Ljudinspelningar

SNICKARS

Kristina Thomsson gjorde under 1990-talet intervjuer med personer i släkten från Snickars. Först med sin faster Ingrid i Griggebo och sen med ett antal släktingar på plats i Salen i Snickars. Sven-Erik Holmströms mor Helfrid var en av de som var med i Snickars. Intervjuerna är uppdelade på ca 70 st ljudfiler som jag nu har fått kopiera av Kristina. Till varje fil finns en  rubrik i fet stil, efter det har jag översiktligt noterat vad personerna talar om och slutligen finns upplysningar kursivt som är för att lättare förstå och följa vidare dessa personer på andra ställen på hemsidan. Stort tack till Kristina och Sven-Erik för att vi nu får möjligheten att ta del av denna historiska skatt. Klicka på länken ovan så kommer du till sidan med alla ljudfiler.

MARYANN OLARSBO

MaryAnne spelade under en lång tid in ljudkassetter. Det är 80-90 st och kommer från intervjuer och träffar med många olika personer från Hållnäs och Österlövsta. Jag har fått låna kassetterna av Leufsta Bygderåd och avspelningsutrustning från Hållnäs Hembygdsförening. Den absoluta merparten av kassetterna är nu digitaliserade och uppladdade. Dessa filer kommer dessutom att läggas upp på USB-stickor som Hållnäs Hembygdsförening och Leufsta Bygderåd kommer att få. Ett postumt tack till MaryAnn för det enorma arbetet med att spela in alla dessa kassetter samt till Leufsta Bygderåd och Hållnäs Hembygdsförening för  att vi nu alla kan ta del av detta. Sammanlagt är det nu 105 ljudfiler som kan lyssnas på. Klicka på länken ovan så kommer du till sidan med alla ljudfiler.

JOHANNA MATSDOTTER

Johanna föddes i Göksnåre år 1851. Läs om och lyssna på henne genom att klicka på länken.