Per Edward Wendbladh (3/9 1819-26/9 1891)

Per Edward Wendbladh (3/9 1819-26/9 1891)

Per Edward Wendbladh (3/10 1819 -26/9 1891), fd handlande, enkling, hyresgäst i Skatviken, dör 1891 72 år och 23 dagar gammal. Vem var han och hur hamnade han här? För att få några svar går vi tillbaka till mitten av 1700-talet och till Gryttby i Vendels socken, Uppland.

I Grytby, som det då heter, bor bonden Mats Ersson och hans hustru Anna Ersdotter. Bland alla de barn de får finner vi Per (18/3 1775-18/8 1848) som föds 1775. Fadern dör 1880 och modern bor kvar med barnen. Per Matsson flyttar till Stockholm 15/6 1789. Han tar sej namnet Wendbladh och blir guldsmedslärling. Åren 1794-96 finns han i Kronotaxeringslängden för Stockholm. Han anges då vara guldsmedsgesäll. Nästa gång vi får upp spåret efter honom är han i S:t Petersburg där han då är kejserlig hovjuvelerare. Han träffar och gifter sej med Eva Martina Huk/Hack (12/2 1790-12/6 1860) Hon är född i S:t Petersburg. De får 2 barn i S:t Petersburg innan de 1812 flyttar till Sverige och Husby, Vendel. I födelseboken anges 1819 att Herr fd juveleraren Pehr Wendbladh och fru Eva Huk fått sonen Per Edward.

Förlossningen förättades av madame Nyman.

Per Edwards syskon är Emilia Charlotta (2/4 1809-26/5 1859) se nedan, Carolina Antonetta (13/1 1814-12/4 1848) se nedan, Ottiliana Wilhelmina (22/11 1815-före 24), Oscar Leonard (15/9 1817-23/8 1881) som blir komminister i Hållnäs 1848-1863 och kyrkoherde 1863-1871, se nedan, Magnus Alexander (31/5 1822-9/8 1894)se nedan.

Redan 12 år gammal flyttar Per Edward 1831 till Uppsala Domkyrkoförsamling. Han börjar där en karriär som handlande och det första spåret jag hittat av det är följande:

Post- och Inrikes tidningar 21/4 1843

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER. = Att min uti nedanskrifne Stad innehafvande Viktualie- handelsrörelse, från och med denna dag, blifvit pä arrende öfvertagen af Viktualiehandelsbetjenten P. E. Wendblad, som för alla, samma handel angående affärer, utborgningar och liqvider, under egen risk, ensam, och utan ringaste inbland- ning eller deltagande deri af mig, ansvarar; får jag härmed tillkännagifva. Upsala den 1 Januari 1843. Hel. Cath. Wikström.

Han gifter sej med Carolina Charlotta Sahlin (24/1 1821-7/1 1850) från Balingsta och 1849 finner vi nästa spår:

Post- och Inrikes tidningar 1/9 1849

TILL SALU:

Om några och tjugu, dels Dragoxar, dels Stalloxar ifrån Upland, af hvilka en del äro slagtfeta och som finnas till salu i grannskapet af Upsala, uppgöres med P.E. Wendbladh i Upsala.

Samma år får de dottern Maria Elisabet Charlotta (Lotten) Wendbladh (14/8 1849-6/2 1932) De bor då i bor de Kvarteret Lejonet Gården nr 6 (Vaksalagatan) Hustrun dör av åderbråck, knappt 29 år gammal.

Från slutet av 1850-talet finns följande händelse att notera:

Garvaren Gustav Arndtz brännvinsbränneri 

 Ett annat brännvinsbränneri med tillhörande jästfabrik byggdes i början på 1840-talet i hörnet av nuvarande Vaksalagatan och Väderkvarnsgatan på mark, som i dag ingår i kv. Einar. Det bränneriet ägdes av garvaren Gustav Arndtz. Bränneribyggnaden kom att stå kvar ända till 1960, men då hade den sedan länge fungerat som bostad inom de s.k. Häggens gårdar. Gustav Arndtz var på sin tid en av Uppsalas mer framgångsrika borgare. Han utnyttjade fullt ut den då utvidgade näringsfriheten och anlade bränneriet 1843.

Brännvinstillverkningen sålde han i slutet av 1850-talet till handlanden P.E. Wendblad. Det var Wendblad som lät bygga den väderkvarn som kom att ingå i brännvinsbrännarföretaget. Roland Agius har omnämnt en hel del av detta i böcker om Uppsalas industriella historia.

 

 

 

 

kvarnar

T.v. på bilden kan man skönja de två väderkvarnar, som fått ge namn till Väderkvarnsgatan

 Tydligen gick dessa affärer inte så bra för redan 1857 går han i konkurs:

Post- och Inrikes tidningar 7/4 1857

Under rubriken Borgenärssammanträden:

Handlanden P. E. Wendbladhs i Upsala Herrar Kreditorer behagade sammanträda hos Gäldenären tisdagen den 21 April detta år, klockan 4 eftermiddagen, för all laga kännedom om Konkursmassans ställning och meddela Gode mannen förhållningsordres om Massans förvaltning, besluta om försäljning av Varulagret, och om utestående fordringars indrifvande, uppgörande i förlikningsväg af åtskillige invecklade liqvider rörande Stjerna Rusthåll, leveransköp m. m., äfvensuin bestämmande af Gäldenarens underhåll jemte flera andra för Konkuismassan vigtiga angelägenheter; och erinras om Konkurslagens föreskrin, att frånvarande Kreditorer få åtnöjas med de närvarandes beslut. Upsala den 1 April 1857. Gode Män.

Före 1860 flyttar han och dottern till kv Svalan nr 1 (Kungsgatan/Dragarbrunnsgatan), dottern flyttar 1865 kvarteret Klostret nr 1 (Östra Ågatan) och vidare till Norrtälje 1870, se mer om henne nedan. Från 1865 finns han angiven i ”Förteckning å inom Uppsala Domkyrkoförsamling kyrkskrivna personer vilkas boningsort är okänd”

Nu när Per Edward är 44 år har han förlorat både hustrun och sina tillgångar. Han träffar den 38-åriga pigan Kajsa Ersdotter (14/3 1825-2/12 1888) i Backa, Lena församling. Varför han är där och hur han träffade henne är oklart men resultatet blev den ”oäkta” sonen Abraham (18/12 1863-13/3 1956) Per Edward erkänner inte faderskapet men nutida släktingar till Abraham har bla med DNA-prover fastställt det hela. Abraham, eller Backa-Kalle som han kallades, besökte i vuxen ålder Per Edward flera gånger för att utkräva pengar men det var lönlöst då hans förmögenhet var borta sen länge. (denna information har jag fått av Tomas Jansson som är Backa-Kalles dotterdotters son)

14/12 1881 flyttar Per Edward till Klockargården i Hållnäs där han blir hyresgäst hos skolläraren, klockaren och orgelmästaren Karl Adolf Kastberg. Hans bror kyrkoherden har då flyttat därifrån men man kan anta att han hade någon form av kontakt i prästgården som gjorde att han flyttade hit.

1886 flyttar han till Skaten och där knyts denna berättelse ihop. Han bor kvar i 5 år tills han dör 71 år gammal.

I hans bouppteckning kan vi läsa följande:

Han tituleras fd handlanden och han efterlämnade som arvingar dottern ”Sjalotta” gift med apotekaren Hjalmar Lind i Borås*. Tillgångarna uppgavs av LP Sundin i Skatviken och upptecknades som följer:

– Kontanta pengar 41 kr

– Säng- och gångkläder: 2 vinteröverrockar, 1 kavaj, 1 svart rock, rock, byxor och väst av vadmal, byxor och väst av bomullstyg, byxor och rock, 2 västar, 6 skjortor, 3 salfyllesskjortor*, 1 bordsduk, 5 lakan, 3 örngott, 3 handdukar, 2 par kalsonger, 1 oljerock, 2 yllehalsdukar, 1 par yllehalvstrumpor, 1 par hängslen, 4 sjäxxxsjätter och 2 band*, 1 ficknäsduk, 1 yllefilt, 1 sticktäcke, 1 nattrock, 1 kudde, 1 stormhatt, 2 sämre hattar, 1 par stövlar tillsammans värt 60,10 kr

– Böcker: 1 hel bibel, 1 psalmbok, 1 postilla* värderat till 2,50 kr

– Diverse: 1 plånbok, 1 portmonär, 1 snusdosa, 2 borstar, diverse rakanordningar mm, 1 lykta, 1 oljekanna, 1 käpp, 2 skäppor*, 1 fickklocka, 1 väggur, 1 dussin halvbuteljer*, 2 helbuteljer, 4 dråpsflaskor*, 1 fickflaska värderat tillsammans till 81,56 kr

– Boupptecknings arvode 2 kr

Boets behållning 79,56 kr

Inga skulder finnes.

Att allt blivit riktigt upptecknat intygar LP Sundin och Johanna Sundin med sina namnteckningar

Som upptecknings- och värderingsmän undertecknar AF Bergström, skogvaktare och E Hållstrand fiskare med sina namnteckningar.

Kommentarer:

Av boets behållning kan vi se att detta var en person med en annorlunda bakgrund. Hans rikedom är borta men på kläder och övriga saker kan vi se att detta inte är en bonde eller dräng. Vi finner inte heller det som annars brukar vara standard tex kreatur, kör- och åkerredskap, verktyg odyl. Anmärkningsvärt kan man tycka att han inte hade några som helst möbler.

Förklaringar:

– Dottern ”Sjalotta” är Maria Elisabet Charlotta (Lotten) Wendbladh (14/8 1849-6/2 1932) som Per Edward fick med dåvarande hustrun i Uppsala, se ovan. Lotten flyttar 1874 till Leufsta och gifter sej med sin kusin apotekaren Hjalmar Magnus Lind (1/12 1843-13/10 1913) från Fallen, Österlövsta. Han är en prominent person i Borås på 1870- och 1880-talen som man kan läsa mer om i Facebookgruppen ”Gamla Borås” Hans mor är hennes faster Emilia Charlotta Wendbladh (2/4 1809-26/5 1859) De bor i Ekhovs gård, Strängnäs 1913 när hennes man dör 1913, 69 år gammal. Maria Elisabet Charlotta dör 81 år gammal på Karlbergsvägen 58 i Stockholm.

– Salfyllesskjorta, oklart

– Sjäxxxsjätter och 2 band, oklart

– Postilla, predikosamling

– Skäppa är en spann eller hink för uppmätning av spannmål

– Halvbutelj rymmer 37,5 cl.

– Dråpsflaska avser trologen droppsflaska. I detta sammanhang oklar användning.

Per Edwards dotter Maria Elisabet Charlotta (Lotten) Wendbladh (14/8 1849-6/2 1932) flyttar 1874 till Leufsta och gifter sej med sin kusin apotekaren Hjalmar Magnus Lind (1/12 1843-13/10 1913) från Fallen, Österlövsta. Hans mor är hennes faster Emilia Charlotta Wendbladh (2/4 1809-26/5 1859) De bor i Ekhovs gård, Strängnäs 1913 när hennes man dör 1913, 69 år gammal. Maria Elisabet Charlotta dör 82 år gammal på Karlbergsvägen i Stockholm.

Per Edwards syster Carolina Antonetta (13/1 1814-12/4 1848) bor kvar hemma men anges sen som död i Uppsala 1848 av nervfeber. Hon blir 34 år gammal.

Brodern Oscar Leonard Wendbladh (15/9 1817-23/8 1881) blir kyrkoherde i Hållnäs och gifter sej med Hilda Maria Lovisa Björk (22/6 1833-21/2 1910) från Österleufsta. De får bla sonen Ivar Oscar Elias Wendbladh (22/1 1857-22/12 1944) som blir komminister och gifter sej med Anna Elisabet Sjöström (3/4 1889-25/3 1935) från Gävle. De i sin tur får bla sonen Oskar Rudolf Wendbladh (28/11 1892-13/10 1968). Oskar Rudolf gifter sej med skådespelaren Olga Hedvig Rickardt (1/4 1893-23/11 1968) från Viborg. Han blir skådespelare, teaterchef mm, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wendbladh

Brodern Magnus Alexander (31/5 1822-9/8 1894)blir filosofie doktor och 1859 rektor på läroverket i Norrtälje. Han förblir ogift och dör 72 år gammal i Uppsala.