Skogvaktare Olof Larsson (Hållander) år 1794-1806

Olof Larsson Hållander (29/3 1760-2/6 1824) och Caisa Sundström Olofsdotter (26/12 1767-24/5 1836) Han är född i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Lars Israelsson och Karin Olsdotter. Hon är född i Åkerby, Österleufsta med föräldrarna Olof Persson och Brita Olsdotter.

Olof flyttar hemifrån men kommer tillbaka hem 1783. 1785 flyttar han igen och nu till Grönö Karlholm som dräng. Han flyttar sen till Grönö, Österleufsta som dräng där han träffar pigan Caisa 1791. Caisa har flyttat hemifrån och arbetat som piga.

De gifter sej 1792 och flyttar till Sund där Olof benämns backstugekarl. De får Lars (21/5 1793-6/4 1794) som dör 10 månader gammal av okänd barnsjukdom när de precis har kommit till Göksnåre där de flyttar in det nybyggda skogvaktarbostället. Här får de sen Caisa (30/5 1795-21/9 1866) se nedan.

I bruksboken för 1795 kan man läsa att han i februari och mars köper 1 resp. 2 flaskor kalk av bruket.

Han har ett tillgodo på 47 riksdaler från -94.

Omsättningen under året är ca 420 riksdaler.

12 riksdaler finns tillgodo till 1796.

De får sen Stina (2/10 1797-18/2 1877) se nedan, Anna Brita (22/4 1800-4/2 1867) se nedan, Olof (23/8 1803-10/7 1804) som dör av okänd barnsjuka 10 månader gammal och Olof (26/8 1806-15/4 1837) se nedan, innan de flyttar till Karlholm, Västland där han blir dagverkskarl och senare”oppsättare” (ansvarig för att rätt mängd kol, malm och kalk blandades i masugnen) De flyttar till Finnerånger 1817 där han blir dagakarl.

Olof dör i Finnerånger 1824, 64 år gammal, av en olyckshändelse. Hans bouppteckning redovisar 2 kor, 3 får och 2 lamm. Djuren är värda 17 riksdaler och hans totala tillgångar är värda 38 rd.

Caisa har dålig syn när hon är i 60-årsåldern bor kvar i Finnerånger med sin son Olof, hans hustru och barn. Hon dör 1836, 68 år gammal.

 

 

Dottern Caisa (30/5 1795-21/9 1866) flyttar troligen hemifrån 1812, okänt vart. 1814 flyttar hon till Per Persson i Lemparbo för att där vara piga fram till 1816. Sen flyttar hon vidare till rättaren Olof Holmberg i Carlholm där hon stannar till 1818. Efter att ha varit hemma ett år gifter hon sej 1819 med nybyggaren Johan Westergren (2/4 1796-2/3 1861) i Finnerånger. De får Caisa Stina (16/1 1820-23/2 1899) och Anna Lena (3/10 1821-24/5 1903) De flyttar till Österleufsta 1822. 1824 flyttar de till Öhns bruk, Älvkarleby där han blir skogvaktare. Där får de Greta Johanna (30/7 1825-25/9 1866), Jan Peter (23/6 1828-7/2 1892), Carl Eric (14/1 1834-18/10 1915) och Anders Gustav (11/5 1839-21/12 1886) Någon gång mellan 1851 och 60 börjar han tituleras fd skogvaktaren, vilket betyder att han troligtvis gick i pension när han var 60-64 år. Deras son Carl Erik tar över skogvaktarsysslan. Sonen Anders Gustav blir smed och sonen Jan Peter blir hovslagare. Caisas man Johan dör 1861, 64 år gammal, av bröstinflammation och Caisa dör 1866, 70 år gammal, i den koleraepidemi som drabbade Älvkarleby. 20 personer i socknen dog på tre veckor. Tre av deras 5 barn blir ungefär 80 år gamla.

 

 

Dottern Stina (2/10 1797-18/2 1877) flyttar till rättaren Olof Holmberg i Carlholm 1814 som piga. 1821 flyttar hom från Lempebo till Finnerånger, Karlholm. 1823 flyttar hon vidare som piga till bokhållaren Douhan i Karlholm där hon är kvar till 1826. Då gifter hon sej med dagakarlen Eric Östlund (26/10 1796-5/7 1833) i Finnerånger. De får Jan Olof (11/6 1826-5/11 1863) och Brita Caisa (21/11 1828-16/6 1905) Eric dör 1833, 37 år gammal, utan angiven orsak. Stina bor kvar med barnen och får fattigdel. Sonen Jan Olof flyttar hemifrån 1843 och dottern Brita Caisa 1849. Stina bor sen hos sin dotter Brita Caisa och hennes familj tills hon dör i 1877, 8 månader före sin 80- årsdag.

 

 

Dottern Anna Brita (22/4 1800-4/2 1867) jobbar som piga i Näs 1823-24. Hon är hemma 1825 men sen tappar vi spåret efter henne. Hon gifter sej med nybyggaren Johan Olof Wedin (23/10 1792-14/6 1863) i Vela, Västland. De får Brita Cajsa (2/3 1825-18/10 1913) se nedan och Johan Erik (23/10 1832-8/9 1873) Anna Britas man Johan Olof dör 1863, 70 år gammal och hennes son flyttar hemifrån 1864. Anna Brita lever som änka i 4 år innan hon dör 66 år gammal. Deras dotter Brita Caisa är bortflyttad på olika ställen innan hon gifter 1857 sej med Jan Eric Wendin (22/2 1832-) i Årböle. Hon dör i Årböle 1913, 88 år gammal. Sonen Johan Erik gifter sej 1861 med den 18 år äldre änkan Brita Christina Andersdotter (4/1 1814-) och dör redan 1873, 40 år gammal, i Väla, Västland.

 

 

Sonen Olof (26/8 1806-15/4 1837) bor kvar hemma i Åkerby med sin mor och jobbar som bruksarbetare. 1830 flyttar Brita Stina Holmgren (24/11 1793-24/5 1836) in och de gifter sej och får Jan Erik (16/6 1833-26/7 1878) Britta Stina dör 1836, 42 år gammal, utan angiven orsak och Olof dör i lungsot 1837, 31 år gammal.