En hemsida om Göksnåres historia och utveckling genom tiden - Ta del av berättelser och bilder från 1000-talet framåt

Hemsidan om Göksnåre

Detta är en sida med hembygdsforskning om Göksnåre by.

De geografiska omfattningen omfattar hela den ursprungliga byn och dess marker.

Det betyder att hemman och torp som Rundskär, Forsgrund (idag försvunnet), Skaten, Skatviken, Tärrörn, Slåtan, Rångsön, Nyböle, Kuggböle (idag rivet), Stenmo, Magön, Olarsbo, Stensäng (idag borta), Bladäng (idag borta), Stenolvet (idag rivet) och Nybygget i Göksnåre (idag borta)  finns med.

Byarna Årböle och Kallnäs är också en del av den ursprungliga byns marker men beskrivs inte närmare här.

Det finns en hel del organisationer, forskningsinstitutioner, privatpersoner mfl som jag får och har fått hjälp av i arbetet. Ett stort tack till alla.

En hel del böcker, forskningsrapporter, uppsatser mm ligger också bakom faktainsamlingen. Jag försöker uppdatera listan över samlingarna och vill ni låna och läsa något så är ni välkomna att höra av er.

Det finns många  områden att forska om men allt tar sin tid.

Jag vet att många är inne och läser här, ni är hjärtligt välkomna med förslag på speciella saker att forska om.

Det vore roligt med mer bilder, berättelser och annat från er läsare. Ni som har nåt om byn, hör av er !!

 

Karta över Göksnåre

 

24-07-21: Skattehemmanet Nyböle är uppdaterat. Läs under Fastigheter.

24-07-16: Hemmanet Kuggböle är nu uppdaterat. Läs under Fastigheter.

24-07-15: Hemmanet Stenmo är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-07-11: Skattetorpet Snickars är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-07-10; Göksnåre 7;12, Sven-Eriks är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-07-07: Göksnåre 7:11, torpet Västerbo är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-07-02: Hemmanet Göksnåre nr 6B är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-07-01: Hemmanet Göksnåre nr 6A (fd Svantes) är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-30: Jordetorpet Skäret är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-29: Hemmanet Göksnåre nr 5 B är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-28: Hemmanet Göksnåre nr 5A (Wärefors) är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-25: Hemmanet Göksnåre nr 4C, Jimmys, är nu kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-24: Hemmanet Göksnåre nr 4B, Kumlet är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-23: Hemmanet Göksnåre nr 4 Sörgården är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-22: Hemmanet Göksnåre nr 3B är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-20: Hemmanet Göksnåre nr 3A är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-19: Hemmanet Göksnåre nr 2B är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-18: Hemmanet Göksnåre nr 2A, Norrgården är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-17: Hemmanet Göksnåre nr 1B är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-14: Hemmanet Göksnåre nr 1A är kompletterat. Läs under Fastigheter.

24-06-13: Berättelsen om åren 1920-30 har nu kompletterats. Läs under Historia.

24-06-12: Berättelsen om åren 1910-20 har nu kompletterats. Läs under Historia.

24-06-11: I berättelsen om åren 1900-1910 har en del tidningsartiklar och en befolkningsmängd tillkommit. Läs under Historia.

24-06-10: År 1885 annonserades det i en tidning av en Göksnårebo, 1887 begicks ett mord i Vavd där mördaren hade kopplingar till Kuggböle och 1898 rapporterades det i tidningar om bortforslingen av timmer efter förra årets storm. Läs om detta och mycket mer i historiaberättelsen om åren 1875-1900. Läs under Historia.

24-06-10: En gammal text om skolan i Uppland samt text och analyser om svältåren 1867-1870 kan man nu läsa i texten om åren 1850-75. Läs under Historia.

24-06-09: Laga skiftet som utfördes i byn 1839-44 är uppdaterat. Läs om de gränser som gäller än idag för skattebönderna. Det är här de får dagens gränser. Som liten utvikning finns berättelsen om lantmätaren Westblad som dessutom var en förmögen markägare. Läs under Berättelser.

24-06-06: Så här på nationaldagen har berättelsen om Storskiftet år 1822-24 uppdaterats. Läs under Berättelser.

24-06-05: Berättelsen om Digerdödens betydelse för Göksnåre är nu uppdaterad. Läs under Berättelser.

24-06-04: Berättelsen om Koleraepidemin år 1834 är nu kompletterad med en del nya uppgifter. Läs under Berättelser.

24-06-03: Nu har historieberättelsen för år 1825-1850 kompletterats med nya uppgifter.

24-06-01: Berättelsen om skogsdelningen år 1780är nu kompletterad med nya uppgifter. Läs under Berättelser.

24-05-31: Historieberättelsen för år 1800-1825 med bla personer i resandefolket eller romani är nu uppdaterad.

24-05-30: Historieberättelsen för år 1750-1800 är nu kompletterad med nya uppgifter.

24-05-29: Historieberättelsen för år 1700-1750 är nu kompletterad med nya uppgifter.

24-04-17: Historieberättelsen för år 1650-1700 är nu kompletterad med nya uppgifter.

24-04-11: Lite sjukdom och datastrul gör att uppdateringarna inte har blivit av. Jag har mycket nytt skrivet som jag ska försöka lägga ut här så fort jag får ordning på min dator. Nu är i alla fall historieberättelsen för åren 1600-1650 kompletterad med nya uppgifter. Läs under Historia.

24-02-26: Historieberättelsen för åren år 1050-1600 har nu kompletterats. Läs under Historia.

23-12-28: 1943 kom baltiska flyktingar till Göksnåre och Kuggböle. Läs i historiebeskrivningen i perioden 1940-50 samt om Kuggböle under Fastigheter

23-12-27: Båtsmanstorpet har nu kompletterats med ett flertal bouppteckningar och några jordbruksundersökningar. Läs under Fastigheter.

23-12-26: Torpet Snickars har nu kompletterats med ett flertal bouppteckningar och några jordbruksundersökningar. Läs om Snickars under Fastigheter.

23-12-10: Torpet Göksnåre 7:12 (Holmströms) har nu kompletterats med flera bouppteckningar och jordbruksundersökningar. Läs under Fastigheter.

23-12-07: Torpet Västerbo, Göksnåre 7:11 har nu kompletterats med flera bouppteckningar, jordbruksundersökningar mm. Läs under Fastigheter

23-12-04: Jordetorpet Skäret har nu kompletterats med ett flertal bouppteckningar, berättelser och jordbruksundersökningar. Läs om Skäret under Fastigheter.

23-12-02: Det avgärda hemmanet Olarsbo har nu kompletterats med ett flertal bouppteckningar och jordbruksundersökningar. Läs om Olarsbo under Fastigheter.

23-11-30: Efter några dagar i snön i Göksnåre är forskningen på gång igen. Nu är det avgärda hemmanet Magön uppdaterat med flera bouppteckningar och jordbruksundersökningar. Läs om Magön under Fastigheter.

23-11-26: Skattehemmanet Nyböle har nu kompletterats med ett flertal omfattande bouppteckningar och några jordbruksundersökningar. Läs under Fastigheter.

23-11-25: Hemmanet Kuggböle har kompletterats med flera bouppteckningar. Läs under Fastigheter.

23-11-24: Hemmanet Stenmo har kompletterats med ett antal bouppteckningar och jordbruksundersökningar. Läs under Fastigheter.

23-11-23: Hemmanet Skaten nr 1 har kompletterats med ett flertal bouppteckningar, jordbruksundersökningar mm. Läs under Fastigheter.

23-11-22: I hemmanet Göksnåre nr 1 B dog Carl Erik Persson år 1868. Han fullständiga bouppteckning finns nu att läsa om. Läs under Fastigheter.

23-11-21: Hemmanet Göksnåre nr 6B (Björkeholms) har nu ett antal nya bouppteckningar, jordbruksundersökningar mm. Läs under Fastigheter.

23-11-20: Hemmanet Göksnåre nr 6A har kompletterats med bouppteckningar, jordbruksundersökningar mm. Läs under Fastigheter.

23-11-18: Skattehemmanet Göksnåre nr 4 Kumlet (här också kallat 4B) har fått massor av ny information. Dokument från början av 1900-talet som köpebrev, lånehandlingar testamenten mm som jag fått låna av Mattias Holmgren. Dessa finns nu att se och läsa tillsammans med förklaringar och kommentarer. Det har även tillkommit ett flertal bouppteckningar under 1800-talet. Läs den fylliga berättelsen under Fastigheter.

23-11-17: Nu har fastigheten Göksnåre nr 5B (Hoffman) uppdaterats med bouppteckningar, jordbruksundersökningar, 1 bild mm. Läs under Fastigheter.

23-11-16: Fastigheten Göksnåre nr 5A (Wärefors) är nu kompletterad med bouppteckningar, jordbruksundersökningar och annat. Läs under Fastigheter.

23-11-13: Nu är fastigheterna Göksnåre, Nyhem och Göksnåre, Backen kompletterade med bouppteckningar, jordbruksundersökningar och en bild. Läs om dem under Fastigheter.

23-11-12: Göksnåre nr 4 Sörgården har kompletterats med bouppteckningar, jordbruksundersökningar mm. Läs under fastigheter.

23-11-11: Hemmanet Göksnåre nr 3B har kompletterats med en del bouppteckningar. Läs under Fastigheter.

23-11-10: Nu har även en liten berättelse om gårdfarihandlare i byn skrivits. Läs den under Berättelser.

23-11-10: Hemmanet Göksnåre nr 3A har nu kompletterats med många bouppteckningar och lite annat bla jordbruksundersökningar. Läs under Fastigheter.

23-11-09: Hemmanet Göksnåre nr 2B (Karlsson) har kompletterat med bla flera bouppteckningar. Läs under Fastigheter

23-11-08: Hemmanet Göksnåre nr 2, Norrgården är nu ordentligt uppdaterat med bla många bouppteckningar. Läs under Fastigheter

23-11-07: Nu är en massa bouppteckningar genomgångna, förklarade och kommenterade. Nu har hemmanen Göksnåre nr 1A och Göksnåre nr 1B uppdaterade med bla nya bouppteckningar. Läs om dem under Fastigheter.

23-09-11: Nu är jag inne på slutspurten med en massa bouppteckningar. Det är från hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet där man kan läsa om vad deras bo innehöll, vilka som var arvingarna, vem var man skyldig pengar och mycket annat. Snart kommer jag att börja lägga ut allt detta här med mycket läsning. En väldigt speciell sak som jag stötte på gäller skattetorpet som nu kallas Snickars. Här gjordes en ordentlig felräkning när man summerade bohaget så det blev över 400 riksdaler istället för över 300. Att ingen av alla som var närvarande och skrev under upptäckte detta kan kanske vara ett tecken på hur dåligt det var ställt med läskunnigheten. Jag frågade min juristdotter om man kan överklaga en bouppteckning och hon började prata om ett antal månader. När jag berättade att denna var 177 år gammal stönade hon bara 🙂

 

Nu på lördag 12 augusti är det dags för "På Tur i Hållnäs"

I år kommer jag att vara med på hemmaplan i Göksnåre 167.

Kom hit med dina frågor, funderingar och egna berättelser om byn. Öppet 10.00 - 16.00

Jag kommer att berätta om byns 1000-åriga historia från vikingatida bosättning vid havskusten till idag.

Ingen anmälan och ingen kostnad.

Detta kommer att ske kl 11.00 och kl 13.00

Hembakat och kaffe kommer att finnas.

 

Hjärtligt välkomna

 

 

 

23-05-03: Vår eget hus som byggdes som skogvaktarboställe 1793 blev 1919 degraderat till "bolagsställe" då ett nytt större hus byggdes åt skogvaktaren. Det var sen 2 generationer Karlström som bodde i huset fram till början av 1960-talet. Den första hustrun i huset dog redan 1926, bara 32 år gammal. Nu finns hennes bouppteckning att läsa med bla en velociped, en stickmaskin och 2 dussin lakan. Läs under Fastigheter, Göksnåre 7:21, Gustaf Emil Karlström 1916-1951.

23-04-02: Här kommer en liten extrem beskrivning av hur knepigt det kan vara med personforskning. I en bouppteckning hittar jag följande:

Jan Jansson i Göksnåre har avlidit (han är son till den Jan Jansson som står omnämnd 2023-03-21 nedan) Han är gift med en kvinna från Julö som också hon har en far som heter Jan så hennes efternamn är  Jansdotter. I bouppteckningen finns en annan Jan Jansson omnämnd. Efter lite efterforskningar finner jag att han är från Julö och bror till vår Jan Janssons hustru. Dessutom är Jan Jansson i Julö gift med en kvinna från Göksnåre med efternamnet Jansdotter. Hon är syster till vår Jan Jansson. Det visar sej alltså att det var 2 syskonpar som hade gift sej. Båda syskonparen hette Jansson/ Jansdotter och båda männen hette Jan. Det är inte alltid lätt !!

23-03-21: Frälsebonden Jan Jansson lever ett långt liv i hemmanet Göksnåre nr 6B (Björkeholms) Framförallt i den andra delen av sitt liv får han uppleva den totala motsatsen till kärnfamilj. Läs berättelsen om hans liv under Personer.

23-03-18: Det avgärda hemmanet Magön har uppdaterats med bla några uppgifter på 1600-talet och en bouppteckning från 1894. Läs om Magön under Fastigheter.

23-03-11: Carl Erik Ängström i torpet Göksnåre 7:12 dör 1894. Nu finns hans bouppteckning med förklaringar och kommentarer. Läs under Fastigheter.

23-03-08: Anna Stina Matsdotter föds 1835 i Göksnåre nr 1B (Ingers) året efter den stora koleraepidemin. När hon gift sej bor de också där och hon får en son 3 månader efter att pappan, hennes man, avlidit bara 33 år gammal. Sonen blir senare skomakare i Böle och Vavd. När han dör 1894 kan vi nu läsa om hans bouppteckning. Läs om Anna Stina Matsdotter och hennes familj under Personer.

23-03-05: Skattehemmanet Göksnåre 4:3 Jimmys eller Göksnåre nr 3C som jag kallar det är nu kompletterat med bla en bouppteckning efter Anna Greta Jansdotter som dör 1893. Läs under Fastigheter.

23-03-04: Hemmansbrukaren Erik Gustaf Jansson i Stenmo dör 1902. Nu finns hans bouppteckning med förklaringar och kommentarer att läsa. Läs under Fastigheter.

23-03-03: Skattetorpet Snickars har nu kompletterats med ännu en bouppteckning. Det är Eric Andersson som dör 1903 det gäller. Även berättelsen om hans bror Jacob Andersson är kompletterad med berättelser om vart hans barn tog vägen. Läs om Göksnåre 7:31, Snickars under Fastigheter och om Jacob Andersson under Personer.

23-02-28: Skattehemmanet Göksnåre 4:3 Kumlet har kompletterats med bla jordbruksundersökningar. Här finns även bouppteckningen efter Mattias Holmgrens farfars farfars far Lars Petter Persson år 1899. Läs under Fastigheter.

23-02-27: Den sista båtsmannen i byn har en egen berättelse. Där finns, förutom den spännande berättelsen, nu även bouppteckningen från hans fattiga mor i Gudinge. Läs om Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman under Personer.

23-02-25: Göksnåre nr 1A (Catharina Carlströms hus) har nu kompletterats med två bouppteckningar. Anders Petter Karlsson, som var frälsebonde här, dog år 1900. Tre år tidigare dog hans 18-åriga dotter. Läs deras bouppteckningar och se vad dessa människor hade och inte hade i form av allt från kläder till kreatur. Läs under fastigheter.

23-02-22: Förra skogvaktartorpet Snickars (Göksnåre 7:31) har nu kompletterats med en massa uppgifter. Bla en bouppteckning från år 1892 med många intressanta uppgifter. Läs om Snickars under Fastigheter.

23-02-21: Kuggböle var ett från Göksnåre avgärdat hemman med anor från 1500-talet. Berättelsen om Kuggböle innehåller nu bla även en bouppteckning på 1890-talet samt en skuld till Hållnäs kyrkoherde Wessblad. Läs om Kuggböle under Fastigheter.

23-02-16: Wilhelm Bernhard Eriksson föds i Nyböle. Historien om honom och hans liv innehåller plötslig död genom skenande hästar, tre hustrur och mycket annat. Den första hustrun som kommer från Snickars i byn avlider i en olyckshändelse som redovisas i flera tidningar. Hennes bouppteckning och många detaljer om deras liv finns nu. Läs under Personer.

23-02-13: Det avgärda hemmanet Stenmo har kompletterats med en ny bouppteckning. Här kan man se att en gammal bondehustru inte hade så mycket bohag men däremot en del besparingar som hon lånat ut. Läs under Fastigheter.

23-02-10: Per Edward Wendblad dog i Skaten. I berättelsen om honom finns en kejserlig hovjuvelerare, en brännvinsfabrikör och nu också Per Edwards bouppteckning. Läs den spännande berättelsen under Personer.

23-02-09: Rångsen eller Rångsön som det också hetat ligger (delvis bokstavligen) på gränsen mellan Hållnäs och dåvarande Forsmarks socken. Hemmanet är avgärdat från Göksnåre dvs det ligger på det ursprungliga Göksnåres mark. Nu har berättelsen om Rångsen uppdaterats ordentligt. Här finns en avrättning, flera bouppteckningar och några bilder. Se och läs under Fastigheter.

23-02-08: Båtsmanstorpet har kompletterats med bland annat bouppteckningen efter Anna Friskman som dör 1884. Torpet Rundskär har kompletterats med bland annat bouppteckningen efter Anders Löf som dör 1886. I bouppteckningarna finns tex massor av saker med namn som inte är så kända idag. Många har jag hittat förklaringar till men inte alla. Hör gärna av dej om du kan hjälpa till att tolka konstiga termer. Läs under Fastigheter.

23-02-07: Göksnåre 2A Norrgården har kompletterats från 1806 med bla bouppteckningen för Anna Greta Ersdotter 1893.

Göksnåre 6B har kompletterats med bla bouppteckningen för Mats Ersson 1887 och en bild från OK Vavds 20-årsjubileum där Kenneth Björkeholm är med. I detta hemman levde Greta Lena Jansdotter som fått en egen berättelse med bla hennes bouppteckning, läs om henne under Personer.

 

23-02-05: I Nyböle har nya bouppteckningar lagts till. Det gäller Johan Dahlfors som dör 1887. I den egna berättelsen om Maria Persdotter som ha anor i Nyböle får vi dessutom ytterligare 2 stycken beskrivningar av vad människor som avlider i slutet av 1800-talet har i sitt bo. Här finns dessutom en hel del relationer med andra då vi finner skulder och fordringar i bouppteckningarna. Läs under Fastigheter samt under Personer för Maria Persdotter.

23-02-04: Jan Erik Forslund och hans vuxna dotter Augusta dör 1886 respektive året före. De bor i torpet Göksnåre 7:12 och Nybygget Grönvret. Nu finns deras bouppteckningar redovisade, läs under Fastigheter.

23-02-02: Nu har Göksnåre nr 2B (7:7) uppdaterats med några spännande bouppteckningar från 1880-talet fram till 1910-talet. Läs under Fastigheter.

23-02-01: Nu har Göksnåre nr 1A kompletterats med hela tre nya bouppteckningar. Det gäller för åren 1886-1891. Läs under Fastigheter vad frälsebönder och deras hustrur äger på den här tiden. Det finns också många konstiga gamla ord som försökt förklaras samt hänvisningar till personer som hade någon form av skuld eller fordran. Läs under Fastigheter.

23-01-31: Göksnåre nr 4 Sörgården har kompletterats med fördelsmannen Lars Ersson (9/12 1803-4/9 1834) Han var den son som inte fick något hemman i arv och blev därför snickare och var vad man kallade fördelsman. Nu finns även bouppteckningen för Anna Brita Vahlberg (14/1 1827-10/1 1892) som var farfars farmor till Leif Sörehall.

23-01-19: Nu har Göksnåre nr 2B (Göksnåre 7:7) kompletterats med bouppteckningarna till en hustru och senare en svärdotter. Läs om detta hemman under Fastigheter för åren 1849-1885

23-01-08: År 1884 dör frälsebonden Henric Jansson i Skaten (Roine Henrikssons farfars farfar) och torparen Carl Persson i torpet Bladäng (vid Olarsbo, finns inte idag) Läs deras bouppteckningar där bla skillnaden mellan frälsebonden och torparen blir tydlig. Läs under Fastigheter (Skaten nr 1 respektive Bladäng)

23-01-06: Idag redovisas bouppteckningarna efter två skattebönder. Den ena Erik Ersson i Göksnåre nr 4, Sörgården som är Leif Sörehalls farfars farfar. Han dör 1885. I Göksnåre nr 4, Kumlet dör Anders Petter Ersson 1884. Läs deras bouppteckningar under Fastigheter.

23-01-05: Idag bjuds det på tre nya bouppteckningar. I Göksnåre nr 1B dör Carl Erik Persson 1868. I torpet Skäret dör Greta Larsdotter 1884 och Lars Erik Hållman 1885. Läs deras bouppteckningar under Fastigheter/ Göksnåre nr 1B respektive torpet Skäret.

23-01-04: Bouppteckningen för Carl Carlsson i Olarsbo som dog 1869 är nu fullständig. Läs om den under Fastigheter.

22-12-30: Jag fick lite hjälp av Elisabeth Ollikainen som sett min efterlysning på Anbytarforum. Det gäller Anna Ersdotter som föds i Göksnåre nr 1 och gifter sej med smeden Georg Hoffman. De bodde i Vendel och Bälinge innan hon kom tillbaka som änka. Läs hennes kompletterade historia under Personer.

22-12-14: Torparen Lars Fredrik Andersson avlider 1878. Läs om hans bouppteckning under Fastigheter, Göksnåre 4:15 Backen

22-12-07: Stor-Jerker, Göksnåres hjälte från koleraepidemin år 1834 har en egen berättelse under Personer. Nu är berättelsen kompletterad med bla att hans styvdotter blev dömd för barnamord. Läs hela berättelsen under Personer.

22-11-25: I hemmanet Nyböle är uppdaterat med nya uppgifter. Bla bouppteckningen för sonen Adolf Herman som dör 26 år gammal år 1873. Här ser vi en ovanlig son i ett relativt välbärgat hemman. Dessutom får han betala underhåll för sina 2 oäkta söner som vi också berättar om. Läs under Fastigheter.

22-11-17: År 1863-64 upprättades en karta över Lövsta Tingslag där Göksnåre och hela Hållnäs finns med. Förklaringarna till kartan kan nu ses under Bilder. I historieberättelsen under perioden 1850-75 finns nu ett utsnitt av kartan över Göksnåre samt en redovisning av kartans förklaringar. Vi kan bla se att hela Göksnåre var ursprungligen på nästan 5 000 ha.

22-11-16: Nu har Göksnåre nr 2B (Karlssons) uppdaterats ordentligt. Bla finns nu en bouppteckning för Jan Erik Nyman som dog 1871, där kan man  tex se att han hade 32 olika djur. Läs under Fastigheter.

22-11-12: Göksnåre nr 4:10 och 4:11, torp under Göksnåre nr 4B och 4C i Skatviken är nu kompletterat med massor av spännande uppgifter. Läs under Fastigheter.

22-11-12: Berättelsen om Per Edward Wendblad som lever slutet av sitt liv i Skatviken har nu kompletterats med bla en "oäkta" son. Tack till Tomas Jansson för ny information. Läs under Personer.

22-11-12: Skaten nr 1 har kompletterats  med bouppteckningarna för Hans Hansson som var frälsebonde 1816-50 samt Jan Peter Henriksson som hade den andra delen av hemmanet 1830-62. Läs under Fastigheter.

22-11-10: Efter TV-programmet "Vem tror du att du är" med Krister Henriksson så har hans del i Göksnåres historia uppdaterats. Han föddes 4 år efter att hans far flyttat från Rundskär där han växte upp. Kristers förfäder, tillsammans med Roines, hör från Skaten nr 1. Läs under Fastigheter om Rundskär och Skaten nr 1.

22-11-10: Det avgärda hemmanet Olarsbo har kompletterats. Bla finns bouppteckningarna för Anders Persson som brukade hemmanet 1862-68 och senare Carl Carlsson som brukade hemmanet 1868-69. Läs under Fastigheter.

22-11-09: Skattehemmanet Göksnåre nr 4 Kumlet är kompletterat med bla bouppteckningen efter Jan Erik Andersson som ägde hemmanet 1861-1864. Läs under Fastigheter.

22-11-08: Hemmanet Stenmo har kompletterats med en massa ny information, bla en bouppteckning och berättelser om brukarnas barn. Läs under Fastigheter.

22-11-08: Torpet Rundskär har kompletterats med: Bouppteckningen för Erik Löf år 1866, berättelse om hans son Lars Fredric Löfström, flera bilder från 1900-talet samt en helt ny text om ägaren Bror Lennart Matsson och hans familj. Läs under Fastigheter.

22-11-08: Texten om frälsebonden Carl Erik Persson i Göksnåre nr 1B under åren 1867-1869 har nu kompletterats med hans bouppteckning.

22-10-30: I berättelsen om Johanna Kristina Andersdotter (som uppdaterades 22-10-22, se nedan) har nu även en bild och lite uppgifter lagts till om hennes son Johan Edward Löfkvist. Läs under Personer/Johanna Kristina Andersdotter.

22-10-29: Skaten nr 1 är uppdaterat med uppgifter och bilder. Läs under fastigheter.

22-10-28. Göksnåre nr 4:3B Jimmy Larssons är uppdaterat med bla en bild på hans faster Margareta från 1968.

22-10-27: Släkten Löfgren hade 1977 en släktträff som Torbjörn Forsman har hittat en tidningsnotis om. Bild med text samt förklaringar vilka det är finns nu under Fastigheter: Göksnåre nr 2 Norrgården.

22-10-22: Johanna Kristina Andersdotter föds i Göksnåre nr 1A. Hon gifter sej och får sina första två barn där. Den äldsta sonen emigrerar senare till USA. Läs om Johanna och hennes barn och se ett antal gamla bilder. Läs under Personer/ Johanna Kristina Andersdotter. Tack till Åsa Rolfsdotter för uppgifter och bilder. Tack till min medicinska rådgivare Gunilla Edlund för tolkning av dödsattesten.

22-10-22: I berättelsen om Göksnåre nr2A Norrgården finns nu ett foto av Skrammel-Anders som bodde här i början av 1900-talet. Dessutom finns nu också ett fota på Gösta Löfgren inlagt.

22-10-22: I historieberättelsen om åren 1900-1910 finns nu en tidningsnotis om älgjakten år 1905.

22-10-20: I historieberättelsen om åren 1850-1875 har 2 saker lagts till. En ny lag infördes 1864. En tidningsartikel om nöden år 1867 har lagts till.

22-10-08: Jag har fått ta del av en text som Hjalmar Löfgren i Norrgården skrev om när Emil Andersson i Sörgården fyllde 50 år. Det var 1934 och texten med tolkningar och förklaringar finns nu under Berättelser. Läs "Emil Andersson fyller 50 år"

22-04-24: Det omfattande arbetet med att transkribera alla dokument från Leufsta bruks arkiv fortgår. En bieffekt av detta är att de bönder som skrivit under dokumenten (med bomärke) vid olika årtal hjälper till att få ordning på vem som brukade vilket hemman. Tidigare har ägarlängderna kunnat fastställas tillbaka till ca år 1700 med hjälp av kyrkoböcker. Nu framträder namnen även under större delen av 1600-talet. Till hösten ska resultaten kunna presenteras. Den 26 maj öppnar jag och Carina Cafe Kolhuset i Ängskär så just nu går mesta tiden åt till förberedelser. Stort välkomna till Kolhuset, ta en fika eller ät en bit mat. Eller varför inte ett glas vin eller en öl. Vi säljer också lokalproducerade matvaror. I "På Tur i Hållnäs" 13 augusti kommer jag berätta om historia i Göksnåre och Hållnäs. Eller varför inte bara komma dit och prata lite historia en stund ?

Ha en bra sommar och hjärtligt välkomna till Cafe Kolhuset

2022-04-05: På 1600-talet instäms Mats Mikaelsson i Magön till tinget av Mats Mårtensson i Stenmo och övriga bönder i Göksnåre. Protokollen med transkribering, tolkning och förklaringar finns nu att se och läsa under Berättelser.

2022-03-19: Även om det inte tillkommer något just nu på hemsidan så pågår forskningen för fullt. Flera hundra gamla dokument håller på att transkriberas och mycket sånt kommer att läggas ut så småningom. Nu har en tidningsartikel om hemmanet Stenmo lagts till. Det är Torbjörn Forsman, som lägger ut gamla notiser på facebookgruppen "Historiska bilder från Hållnäs", som hittat artikeln.

2021-11-15: I Göksnåre nr 2 finns Anders Larsson i slutet av 1600-talet. En granne klagar år 1695 på hur han sköter hemmanet. Se dokumentet och läs om detta under Fastigheter, Göksnåre nr 2.

2021-11-13: När skattebonden Erik Andersson (1658-15/10 1732) i Göksnåre nr 1 avlider blir hans änka Karin Olsdotter (1653-18/4 1733) att avträda hemmanet för att betala den skuld de har till bruket. Se dokumentet och läs om detta under Fastigheter, Göksnåre nr 1.

2021-10-30: Hemmanet Nyböle är kompletterat under perioden 1687-1785. Bla har dottern Karin Olofsdotters (x/6 1718-14/12 1795) vidare öden förts in. Här fick jag en del info av Lena Grönvall som gjorde att vi kunde se att Karin/Catharina gifte sej och levde i Frebbenbo. Läs om Nyböle under Fastigheter.

2021-10-28: Hemmanet Göksnåre nr 3 går förlorat för släkten i början på 1700-talet. Dokument, tolkningar och berättelsen om hur det gick till finns nu att se och läsa. Gå in under Berättelser.

2021-10-21: Uppgifter om släkten Härebrandt som bott i Göksnåre nr 1A och i Båtsmanstorpet har rättats och kompletterats efter uppgifter från ättlingen Jan Olsson. Tack för uppgifterna.

2021-10-13: År 1658 stämmer en av bönderna i byn sin granne. Dokumentet, transkriberingen och kommentarer och beskrivningar av händelsen finns nu att se och läsa. Se under Fastigheter. Det Gäller Göksnåre nr 1A från år 1623 samt Göksnåre nr 2A från år 1642 och framåt.

2021-10-11: Skattebonden Eric Larsson i Göksnåre nr 5A omnämns år 1784 i ett dokument från Leufsta Bruk. Han och andra bönder i Hållnäs och Österlövsta är i skuld till bruket. Se dokumentet och läs om det. Se under Fastigheter, Göksnåre nr 5B, perioden från 1760 och framåt.

2021-09-29: 2 skattebönder i byn går 1831 i borgen för Per Andersson för att han ska få ta över frälsehemmanet Göksnåre nr 1B. Se dokumentet och läs mer under Fastigheter.

2021-09-28: Bonden Pehr Persson i Göksnåre nr 2B hamnar år 1830 i stor skuld till bruket. Se dokumenten och läs mina försök till transkriberingar och förklaringar. Läs under Fastigheter.

2021-09-28: Berättelsen om Christina Erika Larsdotter och framförallt hennes son Viktor har nu kompletterats med nya uppgifter.

2021-09-14: Det finns en berättelse om Anders "Skrammel-Anders Sätergren i Hållnäs Förr och Nu 1995-97. Här återges en del av den berättelsen kompletterat med historiska uppgifter om denne Anders som levde i Göksnåre i början på 1900-talet. Läs under Personer.

2021-09-13: Hemmanet Göksnåre nr 5A är nu uppdaterat bla med en fin porträttbild på en kvinna född 1871 samt en liten utvikning som visar på en Hållnäsare med genuina anor.

2021-09-05: Torpet Tärrörn, numera Skaten 2:1 har uppdaterats. En fin bild på skonerten Leufsta som byggdes i Ängskär samt en bild på boningshuset finns nu med. Läs under Fastigheter.

2021-09-02: År 1924 upprättas ett stort antal skogskartor. De delar som kallas Block 11, 12 och 13 omfattar Göksnåre med alla avgärda delar. Kartorna är färglagda, vackra och oerhört detaljerade med bla. alla kolmilor utmarkerade. Se kartorna under Bilder.

2021-08-31: Nyckelharpa, en symbol för norra Uppland. En text om alla Göksnårebor som spelat eller ägt en nyckelharpa finns nu under Berättelser.

2021-08-13: Nya kartor och ett dokument på klassisk blåstencil. Det är dikningsföretagen i byn som först utfördes år 1875 och 1900 men som upprepades på 1940-talet. På blåstencilen finns alla delägare i det norra projektet medan de färggranna kartorna finns för både det norra och det södra projektet. Läs under Berättelser.

2021-08-11: Efter ett inlägg på hemsidan har jag nu intervjuat Iris Holmgren 90 år och hennes barn. Jordetorpet Skäret har efter det fått en hel del nya uppgifter samt bilder. Här kan man följa när torpet köptes från skogsbolaget 1930, till sonen Henning 1950 och som sommarbostad 1963. Även uppgifter om när namnet "Skäret" har använts har lagts till. Läs under Fastigheter.

2021-07-10: HÅLLNÄS OCH ÄNGSKÄR FRÅN ISTID TILL NUTID. Nu kommer ett extra tillfälle att ta del av en spännande stund med vår historia. Berättarstunden sker i Kolhuset, Ängskär lördag 31 juli kl 10.30. Efteråt kan vi prata om dina egna frågor och synpunkter. Boka på www.kustvy.se (under dagen kommer en stridsbåt finnas på plats och åka rundturer, boka även detta på kustvys hemsida)

 

2021-06-18: År 1823 gjordes en besiktning av dikning, nyodlingar mm i byn. Se dokumenten, läs utskrifterna  och om allt som registrerades och vilket enormt arbete som lades ner på dikning, gärdesgårdar och nya uppodlingar. Läs under Berättelser.

2021-06-15: Ett dokument som visar hur torpets innehavare  lade ner kostnader på hus och mark. Arbetena besiktades så att de skulle kunna få ersättning av torpets ägare, Leufsta Bruk. Se dokumentet och läs under fastigheter om torpet Skäret.

2021-06-09: År 1831 går två av byns skattebönder i borgen för att Per Andersson ska få överta Göksnåre nr 1B som frälsebonde. Se dokumentet och läs texten i historiebeskrivningen under åren 1825-1850. Läs om Per och hans familjs öden under Fastigheter.

2021-05-24: De avgärda hemmanen Kuggböle, Stenmo, Nyböle, Magön, Olarsbo och Rångsen är kompletterade med bilder och bildtexter på husen från 1938 och 1949.

2021-05-18: Torpen, fastigheterna Backen, Västerbo, Göksnåre 7:12, Skäret, Snickars och Fågelsången är kompletterade med bilder och bildtexter på husen från 1938 och 1949.

2021-05-18: Efter lite forskning i Leufstaarkivet har jag hittat räkenskaperna för när hemmanet Göksnåre nr 3B byggdes åren 1823-25. Läs under Fastigheter.

2021-05-17: Framtid Hållnäs arrangerar i sommar en rad aktiviteter. En av dem går av stapeln lördag 12 juni och heter "Hållnäs och Ängskär från istid till nutid" Den sker vid Kolhuset på Klubben och det är jag som tänker hålla i det hela. Läs mer på kolhusets hemsida och anmäl er på www.kustvy.se

2021-05-10: De 4 hemmanen som heter Göksnåre nr 5 och Göksnåre nr 6 är kompletterade med bilder och bildtexter på husen från 1938 och 1949.

2021-05-09: De 3 hemmanen som heter Göksnåre nr 4 är kompletterade med bilder och bildtexter på husen från 1938 och 1949.

2021-05-06: År 1899 blir kolaren Karl Gustaf Friskman i Kuggböle anklagad för fläskstöld. I Östhammars tidning finns en notis där polisen friar honom från beskyllningarna. Läs om Kuggböle under Fastigheter.

2021-05-05: Hemmanen Göksnåre nr 1A, Göksnåre nr 2B, Göksnåre nr 3A och Göksnåre nr 3B är kompletterade med bilder och bildtexter på husen från 1938 och 1949.

2021-04-28: Eric Holldin blir sjöman och får en hel del tjänster utförda av en person i byn. Under Personer är nu berättelsen om honom kompletterad med nya uppgifter.

2021-04-27: En fastighetsförsäljning i Skatviken finns med som tidningsnotis. Läs under Fastigheter.

2021-04-15: En tidningsnotis från 1894 som beskriver timmerleveranser från Göksnåreskog finns nu att beskåda och läsa. Läs under Historia.

2021-03-07: Under Personer har 3 nya berättelser tillkommit. Det nya är Lars Larsson, Caisa Ersdotter och Lars Jansson Eklund. Berättelserna om Mats Kjellberg, Anna Erika Matsdotter, Anders Ersson, Johanna Ersdotter, Christina Erika Larsdotter och Johan Jansson har kompletterats med många nya uppgifter. Läs allt detta under Personer.

2021-02-28: Det avgärda hemmanet Olrasbo har uppdaterats och kompletterats. Torpet Bladängs historia har hittats tillbaka till 1600-talet. Läs under Fastigheter

2021-02-26: Det avgärda hemmanet Magön har en brokig och innehållsrik historia. Läs den kompletterade berättelsen under Fastigheter.

2021-02-24: Söder om själva byn Göksnåre, nere vid S. Åsjön, nuförtiden mitt ute i skogen finns det gamla skattehemmanet Nyböle. Det var ett relativt välbärgat hemman omnämnt i skrift redan på tidigt 1400-tal. Berättelsen om hemmanet och alla människor som bott och levat där är nu kompletterad. Läs under Fastigheter.

2021-02-23: Det avgärda, och numera även rivna, hemmanet Kuggböle har nu fått en stor komplettering. En hel del släktkopplingar, dödsnotiser mm finns nu infört. Läs under Fastigheter.

2021-02-22: Jag fick idag en dödsruna med bild av Roine Henriksson. Hans bakgrund och dödsrunan finns nu att läsa under Fastigheter i berättelsen om Göksnåre nr 4, Kumlet. Han var farfars kusin till Roine samt till både Mattias Holmgren och Jimmy Larsson i Göksnåre.

2021-02-22: En stor komplettering av det avgärda hemmanet Stenmo är nu införd. Föräldrar till ingifta, dödsnotiser mm har lagts till. Alla hemman Göksnåre nr 1 till Göksnåre nr 6 har också kompletterats med lite smått och gott.

2021-02-20: De epidemier som finns i historieberättelsen är nu sammanställda till en gemensam berättelse. 20 epidemier förekom i byn och socknen mellan 1800 och 1920. Läs under Berättelser.

2021-02-16: Några protokoll från tinget 1628 som berör Göksnåre finns nu att läsa med "översättningar" Läs under Historia, kapitlet om 1600-1650.

2021-02-14: I berättelsen om Laga skiftet 1839-44 är det lantmätaren Hans Wessblad som är förrättningsman. När man kollar lite på vem han var hittar man massor av överraskningar. Uppkomsten av gården Holmsta i Skärplinge, hela 16 hemman i Skärplinge och Västland samt kyrkoherden i Hållnäs är inblandade. Läs i slutet av texten som du hittar under rubriken Berättelser.

2021-02-11: Ett antal personberättelser från Göksnåre nr 1 är påfyllda med nya uppgifter. Det gäller : Catharina Larsdotter, Johan Gustav Persson, Maria Charlotta Persdotter, Johanna Kristina Andersdotter, Carl Andreas Andersson, Kristina Josefina Andersdotter, Johan August Larsson, Sofia Lovisa Matsdotter. Läs om dem under Personer.

2021-02-10: En hel del dödsnotiser och andra nya uppgifter är nu tillförda de 4 hemman som heter Göksnåre nr 1 och Göksnåre nr 2.

2021-02-09: Båtsmanstorpet i byn, Göksnåre 15:1 samt det ställe där båtsmansfördubblingarna bodde, också 15:1, har nu kompletterat med många nya uppgifter. Läs under fastigheter.

2021-02-07: Jordetorpet Skäret har fått en del nya uppgifter om bla föräldrar till ingifta personer.

2021-02-03: Torpen Stenolvet, Västerbo (7:11) och Göksnåre 7:12 är kompletterade med en hel del släktuppgifter. Läs under Fastigheter.

2021-02-02: Göksnåre, Nyhem och Göksnåre, Backen har kompletterats med en hel del uppgifter. Läs under Fastigheter.

 

2021-01-28: Precis när jag lagt ut uppdateringen om Snickars fick jag fram mer uppgifter om sonen i huset Olof Hålldahl (21/7 1766-16/3 1800) Läs om hur han via Östhammar och Stockholm hamnade i Norrköping där han fick sitt mästarbrev.

 

2021-01-24: Skattetorpet Snickars har uppdaterats med en hel del nya släktuppgifter. Läs under Fastigheter.

Under Personer kan finns sonen i Snickars Nils Henric Lundqvist, Hans historia har kompletterats med helt nya berättelser om hans barn.

 

2021-01-20: Nu har även de 2 hemman som heter Göksnåre nr 6 uppdaterats. På många ställen, i alla hemman från nr 1 till 6,  har jag nu lagt in de texter som skrevs i död- och begravningsboken om de avlidna. Där har jag tagit hjälp av Per Göran Olssons eminenta tolkningar av de ofta svårtydda texterna.

2021-01-19: Det finns 2 hemman Göksnåre nr 5 och de är nu uppdaterade bla med en del föräldrar till ingifta och en hel del annat. Läs under Fastigheter.

2021-01-18:De 3 skattehemmanen Göksnåre nr 4 är kompletterade. Läs om dem under Fastigheter

2021-01-16: Hemmanen Göksnåre nr 3 har nu kompletterats i likhet med nr 1 och nr 2, se nedan. En hel del nya släktförbindelser kommer fram.

2021-01-13: Nu är även 2 hemman Göksnåre nr 2 kompletterade lika nedan.

2022-01-12: Nu börjar nästa omgång av kompletteringar. Jag har jobbat med dessa under hösten och vintern och kommer uppdatera några hemman i taget här på hemsidan. Föräldrarna till hon eller han som gifte in sej i byn visar en hel del nya släktrelationer. En del barns historia har hittats och många nya små uppgifter är inlagda. Vi börjar med de 2 hemman som heter Göksnåre nr 1, läs under Fastigheter.

2021-01-07: Igår avled Rolf Edman. Han var född i Vavd och gift med Lisbet f. Olsson från Göksnåre nr 6A. Rolf och Lisbets sommarstuga ligger granne med vårt ställe på den plats där deras hemman tidigare låg. Han var en av de som med sitt historieintresse och sin inspirerande och trevliga person fick mej att börja med forskningen om byn. Rolf blev 84 år och saknas av alla i byn. Vila i frid.

2020-12-13: Nu är arbetet med att digitalisera Maryann Olarsbos ljudkassetter klart. Under rubriken Ljud kan du nu lyssna på 105 ljudfiler med intervjuer med många olika människor från Hållnäs och Österlövsta. Hör gärna av er om ni känner igen personer, det vore bra om vi kunde identifiera fler av dem som pratar.

2020-12-06: Berättelsen om Johanna Matsdotter har kompletterats med hennes barnbarn. Hon fick 37 barnbarn, 31 av dem levde och dog i norra Uppland. Det borde alltså finnas uppåt 100 barnbarnsbarn till Johanna Matsdotter i livet idag som alla är födda inom en väldigt litet område i eller runt Hållnäs. Johanna kan man lyssna på nedan från en ljudinspelning som gjordes redan 1935. Det är alltså Göksnåre-dialekt från mitten av 1800-talet man kan höra. Om du är något av hennes uppåt 100 barnbarnsbarn i livet som bor, eller åtminstone är födda i norra Uppland, så hör av dej.

2020-11-16: Nu har turen kommit till mitt eget ställe, Göksnåre 7:27, skogvaktartorp och bolagsställe. Under Fastigheter kan du nu läsa många nya saker.

2020-11-15: Berättelserna om ett antal personer från Båtsmanstorpet har kompletterats. Det gäller Anna Matilda Friskman, Johanna Christina Friskman, Erik Oscar Lindgren (Friskman), Emma Lovisa Friskman och Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman. Läs om dem under Personer.

2020-11-14: Båtsmanstorpet i byn heter Göksnåre 15:1. Det är nu kompletterat med nya uppgifter. Läs under Fastigheter.

2020-11-12: Göksnåre 7:21, Fågelsången har kompletterats med nya uppgifter. Läs under Fastigheter.

2020-11-09: Skattetorpet Snickars är nu kompletterat med nya uppgifter. Läs under Fastigheter. En ny berättelser finns under Personer, nämligen om Johanna Christina Ersdotter (4/10 1852-10/5 1933) Berättelserna om Catharina Hålldahl Andersdotter, Per Andersson Hålldahl, Nils Henric Lundqvist, Jakob Andersson och Carl Fredrik Ersson har kompletterats med många nya uppgifter. Läs om dem under Personer.

2020-11-06: Alla i byforskningen som utvandrar har nu sammanställts till en egen berättelse. Det är totalt cirka 50 personer det handlar om. Många av dem har säkert barn och barnbarn som vi inte känner till. Läs om utvandringen under Berättelser.

2020-11-04: De båda torpen Göksnåre 7:11 och Göksnåre 7:12, Västerbo har nu kompletterats. Läs under Fastigheter. Dessutom har berättelserna om Jan Erik Jansson Kling, Maria Catharina Andersdotter, Johanna Andersdotter, Carl Fredrik Andersson, Lena Caisa Lundholm, Lars Petter Lundholm, Maja Greta Lundholm och Stina Lisa Ersdotter kompletteras. Läs om dem under Personer.

2020-11-02: En liten text om jordemödrar och barnmorskor finns nu under Berättelser. Det är en del i ett kommande större kapitel om kvinnors historia i byn.

2020-11-01: Nu har turen kommit till jordetorpet Skäret (Göksnåre 7:233) Hela berättelsen är uppdaterad under Fastigheter. Under Personer finns uppdaterade berättelser om Johan August Hollman Sillén, Johanna Augusta Hollman, Anders Hollman, Lars Hollman, Anna Hollman, Axel Wilhelm Hollman och Christina Margareta Hållman.

2020-10-21: Ett antal personer från hemmanen Göksnåre nr 6 har nu fått sina personliga berättelser kompletterade. Det är Lars Eklund, Johan Jansson, Chatarina Matilda Matsdotter, skräddaren Eric Österberg, Maja Brita Andersdotter, Ida Josefina Österberg, Johan Gustav Österberg, Karl Erik Österberg och Kristina Matilda Österberg som du nu kan läsa mer om under Personer.

2020-10-20: De 2 hemman som heter Göksnåre nr 6 har kompletterats med många nya uppgifter. Läs under fastigheter.

2020-10-19: Idag bjuds på en liten specialare. Under rubriken Historia finns nu ett eget litet kapitel om året 1917. Det är ett litet fördjupande nedslag i verkligheten i byn för drygt 100 år sen.

2020-10-18: De flesta egna berättelser om personer i Göksnåre nr 5 har nu kompletterats med många nya uppgifter. Läs om Johan Fredrik Karlsson, Anders Gustav Karlsson, August Karlsson, Adolf Karlsson, Lars Erik Jansson, Emma Jansson, Augusta Kristina Persdotter, Johanna Helena Persdotter och Elvira Maria Carlsson under Personer.

2020-10-14: Båda hemmanen Göksnåre nr 5 har nu kompletterats med många nya uppgifter.

2020-10-04: Tre stycken gårdar som avstyckats under Sörgården, nämligen Nyhem, Backen och Stenolvet har nu kompletterats med ny information. Läs under Fastigheter.

2020-10-02: 4 personer som kommer från Göksnåre nr 4, Kumlet har nu fått sina personliga berättelser kompletterade. Det gäller Anders Gustaf Andersson (12/8 1837-29/12 1906), Emma Larsdotter (6/12 1875-1/3 1945), Johanna Margareta Jansdotter (3/1 1865-27/1 1834) och Carl Andersson (16/1 1840-21/4 1931), läs om dem under Personer.

2020-10-01: 1 ny person har tillkommit och 8 personer har kompletterats. Alla kommer från Göksnåre nr 4, Sörgården och man kan läsa om dem under Personer. Det gäller Lars Hållgren (ny), Jan Olof Westlander, Anders Ersson, Johan Ersson, Carl Johan Ersson, Johanna Ersdotter, Adolf Ersson, Johanna Kristina Ersdotter och Erika Matilda Ersdotter. Här finns Gävlebranden, emigranter, massor av barn samt ond död.

2020-09-29: Nu har byns 3 skattehemman kompletterats med många nya uppgifter. Läs om de tre hemmanen Göksnåre 4, under Fastigheter.

2020-09-28: Pigan Ulrika Vilhelmina Melldahl föds i Hälsingland och har oturen att vara piga i byn då koleran slår till. Läs berättelsen om henne under Personer. Dessutom har personerna från Göksnåre nr 3, Anna Erika Matsdotter och Mats Kjellberg fått sina berättelser kompletterade, läs under Personer.

2020-09-24: Nu har turen kommit till hemmanen Göksnåre nr 3A och Göksnåre nr 3B att bli kompletterade med nya uppgifter. Läs om detta under fastigheter.

2020-09-19: Ett antal personer i hemmanen Göksnåre nr 2A och 2B  har egna berättelser under Personer. De som nu är kompletterade med nya uppgifter är: Maria Ersdotter, Brita Ersdotter, Svea Lovisa Löfgren, Elin Maria Löfgren och Catarina Persson/ Lindroth.

2020-09-16: Nu är hemmanen Göksnåre nr 2A (Norrgården) och Göksnåre 2B (Karlssons) kompletterade med en massa nya uppgifter. Läs under Fastigheter.

2020-09-14: Ännu fler personer under Göksnåre nr 1A och 1B som fått sina berättelser kompletterade: Det gäller Johan Gustav Pehrsson, Johanna Kristina Andersdotter, Maria Charlotta Andersdotter, Kristina Josefina Andersdotter, Johan August Larsson, Anders Persson, Anna Stina Matsdotter och Sofia Lovisa Matsdotter. Läs om dem under Personer.

2020-09-12: Nu börjar en ny runda med kompletteringar. Först ut är hemmanen Göksnåre nr 1A och nr 1B. Läs en massa nytt under Fastigheter.

2020-09-08: Under Personer finns nu 8 st kompletterade berättelser om barn i Göksnåre nr 1 som fått egna berättelser. De heter alla Andersson eller Andersdotter i efternamn.

2020-09-07: Hemmanet Skaten nr 1 är kompletterat med många nya uppgifter.

2020-08-28: Torpet Tärrörn i Skaten är uppdaterat. Där finns bla en beskrivning av skonerten Leufsta. Läs under Fastigheter.

2020-08-26: Det avgärda hemmanet Magön är kompletterat. Dessutom berättelserna om de 2 personer därifrån som har egna berättelser under Personer.

2020-08-25; Skattehemmanet Nyböle är kompletterat. Det är det första hemman som avgärdas från den ursprungliga byn. Det omnämns i skrift redan 1409. Tyvärr är det idag obebott.

2020-08-21: Det avgärda hemmanet Kuggböle, numera rivet, har en lång historia med många människor. Den uppdaterade berättelsen kan nu läsas under Fastigheter

2020-08-19: Det avgärda hemmanet Stenmo som numera är en ödegård har nu kompletterats med en hel del uppgifter. läs om Stenmo under Fastigheter.

2020-08-16: Skattehemmanet Skatviken har jag tidigare missat att publicera. Läs om det under Fastigheter. Där finns bla 3 syskon som emigrerar och troligen lever sitt liv i USA. Obekräftade uppgifter jag hittat anger att det sista syskonet dör där på 1970-talet Det finns nu också en egen berättelse om Edla Augusta Karlsson från Skatviken som kan läsas under Personer.

2020-08-11: Göksnåre 10, Nyhem och Nybygget är kompletterade.

2020-08-05: Nu har jag fått omdömen av en arkeolog som gör att vi kanske kan tidigarelägga byns födelse med 100 år. Allt beror på gravfältet och bedömningen av hur många gravar det egentligen finns där. Utan en riktig undersökning, och hur får man nån att göra en sån, vet man inget säkert. Min tidigare amatörmässiga bedömning har landat på år 1000 men det kan alltså vara redan år 900. Framtiden får kanske utvisa vad som är rätt.

2020-07-25: Nu finns det ca 70 nya ljudfiler att lyssna på. De kommer från CD-skivor som Kristina Thomsson i Snickars har spelat in. Klicka på rubriken LJUD så kommer du vidare och kan läsa mer samt lyssna på alla ljudfiler. Där finns även de ljudfiler som jag gjort av MaryAnn Olarsbos kassetter. Det är många timmars historia att lyssna på några regniga dagar.

2020-07-02: Hävia är ett känt begrepp i byn och Göksnåreviggan är okänt. Lite funderingar kring betydelser och platser finns nu på sidan Ordförklaringar under rubriken förklaringar. Om någon har något att invända eller lägga till så mottages det gärna. Från lördag 4 juli är vi i byn, kom gärna och hälsa på och prata historia eller annat.

2020-05-11: I Göksnåre nr 1B försvann ett sto 1885 och i Göksnåre nr 5A dog hela ladugårdsbesättningen år 1898. Läs och se tidningsartiklarna under dessa fastigheter.

2020-05-06: Göksnåre 7:21 Fågelsången har uppdaterats med text och bild.

2020-05-04: torpet Tärrörn finns nu under fastigheter

2020-04-15: 3 st urklipp från tidningar som berättar detaljer om människor i byn är införda under Fastigheter. Det gäller Göksnåre nr 1A år 1890, Göksnåre nr 2B 1849-1871 och Göksnåre nr 3B 1896-1930.

2020-04-07: Under Berättelser finns nu en utredning från 1927 som heter "Granens och tallens bark"

2020-04-06: Jag har upptäckt att en stor händelse i byns historia inte är redovisad i detalj. Det gäller den ägostyckning som utfördes 1925-27. Alla hemman som bruket under flera hundra år köpt upp hade blivit en enda stor fastighet. Nu när Gimo-Östeby Bruks AB köpt allt av bruket vill de bara ha skogen. 1925-27 styckar man därför upp byn och skapar de fastigheter som till stor del finns än idag. Läs under Berättelser.

2020-04-04: Historieberättelsen om Göksnåre är nu uppdaterad. Mycket ny information har tillkommit. Nya kapitel för perioderna 1940 till 1980 har tillkommit.

2020-04-02: Nu har 10 st nya ljudfiler lagts ut. Det är kassett nr 22, 23, 39, 40 och 41 som är digitaliserade.

2020-03-22: Ytterligare 6 st ljudfiler finns nu att lyssna på. Det är kassetterna nr 19, 20 och 21 som digitaliserats.

2020-03-14: Sidan med ljudfiler har sorterats upp. Nya filer som har lagts till är 1, 4, 9, 10, 11, 16 och 17. Vissa ljudfiler blir för stora för att hemsidan ska gilla det. Jag jobbar på det. Jag vill dessutom nämna att under februari passerade besökssiffran för denna hemsida 100 000 besök ! Med tanke på att den handlar om en by med idag ca 20 innevånare så är det väl ganska häftigt ?

2020-02-23: En dotter från Göksnåre nr 4 och en son från Göksnåre nr 3 får en son år 1833. Han får namnet Jan Olof, läs om honom och hans släkt fram till nutid under Personer.

2020-02-22: Nu finns 3 st ljudfiler till att lyssna på

2020-02-20: Ytterligare 4 st ljudfiler finns nu utlagda.

2020-02-17: En riktigt stor NYHET. Maryann Olarsbo spelade in nästan 100 ljudkassetter med intervjuer mm med personer i Hållnäs och Österleufsta. Leufsta bygderåd har nu lånat ut dessa till mej och Maria L Hallengren har  fixat fram en digitaliseringsutrustning. Nu jobbar jag med att spela in det som digitala ljudfiler. Ett antal finns nu under rubriken Ljud. Kommentera gärna i Gästboken och hjälp mej med vilka personer som hörs i inspelningarna. Det kommer löpande att läggas ut massor av nya filer.

2020-02-10: Torpet Rundskär har kompletterats med ännu mer uppgifter bla med hjälp av Owe Löfqvist. Hemsidan hittills äldsta bild har Owe också bidragit med. Den finner du under berättelsen om Johannes Löfqvist under rubriken Personer.

2020-02-10: Sidorna under rubriken Förklaringar har utökats och kompletterats.

2020-02-05: Torpet Rundskär har kompletterats med många uppgifter och berättelser. Johannes Löfkvist som var sonson till den första torparen har fått en egen berättelse under Personer. Hans liv är nåt alldeles extra.

2020-01-25: Hemmanet Nyböle är uppdaterat från 1800-talet och framåt. Hemmanet Magön är kompletterat med en massa nya uppgifter och berättelser från tidigt 1700-tal och framåt. Läs om dessa under Fastigheter. Under Personer finns 2 nya berättelser om personer från Magön.

2020-01-18: Berättelsen om byns all båtsmän är uppdaterad med massor av ny läsning. Båtsmanstorpet hittar du under Fastigheter. Sju egna berättelser om personer från båtsmanstorpet som berättelserna hänvisar till hittar du under Personer. De är också försedda med mycket nytt.

2019-12-06: Helena Catharina Larsdotter som föddes i Göksnåre nr 3 och senare i livet bodde i Göksnåre 7:12 har fått en egen berättelse under Personer

2019-12-04: Torpen Göksnåre 7:11 Västerbo samt Göksnåre 7:12 är kompletterade. Personberättelserna har fyllts på med barn mm och 2 nya personberättelser har lagts till, de finns överst under Personer.

2019-12-04: Nu är de fyra återstående hemmanen Göksnåre nr 5A, 5B, 6A och 6B uppdaterade. Personberättelserna därifrån har  kompletterats med alla deras barn och vart de tog vägen.

2019-11-29: Nu är de 3 skattehemmanen som är Göksnåre nr 4 uppdaterade. Dessutom är separata berättelser under Personer kompletterade med deras barn och vart de tog vägen. Det gäller Anders Ersson, Johan Ersson, Carl Olof Ersson, Johanna Ersdotter, Anna Lovisa Ersdotter, Jan Fredrik Ersson, Adolf Ersson, Johanna Kristina Ersdotter, Erika Matilda Ersdotter, Augusta Ersdotter, Anders Gustaf Andersson, Carl Andersson, Emma Larsdotter och Johanna Margareta Jansdotter.

2019-11-24:Nu har Göksnåre nr 3A och Göksnåre nr 3B blivit kompletterade med en massa nya uppgifter om personer mm.

2019-11-23: Alla egna berättelser under rubriken Personer som är från Göksnåre nr 1 och 2 är nya eller kompletterade.

Göksnåre nr 1A: Catharina Larsdotter, Johan Gustav Persson, Maria Charlotta Persdotter, Johanna Kristina Andersdotter, Maria Charlotta Andersdotter, Carl Andreas Andersson, Johan Edward Andersson, Kristina Josefina Andersdotter, Gunnar Andersson, Daniel Andersson, Gerda Elisabet Andersson

Göksnåre nr 1B: Johan August Larsson, Anders Persson, Anna Maja Persdotter, Anna Stina Matsdotter, Maria Chatarina Matsdotter, Sofia Lovisa Matsdotter.

Göksnåre nr 2A: Maria Ersdotter, Brita Ersdotter, Svea Lovisa Löfgren, Hilma Kristina Löfgren, Elin Maria Löfgren.

Göksnåre nr 2B: Catharina Persson/Lindroth.

2019-11-19: Nu har Göksnåre nr 2A och Göksnåre nr 2B blivit kompletterade med en massa nya uppgifter om personer mm.

2019-11-18: Göksnåre nr 1A och Göksnåre nr 1B är kompletterade med en hel del personer och deras berättelser.

2019-10-12: Göksnåre nr 3B är kompletterat med massa nytt från 1823-1871.

2019-09-26: En bild på Nanna Maria Hållstrand och Oskar Eriksson har lagts till under Göksnåre nr 3A (Julans) Den tillhör den gamla skatt av glasplåtar som har legat oanvända i hembygdsföreningens arkiv och som nu Maria L Hallengren håller på att bevara och sprida. Se Facebookgruppen Gamla bilder från Hållnäs.

2019-09-23: Nu är hemmanet Skaten nr 1 uppdaterat med en massa uppgifter. Även en hel del gamla intressanta bilder har lagts in. Läs om Skaten nr 1 under Fastigheter.

2019-09-12: Berättelsen om Hans Hansson Hollstrand från Skaten finns nu under Personer. Läs om fiskarsonen född 1750 som träffade Carl Michael Bellman och omnämns i Årstafruns dagböcker.

2019-09-09: berättelsen om Leufstabruk under släkten De Geer har nu fyllts på med information.

2019-09-08: Nu har två fastigheter som tidigare saknats på hemsidan lagts till. Det är dels Göksnåre 15:1 Brygghuset vid båtsmanstorpet med berättelsen om båtsmansfördubblingarna som kanske bodde någonstans här. Även det nuförtiden okända torpet Forsgrund har fått en egen berättelse. Göksnåres stora hedersmedalj till den som kan lämna upplysningar som gör att torpets placering kan fastställas. Läs om dessa under Fastigheter.

2019-09-05: Båtsmanstorpet har kompletterats med fina bilder på fartyg, uppgifter om båtsmännens tjänstgöring och en hel del berättelser om vart de och deras barn tog vägen sen. Nya skogvaktarbostället Fågelsången är också uppdaterat med bla bilder.

2019-09-03: Torpen Västerbo och Snickars har kompletterats.

2019-09-02: Skogvaktarna från 1866 till 1919 samt två generationer Karlström som senare bodde i vårt hus är nu uppdaterade.

2019-06-29: Skogvaktarna i byn från år 1791 till 1866 är uppdaterade, framförallt med vart det blev av deras barn. Dessutom har berättelsen "Födelse, liv och död i Göksnåre" kompletterats med uppgifter och analyser om mödradödlighet och barnsängsdöd.

2019-06-18: Nu är de 3 delarna av det ursprungliga Göksnåre nr 4 uppdaterade.

2019-06-17: Nu är 6 st av byns hemman reviderade nämligen nr 1-3 ( 2 st av vardera)

2019-06-16: Igår hade jag besök av en ättling från byn nämligen Sven Holdar. Hans namn är ett fint exempel på hur historien förändrar namn. Läs tex här på hemsidan om namnet Göksnåre. Holdar visade sej vara en, troligen ofrivillig, utveckling av namnet Holldal. Felaktigt hört eller ihågkommet av Svens mormor som hette Karlsson men som sa att släkten tidigare hette Holdar. Man tog sej då detta namn och först många år senare insåg man att det var Holldal man hetat. Så kan det gå. Denna släkt kommer från Per Andersson Holldal (12/12 1747-16/5 1790 ) i Snickars och är då släkt med Sven-Erik (ungefär sjumänningar) Jag ska senare få Svens släktforskning och kommer då att redovisa den här

NOTERA OCKSÅ ATT DET NU FINNS EN SÖKFUNKTION PÅ HEMSIDAN. MATERIALET HÄR MOTSVARAR NÄSTAN 1 000 SIDOR WORD-TEXT. SÖK PÅ DIN SLÄKTING ELLER VARFÖR INTE SÖK PÅ DIN BY OCH SE ALLA DÄR SOM HAR NÅGON KOPPLING TILL GÖKSNÅRE.

Sen i april när jag uppdaterade senast har jag jobbat med Sveriges dödbok som jag införskaffat. Nu har jag snart följt alla bybor och deras barn från början av 1800-talet till  nutid. Jag har fått med dem till sin död, vart de än tagit vägen. De närmaste veckorna kommer detta att läggas ut här.

2019-04-07: Jag har införskaffat en bok som beskriver och förklarar Upplandslagen. Jag har börjat gå igenom boken och lägger nu ut en första del. Intressant läsning om den lag som kom till i slutet av 1200-talet där vissa saker känns väldigt gamla men där många saker känns igen än i dag. Läs om Upplandslagen under Berättelser.

2019-03-24: Nu har historieberättelsen uppdaterat för de fyra olika perioderna som beskriver tiden från 1800 till år 1900. Nödår, dikningar, tidningsartiklar, straffarbetsfångar, befolkningsstatistik, skolgång, Leufsta bruk är några av de saker som behandlas. Hjälp gärna till med fakta som kan ha sin plats i denna berättelse.

2019-03-03: Nu har historieberättelsen om Göksnåre uppdaterats för tiden från Istiden och ända fram till år 1800. Här finns så skilda ämnen som häxjakten, skogens tillstånd och mässlingsepidemier medtagna. Även för den som vill veta mer om Hållnäs i allmänhet finns mycket läsvärt. Läs under Historia.

2019-03-02; Fem döttrar Friskman har fått egna berättelser under Personer.

2019-03-02: Hela berättelsen om Göksnåres båtsmän är nu uppdaterad. Läs under Fastigheter under Göksnåre 15:1

2019-02-28:  Den sista båtsmannen i Göksnåre Alexander Emanuel Eklöf Friskman har fått en egen berättelse. Där finns även hans barn och deras öden redovisade. Läs under Personer.

2019-02-24: Nyhem, backe, Västerbo och Göksnåre 7:12 har utvecklats med en hel del personberättelser samt med nya spännande bilder. De separata berättelser under Personer som hänvisas till har också utvecklats.

2019-02-02: De avgärda hemmanen Skaten, Kuggböle och Nyböle har nu blivit ordentligt uppdaterade. Här finns alla möjliga släktingar till Roine i Skaten, människor från det nu rivna Kuggböle som hamnade i samma kvarter som jag i Stockholm och i Nyböle kan vi läsa om barnamördare, lokputsare och Gallerian i Stockholm.

2019-01-27: Nu är Göksnåre nr 6A uppdaterat från 1721-1794 och 1825-1937. Göksnåre nr 6B är uppdaterat från 1745-1842, 1848-1899 och 1947-2014. Härnäst kommer uppdateringar för hemmanen Skaten, Nyböle, Kuggböle osv att läggas ut.

2019-01-26: Nu är Göksnåre nr 5A uppdaterat från 1693 till 1936. Göksnåre nr 5B är uppdaterat från 1762 till 1872 och från 1899 till 1942.

Många små berättelser om var barnen i hemmanen tar vägen. Dessutom är kapitlet bilder påfyllt och kompletterat med en massa intressanta saker.

2019-01-14: Nu är hela Göksnåre 4 uppdaterat.

-Sörgården år 1734-1808, 1883-1950.

-Kumlet år 1820-1912.

-Larssons år år 1870-1953 och några häftiga bilder.

Dessutom har fyra nya berättelser lagts in under Personer, nämligen Anders Gustav Andersson, Carl Andersson, Johanna Margareta Jansdotter och Emma Larsdotter

2019-01-09: Uppdatering av Göksnåre 3A (Julans) för perioderna 1781-1808 och 1861-92 med flera spännande bilder är inlagt. Uppdatering av Göksnåre 3B (Mats) för perioderna 1823-26, 1835-67 och 1872-1930 är inlagt. Två berättelser under Personer har lagts in, det handlar om Mats Kjellberg och Anna Erika Matsdotter.

2019-01-07: Nu är en uppdatering av Göksnåre 2A, Norrgården för år 1800-05 utlagt. Göksnåre 2B (7:7) är uppdaterat från 1830-1908.

2019-01-05: Nu på det nya året är det dags att börja lägga ut en hel del uppdateringar från det arbete som lagts ner på barn och syskon i Göksnåre. Idag börjar vi med Göksnåre nr 1A år 1800-1835 och Göksnåre nr 1B år 1773-1802 och 1883-1892. En berättelse under Personer om Johan August Larsson har också tillkommit.

2018-11-25: Arbetet med att kartlägga alla personer som fötts i Göksnåre fortskrider. Nu har skattetorpet Göksnåre 7:31 uppdaterats. En del text om personer finns i beskrivningen av den fastigheten. Dessutom har sex personer fått egna berättelser under rubriken Personer, dessa är:

Fredrik Ersson (22/11 1856-14/9 1931)

Johanna Christina Ersdotter (4/10 1852-10/5 1933)

Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891)

Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913)

Johan Andersson Holldahl (11/8 1745-31/8 1798)

Per Andersson Holldahl (12/12 1747-16/5 1790)

2018-09-16: Nu har texten om hemmanet Göksnåre nr 5A (nuv. Wärefors) uppdaterats från år 1825 och fram till nutid. En hel del personer s0m fötts och bott där har följts på livets bana. Fyra av dem har fått egna kapitel under Personer.

Jag kommer också att lägga ut motsvarande uppdateringar för torpen Skäret, Västerbo och Göksnåre 7:12 senare idag eller i morgon.

2018-08-22: År 1901 gör en Jacob Braun en beskrivning över en del av Dannemora Bergzlag som bla innehåller Hållnäs. Man kan se den som en inventering och kartläggning för landets stora exportindustri och inkomstkälla, järnhanteringen. Jag har gått igenom texterna om Göksnåre och dess utbyar. Här redovisas texten, förklaringar och tolkningar. Läs detta under Historia och 1700-talet.

2018-08-09: Nu har texten om frälsehemmanet Göksnåre 5B (Hauffmans) uppdaterats från år 1804 och framåt i tiden. 12 nya personliga berättelser är inlagda. Under rubriken Personer är det de 12 sista i innehållsförteckningen/länksidan som är nya. Läs också i Gästboken där en del nya inlägg har kommit in.

2018-07-30: Nyhem i Göksnåre är uppdaterat. Läs under Fastigheter.

2018-06-19: Under den senaste tiden har Göksnåre nr 1A uppdaterats fråm år 1786 och Göksnåre nr 1B från år 1809. Hela 17 olika personer har fått egna berättelser. Under rubriken Personer är det de 17 första som är nya.  Nu är det sommar så kom gärna förbi mej i Göksnåre och prata historia.

2018-05-16: Generationen som brukar Sörgården mellan ca 1883 och 1910 har nu kompletterats med berättelser om deras barn. Läs under Fastigheter.

2018-05-01: Nästa generation i Sörgården var unge Eric Ersson och Anna Brita Vahlberg 1847 till 1882. Berättelsen om dem är uppdaterad och läses under Fastigheter. Sex av deras barn, Anna Lovisa, Jan Fredrik, Adolf, Johanna Kristina, Erika Matilda och Augusta har fått egna berättelser som finns under Personer. Följ med på deras öden som bla för oss till Gävle, Köping och Borås. Adoptivbarn, dramatiska dödsfall och oväntade yrkesbanor utlovas. Om ni har kunskap om dessa personer så hör gärna av er.

2018-04-30: Nu har turen kommit till Göksnåre 4, Sörgården att bli kompletterad. Vi börjar med Erik Ersson och Maria Ersdotter som var skattebönder mellan ca 1824-ca 1847. (Läs under Fastigheter) Fyra av deras barn, Anders, Johan och Carl Olof Ersson samt Johanna Ersdotter har fått egna berättelser under Personer. Det är inga dramatiska livsöden men om ni har någon av dem som anfader/anmoder i fjärde led så är ni fem-männingar (?) med nuvarande innehavaren av Sörgården, Leif Sörehall .

2018-04-18: Göksnåre 2, Norrgården har nu kompletterats från 1805 och framåt. Tre döttrar Löfgren födda 1886-93 har dessutom fått egna berättelser som kan läsas under Personer. Där finns en filosofie doktor, ett dödsfall genom gasförgiftning i gruva samt en hel familj som flyttade 11 gånger på 12 år.

2018-04-07: Nu när jag jobbar med kompletteringar av Göksnåre 6A (Svantes) så har jag funnit en dotter i familjen i början av 1800-talet som var värd en helt egen berättelse. En innehållsrik och tragisk livsbana beskrivs i berättelsen om Maja Brita Andersdotter. Läs om henne under Personer.

2018-04-03: Berättelsen om Göksnåre 6B (Björkeholm) är kompletterad från 1778 till 1900 med lite utvikningar om vad som händer med barnen i familjerna. Läs om detta under Fastigheter. Fyra av barnen har fått egna berättelser, det är Lars Eklund, Johan Jansson, Catharina Matilda Matsdotter och Kristina Helena Jansdotter. Läs om dem under Personer. Dessa berättelser innehåller bla. fängelse, självmord, rikedom, skeppare, kolera, Stockholm, Gävle, urmakare och Hållnäs Hembygdsförening.

2018-03-29: Idag nåddes jag av den tråkiga nyheten att vår kära vän, granne och Göksnårebo Åsa Eriksson har gått bort. Åsa växte upp i Göksnåre 3 och har sen länge bott i sitt hus vid vägen mitt i byn. Trots sjukdomar och motgångar var hon en positiv tjej med mycket humor och värme. När vi besökte Åsa blev det många skratt och berättelser om olika händelser i byn, båda gamla och nutida. Det är med stor saknad och djup sorg vi nu tar farväl av Åsa. Läs gärna den berättelse jag tidigare skrivit om hennes anor i rakt nedstigande led, på den kvinnliga sidan. Jag kallade den Släktforskning med genusperspektiv och den finns under Berättelser.

Farväl Åsa !

2018-03-24: Berättelsen om Göksnåre nr 6 (Svante) är kompletterat under tiden 1893-1936. Dessutom har en egen berättelse om August Theodor Andersson som är hemmansbrukare där lagts till. Läs under Fastigheter och under Personer.

2018-03-22: Berättelsen om ett av torpen i byn är kompletterad med några utvikningar. Jag har följt några barn i olika generationer mellan 1860 och 1930 för att se vad det blev av dem. Färden förde mej till Uppsala, Stockholm, Gävle och Kristinehamn. Läs om Jordetorpet Skäret under Fastigheter.

2018-03-19: SENASTE NYTT: KÄND SKÅDESPELARE FRÅN DRAMATEN SAMT PRÄST I HÅLLNÄS SLÄKT MED GÖKSNÅREBO. Läs detta i den komplettering som lagts in om "Per Edward Wendblad" under "Personer" 2018-02-23: Historien om Bruksskogvaktare Högberg har uppdaterats med foton på två av hans söner och mer information om dem 2018-02-22: Mer bilder och berättelser om skeppare Sundin i torpet Göksnåre 9 är publicerade. Bland annat finns en länk till en person som gjort en "runristning" Läs under Fastigheter. Som en följdeffekt har jag också lagt ut den något överraskande historien om "Göksnåre och ubåtskriget" Läs den under Berättelser. 2018-02-18: Nu har jag fått fram bild och info om ett fartyg till som skeppare Sundin i Skaten ägde. Läs under Fastigheter i berättelsen om honom och hans torp. 2018-02-18: Två st torp i Skaten är undersökta och upplagda under Fastigheter. I den ena berättelsen finns ett foto från 1907 som föreställer en väldigt ovanlig sak för att tillhöra Göksnåre. Den tillverkades 1871, vikten är ca 200 ton och längden är drygt 31 m. 2018-02-03: Nu har jag jobbat mej igenom ett stort material från den jordbruksundersökning som SCB och Hushållningssällskapet gjorde 1916. Det är massor av uppgifter om marker, djur och grödor. Först har jag gjort en sammanställning och räknat på tex antal djur, skördar, arealer mm. Där har jag också försökt analysera dessa resultat. Därefter följer alla fastigheters uppgifter sammanställda sida för sida. Inkom gärna med kommentarer, rättningar och synpunkter på materialet. Ni läser allt detta under Berättelser, Jordbruksundersökning 1916. Håll till godo. 2018-01-13: Ett protokoll från ett möte om fiskerättsförhållanden kan kanske intressera ? Tidpunkten för mötet är 1920 och Jimmy Larssons ffff är omnämnd. Läs under Berättelser. 2017-12-21: Nu är de två sista av de ursprungliga hemmanen reviderade och kompletterade. Det är Göksnåre 5 och 6 som ni kan läsa om under Fastigheter. I och med det tar hemsidan ledigt till i början av januari. God jul och gott nytt år på er alla. 2017-12-19: En Eric Holldin har de senaste dagarna figurerat i vår Facebook-grupp för släktforskare i Hållnäs. Nu har jag samlat ihop allt jag har fått fram om honom. Läs om Eric under Personer. 2017-12-18: Här kommer två hemman till, nämligen Göksnåre 3 (fd julan Eriksson) och Göksnåre 4 (Sörgården) Här kan ni bla hitta han som är ff ff ff ff ff mm ff f till Leif Sörehall. Läs under Fastigheter. 2017-12-17: Nu har jag gjort en stor revidering och utökning av berättelserna om de sex ursprungliga hemmanen i byn. Med hjälp av mantalslängder, jordeböcker, landskapshandlingar och Älvsborgs lösen börjar nu berättelserna oftast år 1542. Uppgifterna är naturligtvis mer osäkra ju längre tillbaka i tiden de avser och justeringar kommer säkert att komma. Idag har jag lagt ut den nya versionen för Göksnåre 1 (Vita huset och Per o Pias) samt Göksnåre 2 (Norrgården) Resterande hemman kommer under veckan. Läs under Fastigheter om Göksnåre 1A och Göksnåre 2A. 2017-12-16: Sjömannen Eric Holldin från Göksnåre dör 1834 i Stockholm. Hans bouppteckning har en hel del att berätta, läs om detta under Personer. 2017-12-15: Här kommer en karta från samme Roine. Den visar Jöksnora Fjärden ca år 1800. En byggnation som tillhörde byn finns angiven. Kolla under Bilder så får ni se vad. 2017-12-09: Jag har fått ett utsnitt ur ett sjökort från 1854 av Roine Henriksson. Titta efter så får ni se vad Handviken hette på mitten av 1800-talet. Kolla under Bilder. 2017-12-06: Det lilla hemmanet Rångsön på gränsen till Forsmarks socken har jag tidigare tagit fram uppgifterna om. Nu ligger det även ute här på hemsidan. Läs under Fastigheter. 2017-12-03: Göksnåre har påverkats av Leufsta bruk under ca 300 år. Hur var det, vad hände och varför ? Jag har försökt beskriva denna period i följande berättelse. Hör gärna av er med vad ni tycker, är det intressant, hittar ni några fel, finns det saker som ni tycker borde vara med eller tyck bara till. Läs Göksnåre och bruket eller vem var bra för vem under Berättelser. 2017-11-26: Några kompletteringar om Olarsbo under 15- och 1600-talen är gjorda. Läs om Olarsbo under Fastigheter. 2017-11-17: Lilla fredliga Göksnåre och krig, det kan väl inte vara något att forska om ? Bara alla båtsmän blir en hel del, då har jag ändå tagit bort uppgifter om familj och barn, läs om det under respektive båtsmanstorp istället. Men krig då, Sverige som är så fredligt ? Sanningen är att Sverige har varit med om nästan 100 krig sedan början av medeltiden. Erövringskrig, inbördeskrig, korståg , frigörelsekrig och försvarskrig, alla sorter har förekommit. Berättelsen är långt ifrån komplett. Om ni läsare har mer information om något här så hör av er ! Läs under Berättelser. 2017-11-12: Jag sticker mellan med en liten redovisning av torpet Slåtan. Se den härliga bilden jag fått av Åsa Rolfsdotter. Läs om Slåtan under Fastigheter. 2017-11-11: Jag håller för närvarande på med en berättelse om Göksnåre och krig. Den är betydligt mer omfattande och intressant än vad jag kunnat föreställa mej. Som ett led i detta har jag kartlagt båtsmanstorpet i Årböle som ska vara en del i historien om krig. Berättelsen om Årböle båtsmanstorp finns nu att läsa under Fastigheter.   Jag har också på gång en berättelse om relationen mellan bruksbönder i byn och bruket från 1600-talet och framåt. Det är en forskningsrapport som egentligen handlar om Barknåre som jag gått igenom och låter ligga som underlag för hur det var i Göksnåre. Den berättelsen kommer någon gång efter jul. 2017-10-18: Det är intressant att se hur släkterna går i varandra när man studerar en liten by som Göksnåre. För att detaljstudera detta har jag gjort en liten släktforskning för 4 generationer bakåt gällande Sven-Erik Holmström. Läs den under Personer. PÅ bara 4 generationer kan vi se kopplingar till ett flertal av byns hemman och torp. De kopplingar som finns i  Göksnåre 7:12, Sven-Eriks fastighet, har jag uppdaterat i samband med detta. Läs under Fastigheter. 2017-10-09: År 1745 såldes två hemman i Göksnåre. Den ena bonden blev skogvaktare i det vi känner som Snickars. Läs dokument och översättning under berättelser. 2017-10-01: I dag blev jag upplyst av Sven-Erik om att Snickars saknades här på hemsidan. Det finns en hel del intressant om denna fastighet som kanske var ett av Göksnåres ursprungliga hemman. Ni hittar nu beskrivningen under Fastigheter. 2017-09-26: När gifte man sej och hur gick det till. Läs om giftermålen i Göksnåre under nästan 300 år under Berättelser 2017-09-22: Ryktet om hemsidans död är helt felaktigt. Forskningen pågår för fullt med bla alla giftermål under nästan 300 år och krigens påverkan på byn och dess innevånare. En forskningsrapport om kolet, bruket, byn och bönderna håller jag på att gå igenom och dra slutsatser av. Så det finns mycket läsning som kommer snart. Jag hörde om en besökare som missat middagen med två timmar efter att ha förskjunkit i historeläsning, det glädjer mej mycket att höra. Som jag skrivit tidigare så tar jag gärna mot synpunkter på ämnen att forska om. Om ni har något ni funderat på, gällande byn, människor, hus, djur mm hör av er !! 2017-07-13: På lördag är det dags för den årliga brännbollen i Göksnåre. Alla bybor och sommargäster samlas vid 13.00 för att ha en tvlig stund tillsammans. Efter brännbollen (14.30-15.00 nånting) blir det en liten HISTORIESTUND. Alla intresserade, även icke bybor, är naturligtvis hjärtligt välkomna. I år handlar det om födelse och död i byn, men i mån av tid och intresse kan det även bli lite vikingatid och medeltid. Välkomna! 2017-05-17: Vikingatiden är väldigt aktuellt och intressant. I Stockholm har precis det nya museet Vikingaliv öppnat. Jag själv har faktisk varit inblandad som ansvarig för projekteringen av VVS- och Elinstallationerna i hela huset.  Hur kan det ha varit i Göksnåre på den här tiden har jag funderat över. Efter en hel del arbete har jag nu en del svar på det, läs om Vikingatid och Medeltid i Göksnåre. Du hittar den under Historia. Håll till godo och hör gärna av er med frågor och kommentarer. Jag kommer att vara i byn hela den kommande veckan och under de flesta kommande helger. 2017-05-06: Nu har det gått en tid sen senast men jag har inte varit overksam. Bla har jag gått igenom alla dödsfall under 1800-talet, grupperat dödsorsakerna (med hjälp av medicinsk expertis) Jag har också tagit med födelsestatistik för att beräkna spädbarnsdödligheten. Resultatet har blivit en beskrivning av Födelse, liv och död i Göksnåre under 1800-talet. Du hittar den under Berättelser. Håll till godo och hör gärna av er med synpunkter och frågor. 2017-03-17: UNT 7/12 1953: Det kunggöres att bla hemmansägaren Ernst Henning Holmgren, Göksnåre (troligen Göksnåre 7:9, min anm.) och fabriksarbetaren August Edor Björkeholm, Ängskär (bror till Arne Björkeholm Göksnåre nr 6, min anm.) anhållit om rätt att, med stationsorter i Göksnåre resp Ängskär bedriva beställningstrafik för viss personbefordran med envar en automobil. 2017-03-16: 17/10 1945: DN publicerar en notis från TT: Den 44-årige jordbruksarbetaren Verner Jansson från Årböle by, Hållnäs råkade häromdagen när han skulle utfodra kreaturen falla ned från höskullen i ladugården och skadades så svårt att han nu avlidit på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den omkomne var ogift. 2017-03-15: UNT 2/9 1942: Det kallades till sammanträde för att verkställa förrättning enligt lag om rätt för nyttjanderättshavare att inlösa fastighet. Det gällde Carl Andersson i Rundsvia, Göksnåre 727, där Gimo Aktiebolag var ägare. 2017-03-12: Att torrläggning av marker var en stor fråga ända fram till 1940-talet kan man utläsa av dessa tre tidningsnotiser: UNT 20/12 1939: Förrättningsman R. Lübeck utgav en kungörelse om syneförrättning rörande torrläggning av skogsmark. Göksnåre-Hästamyrkärret å Göksnåre U662/38. Sakägare kallades till möte i Uppsala. UNT 18/3 1940: Torrläggningsföretaget i Göksnåre fick 1000 kr i bidrag för förrättningskostnader- UNT 8/4 1942: Statens Lantbruksingeniör kallar alla som har sin rätt till sammanträde i Vavd 27 april. Det gäller att förrätta syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göksnåre, Vavd, Malen och Ängskär. 2017-03-11: Här kommer 2 st tidningsnotiser från 1939: UNT 3/10 1939: i 1940 års budget fanns under rubriken ”Åtgärder för djuravelns befrämjande” ett organisationsbidrag på 100 kr till Göksnåres nybildade baggförening. UNT 18/10 1939: Den borgerliga kommunens utdebitering var 9,80 per skattekrona.2017-03-09. UNT 21/7 1939: CG Carlsson i Tumba annonserade om GRISAR, stora vacka, som försåldes ons 26 juli. Han åkte runt i trakterna och tidtabellen angav: Årböle 8.15, Vavd 8.45, Göksnåre 9, Konradslund 9.30 osv. Redan 1938 var det en B. Falk som annonserade precis lika och även ”Skånska Hörbygrisar” åkte runt till bla Göksnåre. 2017-03-08: UNT 23/4 1937: Lantbruksstyrelsen har gjort en preliminär undersökning och har förslag på torrläggning av sumpmarker. Område I var omkring Lövstabruk, Skälsjön, Åsjöarna och Bruksdammen. Område III var Barknårekärret och område IV var runt Göksnåre. Vidare undersökningar bör göras. 2017-03-07: DN 12/3 1936   Uppvaktning hos regeringen. Offer för bruksdrift. En grupp lantbrukare från norra Uppland har uppvaktat statsministern och jordbruksministern om hjälp till jordbrukarna i de gamla bruksbygderna. Bla berördes de uppdämningar som gjorts för bruksdriftens kraftbehov och som satt jordbruksmark under vatten. Det berördes också det faktum att bruken sålt jordbruksfastigheter utan att vilja att de fick en nödvändig areal skog. En av de som uppvaktade stadsråden var Karl Årman från Årböle. 2017-03-06:  UNT 8/12 1934: 30 nov hölls möte för att bilda erkänd lokalsjukkassa. Lokalavdelningen för Rikssjukkassan hade nyligen upphört. Det bildades en erkänd sjukkassa för Hållnäs socken med anslutning till Östra Sveriges erkända centralsjukkassa. På förslag från Centralsjukkassan beslutades att utdebitera en extra avgift av 5 öre per medlem och månad till dess kommunalt anslag kan erhållas. För utbekommande av sjukersättning utöver 8 dagar erfordas läkarintyg. Kassan kunde vid starten räkna 110 medlemmar. Till sjukbesökare valdes bla Karl Andersson, Rundsvia och E. Lindqvist Göksnåre (Göksnåre 1B, min anm.). 2017-03-04: UNT 16/7 1934: Igår var det minnesstund för koleraoffren med resning av sten. Det var nu 100 år sedan denna epidemi drabbade Göksnåre.  Från byn talade Joel Andersson (Snickars, min anm.) 2017-03-03: Idag får ni 2 vitt skilda notiser; flottning av timmer och dambiltävlig ! DN 30/1 1932   Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholm har beslutat om interimsflottning av stormfälld skog i bla delar av Forsmarksån. Beslutet gäller bla för hemmansägarna i Årböle och Nyböle. DN 10/6 1934. DN rapporterade om första etappem av dambiltävlingen som anordnats av SMK och Veckojournalen. Lördagens etapp gick från Blasiehokmen i Stockholm till Falun. En del av etappen passerade Sunnandö-Forsmark-Nockebyholme-Nyböle-N Årböle-Lövstabruk-Älvkarleby kyrka. 2017-03-02: Här sticker vi mellan med en riktig höjdare. Jag har gått igenom Upplands Handlingar från 1540-talet och identifierat de hemmansägare vi hade i byn då. Det är nästan 500 år sen, det innebär ca 20 generationer !! Gå in under rubriken Berättelser och öppna detta. 2017-03-02: UNT 18/1 1932: Lokalavdelning 482 Vavd, Hållnäs av Sveriges rikssjukkassa höll sitt ordinarie årsmöte 5 jan i Vavds missionshus. Till sjukbesökare valdes bla för Göksnåre Emil Lindkvist (Göksnåre 1B, min anm.) och Karl Holmgren (Kumlet, min anm.) Till agitationsombud valdes styrelsen och sjukbesökarna. (Detta var en frivillig sjukkasseorganisation som först reglerades med en ny sjukkasselag som beslutades 1931 och som 1955 ersattes av den obligatoriska sjukförsäkringen, min anm) 2017-03-01: Nu har jag missat 2 dagar så här kommer 2 notiser på en gång: UNT 30/4 1929. Körföreningen i Hållnäs höll söndagen 21 april sammanträde i kommunalrummet skrives till UNT. Ordf, Hemmansäg, JA Edman i Vafd (Rolf Edmans far, min anm.) hälsade de närvarande välkomna. Därpå föredrogs protokoll över det möte som hölls i Upsala i mars månad. I styrelsen invaldes he, äg. Karl Johansson i Vafd efter Axel Eriksson i Göksnåre (Göksnåre 2B, Min anm.) som flyttat ur socknen och suppl. hem. äg. Bernhard Eriksson, Göksnåre (Åsas farfar, min anm.) En livlig diskussion uppstod rörande belastningens storlek efter en häst. Denna fråga bordlades på grund av att den är för tidigt väckt. Antagligen kommer den att reglera sig självt. (Vid närmare efterforskningar kring detta framkommer att körföreningen var ett slags fackförbund för hästkarlarna som utförde körslor. Det är Bernhard Erikssons barnbarn Åsa som hjälpt mej med den informationen. Det var både kol åt bruket och timmer åt skogsbolaget som kördes. Den fråga om belastningen efter en häst som diskuterades blir mer förståelig, det handlade om hur mycket last en häst skulle dra) 5/1 UNT 2 1930. Hållnäs kooperativa handelsförening höll årsmöte. CJ Svensson i Göksnåre (Fågelsången, min anm.) omvaldes som revisor. 2017-02-26: UNT 3/2 1926: E.A Löfgren i Göksnåre (Norrgården, min anm.) har berättat om kappkörningarna hem från kyrkan efter julottan. Man körde inte inte ända från kyrkan utan ifrån olika startpunkter som var lämpligt långt hemifrån de olika byarna. Startpunkterna kallades krogar och Göksnåre bönder hade sin ”Göksnårekrog” nära Malen. 2017-02-25: Här kommer en liten annan sak jag hittat i mitt letande efter intressanta saker. Jordbruksdepartementet presenterade 1925 en utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster. I den utredningen finns ett protokoll vid sammanträde i Skärplinge gästgivargård i Öster Löfsta socken den 19 juli 1920 för undersökning rörande fiskerättsförhållandena vid kusten av Uppsala län. Hela protokollet med, för Göksnåres del, intressanta delar markerade presenteras under Berättelser. 2017-02-25: UNT 3/6 1924. Skogsvårdsstyrelsen vill tillämpa §18 i skogsvårdslagen. Svårföryngrade skogar definieras som skogar på rullstensåsar samt kustnära skogar. Skogarna inom 1 km från havsstrandens innersta vikar betraktas som kustnära. Gränsen bestämdes senare till fäljande: Från en punkt vid länsgränsen mot Stockholms län, belägen 1000m sydväst om den starka brytningspunkten i länsgränsen sydväst om Rångsen, rak linje mot nordnordväst till Södersjöns sydöstra spets; Södersjöns östra strand till sjöns utlopp till Grymmarfjärden; nordnordväst i rak linje till västligaste hörnet av rågången mellan Skatviken i öster och Göksnåre i väster; nämnda rågång i nordlig riktning till den punkt, där den skär väg från Skatviken till Ängskär; sistnämnda väg väster och norrut förbi Handviken till den punkt där vägen skär utloppet från Båthusfjärden; rak linje norrut mot Vallbofjärds sydostligaste vik till den punkt, där linjen träffar väg från Ängskär till Wafd; sistnämnda väg västerut till avtagsväg till Flottskär; rak linje mot nordnordväst till den punkt i Stora Höllsjöns södra …(osv. upp efter kusten, min anm.) Förordnandet meddelades alla berörda byar, däribland Göksnåre. 2017-02-24:UNT 7/3 1924. From 1925 uppdelades Hållnäs i 2 valdistrikt varav Göksnåre tillhörde det södra. Enligt notisen i UNT skulle Skaten tillhöra norra distriktet medan Ängskär skulle tillhöra det södra (Detta verkar väldigt konstigt och min lokala expert från Skaten har inte heller någon aning om detta, möjligen kanske detta är en tidningsanka?) 2017-02-23: UNT 8/11 1923: Kommunfullmäktige hade möte 28 oktober. Bla utnämndes skogvaktaren CJ Svensson i Göksnåre (Fågelsången, min anm.) till suppleant till Brandfogden i 3 år från januari 1924. 2017-02-22: Här kommer en notis som visar på solidariteten med människor som har det svårt. 11 november 1918 tog första världskriget slut. Många länder i Europa var hårt drabbade och olika insamlingar genomfördes bla i Sverige. I  UNT 22/3 1920 kan vi läsa om en (kanske bland flera) insats där Göksnåre var med: Kyrkoherden i Hållnäs, O. Larsson, meddelar i UNT att man inom Göksnåre by har, genom hemmansägare L. E Larsson (Jimmys ffff, min anm.) ytterligare insamlat 153 kr och 50 öre. Slutsumman från Hållnäs blev 1057 kr som gick till behövande i Wien. 2017-02-21: UNT 2/3 1917. Minneslistan: Lördagen 3 mars: Kl. 1 e.m. Lösöresauktion vid Kuggböle, Hållnäs socken. (Det är hemmansbrukare Klas Otto Andersson (6/12 1860-) och Maria Matilda Lundkvist (8/5 1862-) som bott i Kuggböle sen år 1900 som nu flyttar till Ulfsbo, Tegelsmora. De är 55 och 57 år gamla och avser att inte bedriva jordbruk på samma sätt som i Kuggböle. Deras 5 barn har flyttat ut så det finns säkert en del lösöre som inte behöver tas med till Tegelsmora, min anm.) 2017-02-19: Här kommer en notis i UNT om den vägdelning jag tidigare skrivit om. UNT 10/1 1913: Lantmäteriasuskultant Frigell har förordnats att handlägga bla följande åt vederbörande distriktslantmätare uppdragna förrättningar: delning av enskilda vägen Giboda-Årböle-Vafd-Stenmo samt Konradslund-Klubbkasen och Vafd-Göksnåre. 2017-02-18: Igår var jag lite upptagen så idag kommer 2 notiser. UNT 30/1 1911: Hushållningssällskapets belöningar för mindre uppodlingar 1910. EG Karlsson Göksnåre (Nyhem, min anm.) 25 kr. UNT 24/10 1912: Under rubriken Minneslista finns bla följande: Fredagen 25 oktober kl 1 em: Lösöresauktion förrättas vid Göksnåre, Hållnäs s:n. (Det sker flera byten av ägare och brukare detta år och någon av dem är troligen upphovet till denna auktion, min anm.) 2017-02-16: UNT 19/8 1907, Premiering av småbruk i länet. Premielån 120 kr utdelades bla till EG Karlsson i Göksnåre (Nyhem, min anm.) för anläggande av urinbrunn och anordnande av gödselstad. 2017-02-15: Det var nog inte så roligt att ligga borta och vara soldat för över 100 år sen förtäljer denna lilla notis. UNT 26/11 1904: Länsmannen i Löfsta distrikt har häktat och införpassat till länsfängelset för vidare befordran till Norrlands Artelleriregementes förläggningsort i Östersund, från nämnda artelleriregementes 6:te batteri förrymde volontären n:r 27 Carl Adolf Claesson, vilken anträffats hos sin fader hemmansbrukaren Otto Andersson i Kuggböle, Hållnäs socken. 2017-02-14: Redan för över 100 år sedan fanns det fiskevårdande åtgärder: UNT 24/11 1904 Styrelsen för Centralföreningen för Upsala läns kustfiske föreslår att fredningsområden inrättas. För Göksnåre fiskevatten föreslås: I Handviken avsättes den sk Sandvarpsviken från udde till udde samt innersta delen av Handviken till något utanför Alholmen; vidare i skärgården ett område som begränsas av en tänkt linje från Rönngrundsudden över till Sörnmörn, därifrån till Högörn och Gräsörn -- alltså runt Loholmen. (här hoppas jag på att kunna åstadkomma en kartskiss över detta område med hjälp av Herr pensionisten R. Henriksson) 2017-02-13: Här ser vi att bla Jimmy Larssons ffff blev premierad: UNT 3/6 1904: Nötkreaturspremieringarna inom länet. Vid Konradslund den 26 maj 1904: Klass VII, kor av blandad ras 3:e pris hemmansägaren L.E. Larsson (Jimmy Larssons ffff, min anm.), skogvaktaren A. Bergström Göksnåre (skogvaktartorpet, min anm.) ”Det var av stort intresse för nämnden att studera kreatursstocken vid denna utställningsplats, emedan nötboskapspremiering icke förekommit förr i den trakten. Öfvervägande antalet uppvisade djur tillhörde den gamla oblandade uplandsrasen, som i mycket påminner om Gotlandsrasen2017-02-12: I denna artikel ser man att det hade kunnat bli ett skolhus i Göksnåre. UNT 12/2 1904. Folkskoleinspektöre HE Herrmansson har avgivit inspektionsberättelse för sitt distrikt för 1903. Det behövs en folkskola eller åtminstonde en mindre folkskola i Hållnäs vid Ängskär eller Göksnåre (till hjälp åt Vavds överbefolkade skolor) 2017-02-11: Första noteringen från 1900-talet berättar följande: UNT 25/8 1903. Vi hästpremieringen i Leufsta bruk förliden vecka erhöll bla EG Larsson (Göksnåre 7:9, min anm.) i Göksnåre 50 kr för för stoet Bläsan. 2017-02-10: Fiskefångsten i Göksnåre fiskeverka når tom Stockholmstidningarna. Om man går "Gula stigen" bakom sommarstugorna passerar man detta ställe. Se även min text om detta ställe. 9/5 1898 En ovanligt stor fångst i Göksnåres fiskeverka meddelades i både DN och UNT. Under de senaste 8 dagarna har byamännen fått flera vagnslass med id. Fångsten, som var den ”största i mannaminne” blev ca 1400 fiskar som vägde ca 1200 kg till ett värde av 480 kr.2017-02-09: En ny notis om det återkommande ämnet, torrläggning kommer här. I morgon kommer en väldigt häftig fiskehistoria. UNT 18/12 1897 Leufstabruks ägare har hos länsstyrelsen anordnat om förordnande för landtbruksingeniören KA Schönmeyr att verkställa syn och värdering för utdikning av vattensjuka marker dels i Göksnåre by i Hållnäs socken genom hemmanet Skatens marker till Saltsjön och dels i Hållens by, samma socken. 2017-02-07: Ett väldigt tragiskt öde kommer här: UNT 12/10 1895 Bondsonen Bernhard Eriksson i Nyböle och hans yngre bror hade gjort gruskörning på landsvägen och var på väg hem. Bernhards trolovade Klara Eriksson mötte upp vid Magön och skulle åka med hem. Vagnen var förspänd med två hästar som föll i sken varvid Bernhards bror hoppar av utan att skada sej. Vagnen välte och Klara skadade sej så allvarligt att hon avled. Bernhard hade fått tömmarna om benet och släpades med en bit. Han klarade sej utan allvarlig skada. Lysning till äktenskap mellan Bernhard och Klara hade avkunnats tre gånger. Även DN hade en artikel om detta. 2017-02-06: Här följer en av de mest dramatiska händelser som har berört byn. DN 6/10, 19/10 och 20/10 1887. Tidningen rapporterade om ett mord vid Vavd. Liket efter Gustaf Söderman från Harg hittades i förruttnat tillstånd 0,2 mil från Vavd lördagen 1 oktober. Offret var målare och hade kommit till Vavd för jakt. Han bodde, precis som flera gånger tidigare, hos backstugemannen Lars Fredrik Segerlund (1824-) från Österleufsta och hans hustru Greta Caisa Sporrong (16/12 1822-24/11 1885) från Forsmark. Ganska snart misstänktes och greps deras 23-årige son Leopold Segerlund (15/3 1864-21/3 1943) som flyttade tillbaka 1886 från Kuggböle där han varit dräng det senaste året. Den 18/10 dömdes han till livstids straffarbete och ständig vanfröjd för mord och rån. Bytet som han hade kommit över var 25 kr. Han påbörjade sitt fängelsestraff 16/12 1887 och han frigavs, 49 år gammal, 23/3 1913 efter 26 år på Långholmens centralfängelse. Som ”förpassningsort” vid frigivningen angavs ”hemorten” Nedan visas den sida ur registret ”frigivna straffarbetsfångar” som handlar om honom. Leopold Segerlund Han flyttar in hos sin syster Helena Augusta Segerlund och hennes man Per Olov Holmgren i Kärven och jobbar som skogsarbetare. Han förblir ogift livet ut. Han dör 21/3 1943 nyss fyllda 79 år. 2017-02-05: Samma år har tidningen Upsala även denna notis: Tidningen Upsala 10/7 1884: Förslag till vattenavtappningar inom Upsala län. Hushållningssällskapets orförande har offentligjort egoområden och vattendrag där det finns förslag, kartor och beräknade kostnader för vattenavtappningar. För Göksnåre, Vafd och Malen i Hållnäs socken redovisas 342 tunnland 4,6 kappland kan vattenavtappas för en kostnad på 10000 kr. 2017-02-03. UNTs föregångare rapporterar 1884 : Tidningen Upsala 10/1 1884: I en notis som refererar till senaste häftet av lantbruksakademins tidsskrift redogör ingeniören AGR Kompff för arealer under Leufsta bruk som är vattensjuka. En del av dessa marker har varit föremål för avdikning och där sker nu förberedande åtgärder för uppodling. Ett delområde som nämns som ” under anläggning” är ”odlingstrakten Göksnåre, omfattande trenne byar, ett odlingsföretag på 1000 tunnland” 2017-02-02: I Göksnåres södra gränstrakter hände detta 1883 som hamnade i DN. DN 1/9 1883. DN rapporterar om änkan Lindström från Stora Rångsön som som gick från sitt hem den 23 augusti för att leta efter en försvunnen ko. Då hon den 25 inte återkommit företogs skallgång varvid den åldriga kvinnan påträffades död i skogen. Ett åderbrock på benet, varav hon besvärats, hade sprungit och ändat hennes liv genom den blodförlust som härvid uppkom. 2017-02-1: 1881 sker ännu en förlisning nära Göksnåre: DN 13/9 1881   Ångaren Söderhamn observerade i söndags fm, under svår nordostlig storm i Grepen, ett fartyg liggande kantrat i SO till S, 3 ½ nautiska mil från fyrskeppet Grepen, eller alldeles nära bränningarna utanför Ängskärs klubb. I närheten av vraket upptäcktes en båt med 4 man uti, vilka svävade i den ögonskenligaste livsfara. Trots att det var mycket farligt för Söderhamn att gå så nära bränningarna gjorde man det. Man försökte med en livboj knuten vid lodlinnan få tag i de nödställda. Efter ett svårt och farligt räddningsarbete lyckades man rädda tre personer varav en 14-åring. En av de nödställda försvann dock i vattnet. De räddade berättade att deras fartyg, skonerten Fritiof, som kom från Sundsvall lastad med bräder hade sprungit läck och kommit i marvatten och strax därefter kantrat varvid både de och lasten hamnat i sjön. 2017-01-31: Nästa artikel handlar om en fd båtsman från byn som råkar ut för en allvarlig olycka: DN 2/10 1879   23/9 1879 har hemmansägaren Lindgren fastnat i tröskverk i Hjelmunge, han får högra handen och armen upp till armbågen krossad. Han var fd båtsman som sen lyckats köpa ett hemman. Lite efterforskningar visade att han var vår tidigare båtsman Anders Erik Friskman (7/4 1834-18/12 1889) Han var båtsman i Göksnåre från 1852-1871. 2017-01-30: Nästa artikel är från 1871 då en båt drev in till vad som troligen är Göksnåres kust: DN 20/10 1871 En korrespendent skriver för DN att Skonerten ”Aktiv”, förd av skepparen BE Zetterberg, med last av bräder från Gefle till Stockholm övergavs av skeppare och besättning dem 9 d:s och har såsom vrak indrivit till kusten av Öregrundsgrepen i närheten av Hållnäs land. 2017-01-29: Nu har vi kommit fram till 1868 och då hittar vi detta som berör Göksnåre: DN 5/5 1868 Nytt provinsionalläkardistrikt. DN skriver att regeringen har förordnat att en provinsialläkare ska ska anställas inom Tierps, Söderfors, Älvkarleby, Tolfta, Wessland, Hållnäs, Österleufsta, Wendels, Tegelsmorafilms och Dannemora församlingar av Upsala län med station inom Tierps socken och en årlig lön av 1500 riksdaler.2017-01-28: Redan nästa år inträffar nästa olycka med eld då det brinner i Årböle. Ett flertal tidningar i landet skrev om detta. UNT och DN 9/11 1866.     Den 30 oktober 1866 dör 5 personer innebrända av eldsvåda. Olyckan hände i Årböle, där många ungdomar träffats för att ha en fest hos Carl Sättergren och Helena Bengtsdotter. Deras dotter Anna Kathrina Charlotta Sätergren (27/1 1840-30/10 1866) 26 år och hennes man skattebonden i Kvarnbo Bengt Adolf Sjögren (23/6 1834-30/10 1866) 32 år dör. Han är son till grannen, skattebonden i Årböle Bengt Bengtsson och hans hustru Christina Charlotta Sjögren. Han har blivit fjärdingsman och tagit sin mors efternamn. De har gift sej i november 1863 och troligen tagit över hemmanet i Kvarnbo samtidigt som den förre ägaren Anders Carlsson tog över hans tjänst som fjärdingsman. Innebrända blev också Anna Kathrinas brorsdotter Christina Matilda (22/9 1860-30/10 1866) 6 år som var dotter till skattebonden Carl Sätergren och hans hustru Christina Charlotta Holmgren i Årböle, båtsmannen i Årböle Johan Gustaf Löf (4/9 1845-30/10 1866) 21 år och pigan Anna Greta Andersdotter (2/9 1837-30/10 1866) i Göksnåre 29 år. Johan Gustaf Löf hade tagit över som båtsman efter sin far ett år tidigare. Anna Greta Andersdotter var dotter till backstugemannen Anders Pehrsson och hans hustru Maja Larsdotter. Hon hade även en 2 årig son. Läs om dem under fastigheten Göksnåre 7:11 Västerbo. Mangårdsbyggnaden byggdes upp och gården ägs i dag av Kjell Sternrud, som härstammar på kvinnosidan från Sättergrens. 2017-01-25: Nu har vi kommit fram till 1865 när denna händelse rapporteras i flera tidningar: DN och UNT 13/12 1865. Den 4 december 1865 dör Carl Petter Larsson i Göksnåre efter en olycka med kolning. Dödsorsaken anges till uppbränd i kolmila och det hamnar tom i tidningarna. DN skriver 13 december ”I Hållnäs socken, Göksnåre by har en 25-årig bondson söndagsaftonen d 3 december (enligt död- och begravningsboken ska dödsfallet ha ägt rum 4 december) nedfallit i en kolmila och der uppbrunnit, enär en förbiresande person hade då hört nödrop från det håll der milan var belägen ehuru han vidare ej aktade deruppå, men sedan, då den unge mannen saknades, omtalat vad han hört. Dylika olycksfall vid kolmilor ske ej så sällan och föranledes vanligen af oförsiktighet. Den omkomne var en arbetssam och ordentlig man samt ett godt stöd för sina fattiga föräldrar och många yngre syskon” Carl Petter var son till frälsebonden Lars Erik Larsson och Lena Kajsa Ersdotter i Göksnåre nr 3B. Han hade, precis som tidningen skriver flera småsyskon, närmare beastämt 5 st. Mellan 1860 och 62 jobbade han som dräng i Göksnåre nr 2, Norrgården men sen har han varit hemma och hjälpt sina föräldrar. 2017-01-24: Sen sist har jag gått igenom en massa tidningsarkiv. Resultatet är över 50 st inlägg som kommer här den närmaste tiden. Jag kommer att lägga ut en eller flera notiser varje dag tills det är klart. Alla inlägg kommer naturligtvis också att läggas in i historieberättelsen och/eller under den aktuella fastigheten för att publiceras tillsammans med andra tillägg. Idag börjar vi med hela 5 st notiser från 1860-talet som handlar om utslag i olika rättsfall. Tyvärr så vet jag inte mer om dessa än men det kanske kommer. Aftonbladet 25/11 1862 Svea Hovrätt. Utslag i civila besvärsmål: Änkan Anna Kajsa Ersdotter i Olarsbo och länsmannen CJ Wollter. (Vad det handlar om är inte känt, min anm.) Aftonbladet 1/11 1864 Utfall i HD Kung.Maj.t har meddelat utslag uppå länsmannen CJ Walters besvär mot änkan Anna Kajsa Ersdotter i Olarsbo (Vad det handlar om är inte känt, min anm.) Aftonbladet 1/11 1864 Utfall i HD Kung.Maj.t har meddelat utslag uppå länsmannen CJ Walters besvär mot Johan Dahlfors i Nyböle mfl (Vad det handlar om är inte känt, min anm.) Aftonbladet 12/6 1865 Svea Hovrätt. Utslag i criminelle besvärsmål: uppå besvär av f. lykttändaren Anders Larsson; samt bonden Johan Dahlfors i Nyböle. (Vad det handlar om är inte känt, min anm.) Aftonbladet 2/1 1866 Utfall i HD Kung.Maj.t har meddelat utslag uppå besvär av Johan Dahlfors i Nyböle mfl (Vad det handlar om är inte känt, min anm.) 2017-01-08: Det är med stor sorg i hjärtat jag idag nås av nyheten att min Årböle- och Leufstaikon MaryAnn Olarsbo har gått bort. Det var redan för nästan 25 år sedan jag träffade MaryAnn för första gången. Vi skulle gifta oss och funderade på om Leufstabruk kunde vara en bra plats. Vi träffade henne i Turistbyrån där hon jobbade och tack vare hennes värme och hjälp blev det naturligtvis Leufstabruk. På senare tid har MaryAnn hjälpt mej mycket med forskning i arkivet och med hennes stora kunskap och intresse för historia i Årböle med omnejd. Läs gärna berättelsen om det hemman hon tagit sitt namn efter, det finns under Fastigheter. 2017-01-07: För nästan 100 år sedan skedde en vägdelning bla i Göksnåre. Läs alla detaljer om detta under Berättelser. 2016-12-30: Ännu mer kompletteringar av byns historieberättelse. Nu är det perioden 1825-1850 som fyllts på. Bla omnämns Hållnäs sockenmagasin, problemet är bara att ingen verkar veta något om det. Om någon läsare av detta vet något så hör av er ! 2016-12-29: En massa nytt håller på att fyllas på i historieberättelsen om byn. Först ut är perioden 1850-1875 där det finns en hel del nyheter, bla den otäcka branden i Årböle när 5 unga personer blev innebrända. Läs under Historia. 2016-12-22: Så här i dagarna före jul har jag en STOR julklapp till alla historieintresserade. Ljudfilen med Johanna Matsdotter finns nu att lyssna på. Det är en 15 minuter lång inspelning från 1935. Det är oerhört spännande är att höra henne berätta om händelser i sin barndom i Göksnåre på 1860-talet !! Jag har också av dialektforskarna fått bekräftat att den dialekt hon pratar absolut kan kallas för  Göksnåremål från den tiden. Sätt er till ro och lyssna. Följ med i utskrifterna så är det lättare att förstå. Allt hittar ni under Personer och gå in på Johanna Matsdotter.  God Jul. 2016-12-18: Idag har jag lagt ut en berättelse om ett jobbigt och sorgligt livsöde. Det handlar om den 21-åriga Anna Caisa Ulfvin som kommer som piga till Göksnåre 1838. Läs om hennes liv under Personer. 2016-12-10: Nu har jag fått en utskrift av en del av intervjuerna med Johanna Matsdotter. Du kan läsa om detta i historieberättelsen för Göksnåre för åren 1850-1875 . Det hon berättar ger väldigt intressant information om livet i byn på den tiden. Även berättelsen om det hemman där hon bor, Göksnåre nr 1B, är nu kompletterad med en hel del uppgifter. Snart kan du lyssna på ljudinspelningarna med Johanna här på hemsidan. 2016-11-30: I min kontakt med Institutet för språk och folkminnen angående Johanna Matsdotter har jag fått denna länk. Intressant läsning om olika sägner angående pesten som jag tidigare skrivit om. Tack till Ann Kristin  Carlström. Länken kommer också att finnas i texten om pesten samt under Länkar. http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/folkminnesarkiven-berattar/arkiven-berattar/2016-11-22-digerdoden.html 2016-11-20: Nu har jag kompletterat berättelsen om Johanna Matsdotter med hur det gick för hennes barn och vilka barnbarn hon fick. Är det någon som ser sina egna anfäder ibland dessa ? Snart kommer jag även att publicera intervjuerna direkt här på hemsidan så att ni själva kan lyssna på henne. 2016-11-13: Johanna Matsdotter från Göksnåre blev intervjuad 1935. Hennes liv och hennes berättelser om livet i byn under 1860-talet kan du läsa om under Personer. 2016-11-11: Idag önskar vi vår nya Göksnårebo välkommen till byn. Vi önskar Elin och Jimmy lycka till med lille Mio. Göksnåres första infödda bybo på hur länge då ? 2016-11-10: Nu är några texter om Sven-Erik Holmgrens far och farfar både justerade och utökade. Bland annat har jag kommit över en bild på Tage Holmgren från en bok om anställda på Korsnäs 1956. Läs under Fastigheter. 2016-11-10: Göksnåre 7:21, Fågelsången byggdes 1919 som byns nya skogvaktarboställe. Läs om detta under Fastigheter. 2016-11-08: Sonen till en kejserlig hovjuvelerare som själv var i brännvinsbranchen, vad kan han ha med Göksnåre att göra ? Läs berättelsen om Per Edward Wendblad under Personer. 2016-10-24: Hur många innevånare har byn haft som mest, och hur många var det på medeltiden? Om du är nyfiken så finns det en del intressant att läsa under Berättelser: Göksnåres befolkning under drygt 600 år. 2016-10-05: Vilka namn har byns innevånare haft ? Varför ? Hur har det förändrats? Dessa och många andra frågor om namn försöker jag svara på här. Läs under Berättelser. Har du egna funderingar, skriv gärna i Gästboken så ska jag svara så gott jag kan. 2016-10-04: Nu är de fyra hemman som uppkomna ur de ursprungliga Göksnåre nr 5 och nr 6. Läs under Fastigheter. 2016-10-03: Efter mycket arbete med jordeböcker för tiden 1631-1742 tror jag att det börjar stämma i byns hemman. Det har varit svårt att få ihop namnen i alla hemman. Idag har jag lagt ut Göksnåre nr 1 till 4 (Catharina/Per och Pia-Norrgården-Karlssons-Julans-Sörgården) I morgon kväll kommer Göksnåre nr 5 och 6. 2016-09-18: Igår fick vi besök av Catarina och ett tiotal kusiner till henne. Det var hennes kusinträff som kom och tittade på det gamla släktbostället. Jag fick tillfälle att berätta om de 8 generationer skogvaktare och deras egna 2 generationer skogsarbetare som bott i huset sen det byggdes år 1793. Tack för besöket det var verkligen trevligt. Nu kan vi tillsammans rätta och komplettera historiebeskrivningen också. 2016-09-05: Hej igen efter sommaren. Jag har sen sist läst och tolkat ca 130 sidor kartor, handskrivna protokoll och listor över tusentals jordlotter. Det är Laga skiftet som utfördes i byn 1839-44 som har varit föremål för mitt arbete. Det är från detta skifte som skattegårdarna Sörgården och Kumlet har fått sina gränser. Göksnåre nr 5 som vid Storskiftet på 1820-talet var skatte har nu sålts till bruket. Alla jordlotter som anges med namn har jag listat, det kan vara en bra grund till att göra en ny karta över byn med alla gamla namn införda för framtiden.De dokument jag gått igenom kan ni själva se på Lantmäteriets hemsida. Gå in på www.lantmateriet.se, gå vidare till Historiska kartor. Där kan man sen låta kartbilden zooma i Göksnåre och söka. I de träffar man får upp finns Laga skifte 1844. På sidan 15 finns den mest intressanta kartan. Allt det jag skrivit om Laga skiftet hittar ni under Berättelser. 2016-07-21:Tack för intresset alla ni som stannade efte r brännbollen och lyssnade. Söndagen innebar nytt rekord med 41 olika besökare här på hemsidan. Härligt med så stort intresse. När vi kom hit för 25 år sedan började vi handla hos Bröderna Persson i Kussil (eller Bräderna Persson som vi kallade dem) Idag tänkte jag tacka Per och Stefan för alla år av bra service och produkter genom att publicera min lilla efterforskning av deras anor. På deras mors sida hamnar vi i Vallonien (Belgien) på 1500-talet. Håll till godo under Personer. 2016-07-11: Berättelsen om avrättningen har kompletterats och justerats lite efter hjälp av MaryAnn Olarsbo. 2016-07-02: Storskiftet 1822-24 berättar jag om under Berättelser. 2016-06-30: I historieberättelsen har kapitlet om 1750-1800 utökats med 2 händelser. En om en vulkan på Island och en om en avrättning. Läs under historia. 2016-06-21: År 1780 delades byns all skog, som tidigare varit allmänning, upp mellan hemmanen. Berättelsen om hur det gick till, vilka marker som delades, vad man protesterade mot och vilka som var med finns nu att läsa. Se under Berättelser. 2016-07-17: Nu kommer ytterligare ett torp i byn, 7:12, Sven-Erik Holmström. Läs under Fastigheter 2016-06-10: Nästa torp i byn som presenteras är Ulf Erikssons, eller Västerbo som det kallas vid några tillfällen på 1800-talet. Läs under Fastigheter. 2016-06-08: Nu hoppar vi tillbaka till den egentliga byn och presenterar jordetorpet med den nuvarande beteckningen Göksnåre 7:9. Margareta Sjöbergs ställe. Läs under Fastigheter. 2016-05-28: En liten berättelse om 2 personer från Göksnåre och Olarsbo och deras liv. Läs under Personer. 2016-05-23: Här kommer den långa och innehållsrika berättelsen om vårat eget ställe, Göksnåre 7:27 skogvaktartorp och bolagsställe. Varje period har fått en egen rubrik under huvudsidan. Läs under Fastigheter. 2016-05-22: Snart ska jag lägga ut den långa och utförliga berättelsen om vårt hus men först en lite kort berättelse om begreppet skogvaktare och dess historia. Läs under Berättelser. 2016-05-19: Dagens andra inlägg är om ett allmogemålat skåp från 1834 som har funnits i byn men som nu saknas. Se och läs under bilder. 2016-05-19: Här kommer den utlovade berättelsen om stockbåtar. Läs under Berättelser