Lars Erik Jansson (20/2 1859-6/8 1918)

Lars Erik föds i Göksnåre 5B med föräldrarna Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) Han flyttar till Norrby nr 1, Valö 1885 som dräng. Han flyttar 1887 till en granngård som dräng men sen anges han som inhyses och skomakare. 1893 flyttar han till Markivik, Vamsta ägor. Där anges att han äger lägenheten och är nybyggare. Hans syster Emma är piga här från 1894 till 1896. När han är 43 år gammal, 1902, gifter han sej med sin piga den 20-åriga Emma Ottilia Andersson (22/5 1882-7/7 1949) från Valö och de får Johan Rudolf (24/12 1902-15/3 1973) se nedan och Engla Laurentia (17/5 1904-23/12 1966) se nedan. 1905 flyttar de till Vällmossen, Karö där han är lägenhetsägare och skomakare. De får Albert Gerhard (24/9 1907-12/3 1995) se nedan, Anna Ingeborg (13/9 1910-22/7 1998) se nedan, Elin Ottilia (9/3 1913-16/9 1915) som dör 2 ½ år gammal av kikhosta och slaganfall och Astrid Ottilia (10/5 1915-4/4 1993) se nedan innan Lars Erik dör 1918, 59 år gammal, av lungsot. Han unga hustru är då 36 år gammal och har 5 barn i åldrarna 3-15 år. När alla barnen flyttat hemifrån flyttar hon själv 1933 till Gävle. Hon dör där som änka 1949, 67 år gammal.

 

Sonen Johan Rudolf (24/12 1902-15/3 1973) gifter sej 1925 med Lilly Matilda (9/10 1901-4/9 1977) Han dör 1973, 70 år gammal, och hans hustru dör 1977, 75 år gammal, båda i Örbyhus.

 

Dottern Engla Laurentia (17/5 1904-23/12 1966) dör ogift i Hille 1966, 62 år gammal.

 

Sonen Albert Gerhard (24/9 1907-12/3 1995) gifter sej 1936 med Ida Maria (12/1 1913-1/6 1995) Han dör 1995, 86 år gammal, och hon dör 2 ½ månad senare, 82 år gammal, båda på Murargatan i Uppsala.

 

Dottern Anna Ingeborg (13/9 1910-22/7 1998) gifter sej med Carl Fredrik Wahlström (19/7 1905-7/3 1974) från Tegelsmora. Han dör 1974, 68 år gammal och hon dör 1998, 87 år gammal, båda i Gävle

 

Dottern Astrid Ottilia (10/5 1915-4/4 1993) gifter sej 1939 med Simon Gösta Grönberg (17/1 1909-16/5 2000) Hon dör 1993, 77 år gammal och han dör år 2000, 91 år gammal, båda i Hille.