Skogvaktare

Begreppet ”skogzwachtare” finns i skrift första gången 1539.

En skogvaktare i kronans tjänst hade bössa och polismans befogenhet.

Motsvarande uppgifter om våra bruksskogvaktare är oklara.

Under Löfsta bruk fanns 11 skogvakteredistrikt.

På lördagar samlades skogvaktarna i Löfsta och fick sina order för veckan.

Bla så skulle han gå runt i ”sina” gårdar och dela ut de dagsverken som man på bruket bestämt att varje frälsebonde skulle göra den kommande veckan. Det sas att skogvaktaren gick med sin stav och knackade på i stugorna.

Han var lite förmer en de andra och hade en viss makt.

Från 1860 bildades skogsskolor, först fyra stycken varav en i Tierp.

1893 bildas Upplands-Gestriklands skogvaktareförbund.

1904 skriver en skogvaktare i sin förbundstidning att 2 rok inte borde vara en lyx för en skogvaktare med sin familj.

Göksnåres första skogvaktare tillsattes 1745. Det var Anders Ersson som hade sålt sitt skuldtyngda hemman och istället fick bli skogvaktare och bo i det som vi känner som Snickars.

1791 övertas tjänsten av Lars Holmqvist och ett nytt hus byggs (vårat ställe)

1919 byggs återigen ett nytt hus, Fågelsången, och det blir det sista skogvaktarbostället i byn.