. Hennes stora barnafödande under äktenskapet kan delas upp i två perioder.

Först får hon 7 barn när hon är mellan 27 och 37 år gammal och då är intervallen mellan förlossningarn i genomsnitt 16 månader. Det betyder maximalt 7 månaders amning. 2 av de barnen dör före 1-årsdagen men de andra 5 uppnår en genomsnittlig livslängd på höga 80 år.

När Anna Erika är mellan 38 och 44 år gammal får hon 7 barn som alla dör mycket tidigt. Någon långvarig amning kan det inte ha varit tal om för dessa barn, tiden mellan förlossningarna varierar mellan 9,5 och 12 månader.

 

Dottern Beda Alfrida (28/12 1892-15/3 1978) bor kvar hemma och arbetar som sömmerska till 1924 då hon gifter sej med skogsarbetare Viktor Hallberg (9/10 1886-22/9 1964) från Österlövsta. De flyttar till Årböle båtsmanstorp 1924. Läs vidare om dem där.

 

Dottern Hulda Fredrika (14/5 1894-3/11 1975) flyttar till Viksjö nr 7, Häggeby 1915. Hon flyttar samma år till Skadevi, Häggeby och gifter sej med ladugårdskarlen Hans Pauli Zackrisen (14/4 1885-) från Norge. De flyttar till Norge 1917. Troligen blir hon änka i Norge och flyttar tillbaka till Sverige. Hon gifter om sej 1952 med Erik Bernhard Ljunggren (5/8 1887-28/12 1971) från Eskilstuna. Hon är då 58 och han är 65 år gammal. Han dör 1971, 84 år gammal och hon dör 1975, 81 år gammal, båda i Karlskoga.

 

Sonen Carl Valfrid (3/4 1895-2/4 1974) bor kvar hemma och är först skogsarbetare och sen predikant till 1925 då han gifter sej med Mary (24/2 1898-19/12 1974) från Helsingfors, Finland. 16/12 1934 flyttar han till Helsingfors, Finland. Han dör 1974, dan före sin 79-årsdag och hon dör 8 månader senare, 76 år gammal, båda i Uppsala.

 

Sonen Levi Rudolf (9/6 1899-11/1 1964) flyttar 1922 till Staffan Gävle. Han får sonen Levi Sigvard Emanuel (8/4 1935-15/9 1973) med änkan Anna Victoria Grönberg (f. Åhrlin) (15/12 1899-29/9 1957 Sonen som föds i Gävle och dör 38 år gammal i Skutskär. Levi Rudolf gifter sej med senare, troligtvis inte med sonens mor. Han uppges bli änkling 12/9 1959 och han dör 1964, 64 år gammal, i Hallstahammar.

 

Dottern Hanna Lefvina (23/4 1902-8/3 1996) är 34 år gammal då hon 1930 flyttar till Spjutbo och gifter sej med den 60-åriga skogsarbetaren och änklingen Klas Wilhelm Stjärngren (11/7 1870-14/11 1942) De får Harry Wilhelm (19/4 1931-10/4 2015) Hennes man Klas Wilhelm dör 1942, 72 år gammal. Hanna Lefvina gifter om sej 1954 med Klas Verner Gjers (4/9 1899-17/7 1977) från Österby bruksförsamling. Han dör 1977, 77år gammal och hon dör 1996, 93 år gammal, båda i Spjutbo, Lövsta bruk.