Göksnåre( 7:9) 7:233 jordetorpet Skäret (Sjöberg)

Torpet har troligen tillhört Göksnåre nr 5 ursprungligen. Det kan också ha tillhört Göksnåre nr 1.

Det är i varje fall på ”frälseägor”

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

Är troligen det torp som anges som Båtsman Friskman på skifteskartan 1784.

Bostadshus byggt ca 1800.

Finns ej 1823, ej angivet men kan ha funnits ändå.

Finns 1839 men anges bara med ordet ”Tomt” Littera 572.

Benämnt jordetorp 1869.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 13,48 ha.

Friköpt 1930.

 

1764-1780

Torpare Måns Ersson Friskman (1719-8/5 1793) och Maja Andersdotter (1708-28/2 1780) Han är född i Wahlö och hon är från Harg. De flyttar hit från båstmanstorpet när han fått avsked för sin tjänst som båtsman. De har gift sej 1744 och fått 3 söner varav 2 dör före Måns. Erik (4/4 1745-5/3 1748) som blir nästan 3 år gammal, Anders (14/10 1746-4/7 1805) som tar över som båtsman efter sin far och Magnus (x/9 1751-före 1793) När Maja dör gifter Måns om sej.

 

1780-1793

Torpare Måns Ersson Friskman (1719-8/5 1793) och Elisabet/ Stina Larsdotter (1729-24/8 1805) Han är änkling i huset hon från Ängvreta. De gifter sej 1780 och får inte några barn. Anders Wahlström (1738-) från Tierp är troligen dräng här. Pigan Anna (1738-) flyttar 1795 till Engvreta. Måns dör 1793, 74 år gammal. Texten i dödboken lyder som följer:

Gl. (gamle) Måns Friskman född 1719 lika som ofwannämnde då För. woro på flykten. Pter (pater=fader) Eric Dahlman i Forsmark och m. (mater=moder) h. Maija. Flyttade hit i Församl. i ungdomen, då han blef Båtsm. i Göksnåret och tjente wid roten i 21 år. Gift för några och 50 12 år sedan med efterlef. h. Stina Olsdr från Engvreta med hwn. (hwilken) inga barn eller i förra giftet med Maja Anders dr i Göksnåret för några och 50 år sedan och hade med henne 3 söner af hwilka 2 med döden föregått. Sjuk nu til slut i 8 weckor i ålderdomsbräckl. hwari han dog d 8 dennes 74 år gl.

En förklaring kan vara på sin plats: Hans föräldrar, Eric Dahlman och hans hustru Maija var på flykt och detta pga rysshärjningarna då bla Forsmarks bruk plundrades och brändes. Hans son förre båtsmannen Anders Friskman flyttar hit och tar över.

 

1784-1805

Anders Månsson Friskman (14/10 1746-4/7 1805) och Anna Larsdotter (23/11 1750-27/11 1827) Han är före detta båtsman när de flyttar hit till hans föräldrar och syskon. Här får de ännu fler barn nämligen Maria (10/9 1786-), Catharina (10/9 1788-), Erik (22/2 1792-) som blir soldat och bor ett tag i Göksnåre 7:12 och Anna (26/5 1794-28/7 1797) som dör 3 år gammal. Han dör i ”magverk” 59 år gammal, då angiven som torpare i Göksnåre. Då finns barnen Lars Hollman, Anders Hollstedt, Eric 13 år, Maria 19 år och Caisa 17 år i livet. På skifteskartan 1784 anges Båtsman Friskman på torpet Göksnåre 7:9. I bouppteckningen har han en ko, en halv ko, en tacka och en vallack. Han äger också byggnaderna vid torpet, stuga med förstuga och kammare med spis, en sädeslada, ett fähus, ett stall och en bod. Kreaturen värderas till 10 riksdaler och byggnaderna till 14. Totalt har han egendom minus skulder för ca 44 riksdaler. Om man räknar bort byggnaderna så utgör djuren ca 33 % av värdet. Anmärkningsvärt är att begravnings- och delningsomkostnaderna anges till 9 riksdaler 24 skilling banco vilket verkar högt. Barnens morbror, frälsebonden i Önsbo Lars Larsson representerar de omyndiga barnen. Deras piga Maja Andersdotter (1786-18/8 1806) drunknar tillsammans med båtsman Per Friskman och torpare Anders Ersson Holldal i augusti 1806. Anders bror Lars tar över här.

 

1805-(1830)

Sockenskomakare och torpare Lars Andersson Hollman (13/6 1776-14/6 1831) och Caisa/ Katarina Persdotter (19/5 1771-26/2 1856) Han är son till båtsman Anders Månsson Friskman och blir sockenskomakare 1797. Hon är från Malen. De gifter sej 1798 och får Anders (2/12 1798-), Lars (7/2 1800-), hans tvillingbror Peter (7/2 1800-22/2 1800) som dog i bröstfeber, Per (9/3 1802-26/3 1855), Anna (4/10 1804) och Eric (9/6 1807-20/3 1878) På sommartinget 17/6 1824 visades ett värderingsinstrument upp för rätten. Det gällde de kostnader sockenskomakaren Lars Hollman och hans far rote båtsmannen Anders Friskman använt å en lägemhet å Göksnåre bys ägor, nämligen 223 riksdaler. Värderingen blev erkänd. Torpstället kallades (Slöret?). Störe(?) Dellen myrkiäl var en yta de bearbetade. Även Råhällsmossen omnämndes. En stugubyggnad iståndsatt 10 varv (ca 2m), hög 13 alnar (7,7m) lång, 8 alnar (4,7m) bred (det blir ca 36 m2) med färg och nävertak. En ladugårdsbyggnad med foderhus, en sädeslada med golv och loge, en liten matbod, en badstuga med näver och jordtak och 1 en källare omnämns. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om Lars Hollman: sockenskomakare, som bor på frälseeägor. Om hans mor anges: fattighjon, bor på frälseägor. När han dör av vattusot är 5 av barnen i livet, sonen Eric 25 år är gift och har tagit över torpet, Anders är gift med torparedottern Caisa Jansdotter i Skållbo, Lars 31 år, Per 29 år är gift sen 1823 med bondedottern Catharina Larsdotter och frälsebonde i Göksnåre nr 5 och Anna 27 år är gift med bondesonen Anders Larsson i Lönnö. Hans bouppteckning visar att han har 3 kor, 1 kviga, 1 kalv, 1 sugga, 4 får med lamm och 3 gyror. Han har också snickeriverktyg, skomakarverktyg och fiskeredskap. Han har 9 byggnader värda 3 riksdaler, bostadshuset anges som ”stuga med kammare och förstuga och tre fönsterluft. Hans samlade tillgångar är hela 182 riksdaler men han har också skulder på 90 rd. Han har tagit kontantlån på många olika ställen och de räknas alla upp i bouppteckningen: Jan Larsson i Vavd 17rd, Tolvman Per Persson Ängskär 26.40, Carl Sätergren i Årböle 15 rd, nn 11.32, Olof Persson i Slada 2.21, Carl Persson i Kullen 2.16, Eric Persson i Maln 4.16, Jan Olssons änka i Kussil 4.16, Sockenmagasinet 5 tunnor xx 5 rd, Leufsta magasin ½ tunna xx 12 rd.

 

(1830)-(1862)

Torpare Eric Hållman (9/6 1807-20/3 1878) och Greta Larsdotter (11/3 1803-12/2 1884) Han är son i huset och hon kommer från Lönnö. De gifter sej 1831 och får dottern Caisa Greta (27/8 1831-2/9 1831) som dör efter 6 dagar av okänd anledning, Lars Eric (23/6 1836-27/3 1885) som tar över här och Anders Petter (16/12 1839-5/6 1884)) som blir skattebonde i Göksnåre 4. Eric dör av kallbrand i en fot. Sonen Lars Eric tar över.

 

(1862)-1885

På nr 1 ¼ Torpare Lars Eric Hållman (23/6 1836-27/3 1885) och Anna Brita Österberg (21/8 1840-) Han är son i huset och hon kommer från Göksnåre nr 6. De gifter sej 1860 och får, redan innan de tar över, dottern Anna Greta (4/1 1861-10/1 1861) som dör av okänd orsak efter 6 dagar. Sen får de Christina Margareta (7/3 1862-17/7 1929) som gifte sej med Per Lindström i Harfall, Eric Gustaf (24/11 1864-26/3 1932), Anna Matilda (10/12 1866-) som gifte sej med Petter Hallberg i Hålldammen, Erika (16/8 1869-28/2 1871), Carl Adolf (13/2 1872-), Johan August (4/10 1874-9/10 1874) som dör av okänd orsak efter 5 dagar, Johan August (12/10 1875-) som gifter sej 1905 med Anna Eugenia Jonsson, tar namnet Silen och flyttar in i båtsmanstorpet, Johanna Augusta (8/6 1878-7/5 1954), Emma Maria (29/1 1881-31/3 1957) var bla piga vid Yttertorp i Valbo dit hennes yngre bror Axel Wilhelm kom senare samt i Åkerby Gård hos förre skogvaktaren i Göksnåre Johan Gustav Åberg och Maria Charlotta Holm, flyttade till Forsbacka och gifte sej Lindberg och Axel Wilhelm (19/2 1884-31/12 1963)

Sonen Carl Adolf flyttade till Uppsala och sen blev skoarbetare i Stockholm från ca 1896. Han är skoarbetare, ogift och bor på Jungfrugatan 13 1900-05. 1910 är han fortfarande skoarbetare och ogift. Han tillhör då rote 11, boken över obefintliga i Hedvig Elenora församling.

Sonen Axel Wilhelm flyttade till Yttertorp, Valbo 1901 och fick jobb som dräng. 1903 flyttar han vidare till Häcklinge, Valbo som dräng. 1906 flyttar han vidare till en annan gård i Häcklinge där han blev körkarl. 1908 flyttar han till Gävle.1911 gifter han sej med Signe Antoinetta Landberg (9/8 1884-24/11 1922) från Gävle och de flyttar till ett annat ställe i Gävle. Nu är han bokhållare och handlare. De får dottern Astrid, Birgitta (31/8 1912-). 1915 flyttar de till Borgby Kristinehamn och han blev handelsbodshållare. De flyttar vidare till fastigheten Torget 6 och 7. Hustrun dör 1922 av lunginflammation, hjärtfel och magsår. 1925 gifter han om sej med Agda Elisabet Bergström (21/2 1889-) De får dottern Ingrid Elisabet (26/8 1926-). Dottern Astrid Birgitta flyttar till Högalid, Stockholm 1937. Axel Wilhelm bor kvar i Kristinehamn till sin död 1963.

Här tar sonen Erik Gustav tar över.

 

1885-1920

På 7:16 LB. (Joel Holmgren äger och brukar.)

Erik Gustav Larsson (27/11 1864-26/3 1932) och Katarina Lovisa Holmgren (11/8 1863-17/3 1920) Han är son i huset och hon är från Tegelsmora, De gifter sej 1890 och får Hulda Katarina (29/11 1892-), Hanna Hedvig (15/1 1894-9/10 1894) som dör 8 månader gammal, Hildur Elisabet (31/1 1895-11/12 1931), Carl Helge (27/8 1900-17/4 1938), Erik Gunnar (13/3 1902-) och Axel Valfrid (23/8 1907-)

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman och detta torp 1909. Då anges EG Larsson som brukare.

Dottern Hildur Elisabet får oäkta sonen Gustav Arne Vahlström (26/7 1918-) som fiskarsonen Gustav Verner Vahlström erkänner som sitt och de gifter sej 5 månader senare och hon flyttar till honom på Klubben, Ängskär.

Sonen Carl Helge anges först som idiot och sen som dövstum och blir intagen på dövstumskolan i Gävle 1913 och går där fram till 1921 då han kommer tillbaka. Noteras bör att begreppet dövstum togs bort på 1950-talet. Det var egentligen ingen som var stum utan man saknar ett talspråk om man inget språk hör. För den som är intresserad så rekommenderas en Googling på Dövstumskolan Gävle. Intressant och fasansfull läsning.

När Katarina Lovisa dör gifter Erik Gustav om sej.

 

1920-1930

På 7:16 LB. Joel Holmgren äger och brukar.

Erik Gustav Larsson (27/11 1864-) och Johanna Vilhelmina Engström (25/9 1875-) Han är änkling huset och hon är född i Tegelsmora men flyttar in från Österleufsta. Hon var tidigare gift med Adolf Fredrik Larsson i Österleufsta och har Ida Albertina Larsson (16/3 1902-) De gifter sej 1921.

Sonen Carl Helge flyttar 1930 till sin syster Hildur Elisabet i Ängskär, där anges han vara ”dövstum snickare” Hans syster Hildur dör 1931 av cancer i ryggmärgen och lunginflammation. Carl Helge dör 1938.

Erik Gustav och Johanna Vilhelmina flyttar till Östermossen, Lissbo 1930.

 

(1917)-1964

Skogsarbetaren och hemmansägaren Joel Holmgren (5/1 1890-) och från 1919 Emeli Andrietta Henriksson (1/6 1897-9/11 1928) Han är född i Kumlet och hon i Skaten. De gifter sej 1919 och får Herbert Emanuel (12/2 1920-), Torborg Emilia (27/7 1921-), Fritz Vilhelm (18/9 1922-) och Ernst Henning (31/12 1923) Joel köper fastigheten på 5/100 mantal av Gimo- Österbybruks AB 1930. Den yngsta sonen Fritz utackorderas till Anders Gustaf Henriksson i Skaten som är hans morfar. Dottern Torborg Emilia (27/7 1921-) bor kvar hemma och äldste sonen Herbert Emanuel (12/2 1920-) flyttar hem igen 1941. De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949. Torborg Emilia är gift Svensson och flyttar 1946 till Mehedeby, Tierp. Ernst Henning, rörmokeriarbetare (31/12 1923) flyttar 1947 till Mehedeby, Tierp. Herbert Emanuel gifter sej 1957 med Ragnhild Elisabet f. Larsson och de flyttar till Skutskär 1958. Joels bror skogsarbetaren Johan Emil Holmgren (18/7 1891-) bor också här 1917-18 samt från 1919 till 1922 då han flyttar till Göksnåre 76. Han kommer tillbaka 1930 och bor kvar till 1953 då han flyttar till ålderdomshemmet i Västland. Joels syster pigan Hilda Josefina Holmgren bor här mellan 1917 och 1920. Hon får då en son, Carl Henning (16/2 1918-25/4 1918) som bara blir 2 månader gammal. Hon flyttar 1920 till Göksnåre nr 1 som piga hos sin syster. Elin Gustava Karlström från Göksnåre 7:27 jobbar här som piga 1930-31.

 

1964-1986

Gunnar Östlund och hans hustru nn köper stället och använder det som sommarställe. Deras döttrar säljer sen vidare. Arne Björkeholm arrenderar marken.

 

1986-

Margareta Sjöberg köper fastigheten. Dock får de för jordbruksverket inte köpa marken som är registrerat som jordbruk. Sture och Julan Eriksson köper då den. Efter Stures bortgång arrenderas marken av Kent i Magön fram till 2010 då Margareta köper ”tillbaka” den från Julan/Åsa.