Kristina Matilda Österberg (4/1 1874-)

Hon föds i Göksnåre 6A med föräldrarna brukaren och frälsebonden Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914) och Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914)

Hon flyttar 1894 till Nyböle som piga, 1897 flyttar hon vidare till Olarsbo, där gifter hon sej 1898 med drängen Erik Gustav Eriksson (19/2 1876-8/10 1941) De flyttar samma år till hans föräldrahem i Kullen. där de får barnen Gustaf Edvin (25/2 1899-14/11 1905) som dör 6 år gammal av njurlidande (?) och Karl Verner (12/2 1900-) 1900 flyttar de till Årböle nr 1 1/8 mantal som de får ta över som brukare. De får då också Gerda Mathilda (16/4 1901-), Emil Ferdinand (11/2 1903-), Sven Gerhard Emanuel (27/12 1904-27/2 1905) som dör på sin 2-månadersdag av kikhosta, Elma Kristina (25/1 1911-) och Gustaf Ingvar (15/6 1915-) Hennes man Erik Gustaf dör 1941. Kristina bor kvar 1942.