Christina Erika Larsdotter (5/9 1855-23/5 1924)

Christina Erika föds i Göksnåre nr 5A med föräldrarna Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) Hon är ffffs till Mattias Holmgren i Kumlet. Hon flyttar 1877 till Skållbo där hon 1878 gifter sej med sonen i huset Per Erik Persson (6/8 1854-25/1 1834) De får Carl Petter (10/5 1878-26/12 1958) se nedan och Victor (12/9 1880-10/10 1919) se nedan, innan de flyttar till Strömsberg, Tolfta 1880 där han blir statdräng. 1881 flyttar de tillbaka till Hållnäs och nu som torpare under Prästgården. De tillhör Bodarna under Griggebo rote. Där får de Hulda (30/12 1882-24/1 1896) se nedan, Axel (23/3 1885-8/2 1959) se nedan , Johan (18/11 1887-14/11 1891) se nedan. De flyttar 1888 till Sikhjelma där de blir frälsebönder. Sonen Johan dör 1891, 4 år gammal, i den mässlingepidemi som härjar i Hållnäs. De får ett dödfött gossebarn innan de sen får Joel (7/4 1895-24/9 1966) Dottern Hulda dör 1896, 13 år gammal av gangraena cruris som betyder kallbrand i ben. Troligen så har en så ung person fått en bakterieinfektion i en skada på benet. Den bidragande diagnosen pyuri är urinvägsinfektion.

En dryg månad senare flyttar de till Stora Löten nr 1 under Ullfors, Tierp. Sonen Karl Petter blir dömd 30 augusti 1898 i Uppsala läns norra domsaga för misshandel å ämbetsman till straffarbete i 1 år och 6 månader.

De flyttar 1902 till Ekbacken, Gårdskär, Älvkarleby. 1913 flyttar de till Yttre Sandviken, Högbo där han blir träarbetare. 1916 flyttar de vidare till Valsäng, Husby-Rekarne i Sörmland tillsammans med sonen Axel och hans familj, se nedan

 

Sonen Karl Petter (10/5 1878-26/12 1958) flyttar 1902 till Nolmyra, Björklinge som skogsarbetare. Han gifter sej samma år med dottern i huset Augusta Matilda Pettersson (18/3 1880-22/8 1948) från Harbo i Västmanland. De får Karl Joel (25/10 1902-19/4 1982), Astrid Elisabet (12/4 1904-18/4 1990) och Karl Herbert (24/2 1906-30/6 1977) 1907 flyttar de till Grönvik under Hockebo. Där får de Karl Erling (10/2 1908-7/2 1988), Karl Yngve (6/12 1909-24/5 1929), Gunhild Martina (10/1 1912-)14/8 1999, Karl Martin (10/7 1914-31/8 2002), Alfhild Linnea (30/5 1916-10/12 1918) som dör, 2,5 år gammal, av spanska sjukan och Bertil Karl Evald (3/10 1918-) 1924 flyttar de till Eklunda, Viksta där de bor kvar 1941. Karl Petters hustru Augusta Matilda dör 1948, 68 år gammal, och han dör 1958, 80 år gammal.

 

Sonen Victor (12/9 1880-10/10 1919) flyttar till ett annat hemman i Gårdskär när föräldrarna flyttar dit. Han gifter sej 1913 med Lydia Hedvig Bolin (16/10 1882-6/4 1947) från Västland. Hon har de oäkta barnen Ines Sylvia (1/7 1907-1/3 1997) och Sven Isidor (24/11 1909-22/11 1915) som dör 2 dagar före sin 6-årsdag. Dödsorsaken anges som: ”drunkning av våda” De får tillsammans Gunhild Elisabet (30/1 1914-27/10 1991), Helga Viktoria (30/9 1916-12/10 1993) och Elna Kristina (25/5 1919-3/10 1920) som dör 9 månader gammal. Victor dör 39 år gammal 4 ½ månad efter hans tredje barns födelse. Dödsorsaken anges på Akademiska sjukhuset till ”Glomerulonephritis chronica Cum Hemorrhagia cerebri Oedema pulmonale” dvs kronisk njurinflammation med hjärnblödning och lungödem. Njursjukdomen i botten orsakade det övriga

 

Sonen Axel (23/3 1885-8/2 1959) flyttar till Andershem 1, Yttre Sandviken 1907. Han blir bruksarbetare och gifter sej 1908 med Emma Kristina Eriksson (22/3 1887-2/12 1966) från Högbo. De får Elsa Kristina (16/5 1909-15/4 2001) och Gunborg Viola (29/10 1912-18/8 1995) De flyttar till Valsäng, Husby-Rekarne, I Sörmland 1916 tillsammans med hans föräldrar. Han är då packmästare och har tagit namnet Zeidner. De flyttar till Älvkarleby i augusti 1917 och tillbaka Valsäng, Husby-Rekarne i mars 1918. I december samma år flyttar de till Gäfneränge, Ockelbo. Axels mor Christina dör 1924, 68 år gammal. Axel är nu trädgårdsmästare och de flyttar till Åbyggeby, Valbo 1926. Fadern Per Erik dör 1934, 79 år gammal. Axel skiljer sej samma år och han dör 1959, 73 år gammal i Gävle. Deras dotter Elsa Kristina dör 2001, 91 år gammal, i Värnamo.

 

Sonen Joel (7/4 1895-24/9 1966) flyttar till Gävle 1910 och blir chaufför. Han gifter sej 1916 med Ester Katarina Konstantina Pierrou (2/3 1897-9/6 1973) från Hille och de flyttar till Bergsgatan 3 på Kungsholmen, Stockholm. Han är även nu chaufför. De bor där till 1926 och har inga barn. De flyttar 1926, oklart vart. Han dör i Sandviken 1966, 71 år gammal. Hon dör 1973, 76 år gammal, i Gävle.