Anna Caisa Ulfvin (10/1 1817-10/12 1882)

Anna Caisa föds i Åkerby bruk med bruksarbetaren Pehr Ulfvin (1773-) och Maja Tillman (1790-) som föräldrar.

Hon flyttar 1838 till Göksnåre och och en tjänst som piga hos Anders Ersson i Göksnåre 4. 1840 flyttar hon vidare till Mats Ersson i Göksnåre 6 där hon föder tvillingarna Lars Petter (13/7 1841-16/9 1841) och Maja Catharina (13/7 1841-18/9 1841) som dör bara 2 månader gamla. Då hon inte var gift anges de som oäkta och dödsorsaken för båda anges som okänd barnsjukdom. De begravs i Österleufsta dit också Anna Caisa flyttar tillbaka samtidigt. Hon bor då i Åkerby nr 3 hos bonden Lars Andersson där hon har tjänst som piga. 15/11 1843 anges det att hon flyttar till Gefle men hon finns inte i in- och utflyttningsböckerna därifrån. Hon återfinns inte heller i Österleufstas inflyttningsbok innan hon i januari 1844 får de oäkta trillingarna Johannes (21/1 1844-21/1 1844), Petter (21/1 1844-21/1 1844) och Maja Kajsa (21/1 1844-22/1 1844) Barnen är nära att dö och får därför nöddop samma dag av Brita Andersdotter vid Åkerby bruk. Pojkarna dör samma dag och flickan dagen efter. Dödsorsaken anges som svaghet vid födseln för alla tre. Det troliga är väl att den tänkta Gefleflytten i praktiken aldrig blev av. Redan som 27-åring har hon nu fött fem barn som alla har dött och det visar sej vara sista gången i livet som hon föder barn.

Hon tar tjänst i Åkerby nr 2 hos bonden Per Ersson som piga. 1847 flyttar hon in i den 21-årige strandsittaren Jan Olof Lindströms (8/3 1826-) föräldrahem i Skärplinges 2a avdelning och gifter sej, 30 år gammal, med honom. Hans far strandsittaren Olof Lindström (1779-5/3 1850) dör 3 år senare. De bor kvar här som strandsittare till 1861 då de flyttar till Wahlnäs ägor nr 2 där de också anges som strandsittare. Från 1871 anges han som fiskare.

De blev överförda till på socknen skrivna” i november 1874. Då anges han som förre fiskaren. Det står att de vistas i Wahlnäs och från 1881 anges att de lever åtskilda.

Anna Katrina Ulfvin dör 1882 65 år gammal utan angiven dödsorsak.