Göksnåre nr 5, skattehemman, frälsehemman (Wärefors)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:22 Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1738 som här benämns A och B.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 2 1/6 öresland vilket är lika med 3,25 hektar.

Är skattehemman fram till 1825 då det säljs till Leufstabruk.

Gamla boningshuset finns 1839.

Nytt bostadshus byggt ca 1860.

Tillhör Göksnåre 713 år 1925.

Avstyckat efter 1925 men senast 1941.

Till släkten 1936.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Förvärvat av släkten 1941.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

 

1542-1544

Oluff. Han finns angiven i jordeboken 1542-1644.

 

1599-1636

Mikkel Skird (Olsson/Larsson) (före 1579-) Han finns angiven i jordeboken 1599-1636.

 

1641-1672

Botte Mikkelsson (före 1621-) Han finns angiven i jordeböcker för 1641-1672. Eventuellt är det så att han äger här men bor i Stockholm. Han är troligen son till Mikkel. Han har troligen 2 döttrar nämligen Maria Botsdotter (1626-x/7 1694) och Barbro Botvidsdotter (1633-x/11 1708) som gifter sej med Mats Ersson Dus och de tar över här. Han är troligen bror med den Olof Mikkelsson (-X/4 1669) som dör i Göksnåre. Deras mor i Näsmo dör x/5 1669.

 

1679-1688

Mats Ersson Duus (1627-x/2 1708) och Barbro Botvidsdotter (1633-xx) Han är troligen son till Erik Andersson och hon är dotter i huset. Han är angiven i mantalslängden 1679-1688 och jordeboken 1680-1688. 1679 är han angiven som en av jordägarna som säljer Skaten. De får Anna (30/11 1662-18/12 1739), Erik (1655-x/4 1720)

 

Dottern Anna Dottern Anna Duus Mattsdotter (30/11 1662-18/12 1739) gifter sej 1687 med Måns Larsson från Leufsta bruk. De får 2 söner som båda dör. Hon blir ”genom hans förvållande lagligen ifrån honom skild i Uppsala” Hon gifter om sej 1707 med den 19 år äldre änklingen Johan Jakobsson (1643-x/6 1720) från Slada. De får inga barn och Johan dör 1720, 77 år gammal. Anna lever som änka i 19 år och dör i Göksnåre 1739, 77 år gammal.

 

Sonen Erik (1655-x/4 1720) gifter sej 1692 med Brita Hansdotter (1673-) från Ängskär

 

 

1693-1732

Skattebonden Erik Larsson (x/2 1670-13/3 1744) och Karin Matsdotter (x/8 1670-2/3 1744) Han är son till Lars Ersson (1642-x/10 1714) i Göksnåre 2 och Maria Olsdotter (1649-x/5 1720) från Kårbo. Köper han hemmanet med hjälp av farfar Erik Tomsson? Han är angiven i mantalslängden 1709-1732 och jordeboken 1693-1732. Han bygger en kvarn tillsammans med Anders Ersson i Göksnåre nr 6B. De gifter sej 1693 och får barnen Maria (x/11 1694-5/6 1766) se nedan, Karin (x/3 1699-17/4 1750) se nedan, Magdalena (x/6 1702-8/12 1775) se nedan, Lars (x/11 1705-x/5 1772) som tar över här, Matts (x/11 1708-17/4 1762) se nedan.

Karin kunde någorlunda läsa. Han dör av bröstvärk och hon blir funnen ”i ett vedlider där hon hållits att hugga ved”. Sonen Lars tar över här.

 

Dottern Maria (x/11 1694-5/6 1766) gifter sej 1723 med änklingen Erik Mattsson (/8 1676-12/8 1756) från Olarsbo och får 6 barn. Läs mer om dem där.

 

Dottern Karin (x/3 1699-17/4 1750) gifter sej 1725 med änklingen och tolvmannen Olof Johansson (x/11 1693-29/11 1757) från Kärven och får 5 barn innan hon dör i kräftan, 51 år gammal. Endast två söner lever när fadern Olof dör 1757. Läs också om henne när den andra halvan av detta hemman (5B) blir frälse.

 

Dottern Magdalena (x/6 1702-8/12 1775) gifter sej 1728 med Erik Eriksson (1693-23/3 1767) från Hjelmunge. De får 7 barn varav 4 söner och 2 döttrar lever när Magdalena dör 1775. I död- och begravningsboken kan man läsa följande om henne: Lefwat i änkostånd i 8 åhr 8 månader och 2 dagar. Fördt en stilla och saktmodig wandel. Blef för något 2 år sedan rörd af slag att hon…… men blef såsmåningom litet bättre tils hon d. 4 innevarande Dec. Utan fick nu hetsig känning i den ………. förmodl. af förra slaget. Hwartil äfwen rötta den gångbara bröst febern. War uti hon afled natten mellan den 7 och 8 Dec då hon lefvat 73 åhr 5 månader och 2 veckor

 

Sonen Matts (x/11 1708-17/4 1762) gifter sej 1736 med Maria Eriksdotter (1707-3/4 1777) från Wavd och tar det andra Göksnåre nr 5 som bildas 1738. Läs vidare om dem där.

 

1734-1760

Skattebonden Lars Ersson (x/11 1705-x/5 1772) och Karin Olsdotter (x/1 1707-15/1 1793) Han är angiven i mantalslängden 1734-1742 och jordeböcker för 1734-1742. År 1735 anges i brukets jordebok att hans skuld är 280 riksdaler. Han är son till Erik Larsson och Karin Matsdotter och hans farfar var bror till Anders Larsson Gieting. Hon kommer från Lönnö. De gifter sej 1729 när han jobbar som dräng och hon som piga och får barnen Eric (x/10 1730-20/10 1804) som tar över här, Karin (x/9 1732-3/4 1753) som dör som ogift piga 21 år gammal, Malin (x/7 1734-14/7 1735) som blir 1 år gammal, Brita (x/5 1736-27/7 1736) som blir 2 månader gammal, Olof (31/8 1737-11/8 1894) se nedan, Lars (7/1 1741-24/5 1741) dör 4 månader gammal, Per (1/3 1744-9/3 1744) som dör efter 8 dagar, Barbro (21/2 1746-) se nedan och Stina Kerstin (25/3 1749-13/2 1818) se nedan.

1745 bevittnar Lars försäljningen av Göksnåre nr 6. År 1760 har han en skuld till bruket på 443 riksdaler.

Lars dör 1772, 66 år gammal. Sonen Eric tar över.

Karin dör 1793, hela 86 år gammal.

 

Sonen Olof (31/8 1737- 11/8 1894) 1753 är han 16 år och finns noterad. Han jobbar som dräng hela sitt liv. När han dör 1894 56 år gammal anges i död- och begravningsboken: “Gl. drängen Olof Larsson i Malen, född i Göksnåre 1737-08-31, far Lars Ersson, mor Caisa Olofsd. tjänat i trohet och anständighet för flera och ?????? nu sedemera levnadsåren mindre med avtagande kropp och sinande krafter ?????? flyttade hit hos svåger Per Ersson i Malen, där han efter 14 dagars sängliggande i sin förut långa havda sjukdom lungsoten, varav han dog den 11/8 i en ålder av 57 år.”

 

Dottern Barbro (21/2 1746-18/8 1818) gifter sej 1766 med Peter Eriksson (17/9 1738-7/10 1818) i Malen. De får Helena (17/12 1767-15/2 1850), Caisa 19/5 1771-26/2 1856), Erik (1775-), Lars (1779-), Per (1782-), Olof (1789-) Sonen Erik gifter sej och tar över hemmanet. Barbro dör i augusti 1818, 71 år gammal och Peter dör två månader senare, 80 år gammal.

 

Dottern Stina Kerstin (25/3 1749-13/2 1818) gifter sej 1777 med sjömannen Hans Lindroth (13/7 1746-12/1 1826) från Ängskär. De får Brita (26/10 1778-), Catharina (23/10 1782-1800), Stina Greta (18/9 1884-), Johan (22/3 1787-1800) och Hans (3/4 1792-) Stina Kerstin dör 1818 68 år gammal och Hans dör 1826 79 år gammal.

 

(1760)-(1793)

Skattebonden Eric Larsson (x/10 1730-20/0 1804) och Anna Mattsdotter (x/3 1736-5/6 1811) Han är son i huset och hon kommer från Stånggrund. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Hemmanet är delat till ¼ mantal men denna del är fortfarande ett skattehemman. De gifter sej 1762 som dräng och piga och får barnen Lars (23/9 1762-) som tar över här, Erik (6/10 1764-) se nedan, Kajsa (24/1 1766-18/3 1817) se nedan, Brita (1/1 1769-23/4 1769) som dör knappt 4 månader gammal, Anna (5/12 1770-4/12 1820) se nedan, Mattias (18/10 1774-27/11 1774) som dör 1 månad gammal, hans tvillingsyster Greta (18/10 1774-1/11 1831) se nedan och Mats (14/2 1778-27/3 1837) se nedan. Hans mor bor kvar tills hon dör.

Eric omnämns som ägaren i jordeböcker och i Leufsta bruks Bondebok så sent som 1793. Han dör av lungsot. När han dör omnämns Anna som den ”gamla enkan” 68 år gammal. Förutom sonen Lars som tagit över hemmanet omnämns de andra barnen.

Bouppteckningen efter Eric omfattar bla 5 djur till ett värde av 17 riksdaler. Änkan tilldelades hälften av värdet och barnen delade lika på den andra hälften. Hemmanet, och troligen merparten av djuren, hade sonen Lars redan tagit över. Hon dör av frossa 7 år senare och hennes bouppteckning uppgår till ca 32 riksdaler varav hälften av värdet består av en ko. Alla 6 barnen uppgavs vara gifta och närvarande och de delade lika på arvet efter sin mor.

 

Sonen Erik (6/10 1764-) flyttar hemifrån före 1882. Tar sej namnet Hållsten. Bor i Östhammar 1804.

 

Dottern Kajsa (24/1 1766-18/3 1817) gifter sej 1790 med ordinarie båtsman Petter Friskman. Läs vidare om dem i texten om båtsmanstorpet.

 

Dottern Anna (5/12 1770-4/12 1820) är ogift 33 år gammal när fadern dör. Hon gifter sej sen 1806 med den 46-årige änkemannen frälsebonden Anders Jansson (6/3 1760-20/7 1821) i Vavd nr 3. Hennes man är halvbror till båtsman Friskman som hennes syster Kajsa är gift med. Han har barnen Maja (1789-) och Anders (1792-) från förra äktenskapet. De får tillsammans Anna Brita (19/10 1809-) och Catharina (9/8 1812-) Anna dör 1820, en dag före sin 50-årsdag, av lungfeber och Anders dör knappt ett år senare, 61 år gammal, av lungfeber

 

Dottern Greta (18/10 1774-1/11 1831) gifter sej 1797 med bondsonen i Göksnåre nr 6 B Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) Läs mer om dem där.

 

Sonen Mats (14/2 1778-27/3 1837) gifter sej 1805 med den 17 år yngre Katarina Ersdotter (1761-1845) från Vavd nr 1 där de bosätter sej . Hon är änka och har barnen Anna (1785-), Lars (10/5 1788-), Brita (1791-), Eric (1794-), Matts (1797-7/10 1810) som dör 13 år gammal av rödsot, Caisa (1800-) och de får Jan Peter Matsson (23/9 1805-11/12 1805) som dör 2 månader gammal av något slags hjärtfel.

Mats Ersson blir tolvman och dör 1837, 59 år gammal, av lungsot och Katarina dör 1845, 84 år gammal.

 

 

(1794)-1825

Skattebonden Lars Ersson (23/9 1762-8/5 1836) och Brita Ersdotter (12/10 1758-2/5 1835) Han är son i huset och hon är från Julö. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 250-272. Han säljer hemmanet 2/6 1825. I fastebrevet står det: Jag bortbyter och avträder mitt ägande ¼ mantal skattefrälse Göksnåre nr 5 om 2 1/6 öresland värderat till 1000 riksdaler banco mot ¼ mantal kronoskatte Åsmundbo nr 1 om 1 2/3 öresland värderat till 333 riksdaler 16 banco. De gifter sej 1786 och får barnen Anna (12/7 1787-) se nedan, Lena (31/7 1790-5/6 1865) se nedan, Brita (10/8 1793-) se nedan, Kajsa (25/9 1796-) som tar över här, Erik (3/1 1800-24/2 1870) se nedan och Greta Stina (21/8 1803-23/11 1867) se nedan.

Från 1801 till 1802 bor här också soldaten Jonas Hök född Bredberg (1772-) från Uppsala.

Lars och Brita flyttar 1825 till det hemman i Åsmundbo de bytt till sej. De har med sej de yngsta barnen Eric och Greta Stina. Greta Stina dör 1835, 76 år gammal och Lars dör ett år senare, 73 år gammal

Dottern Kajsa tar över här som frälsebonde

 

Dottern Anna (12/7 1787-13/5 1857) gifter sej med förre sjömannen Erik Löf (19/8 1784-5/12 1866) och är son till båtsman Löf i Årböle. De flyttar hit 1813 med barnen Anna Brita (10/1 1811-före 1825) och Lena Caisa (21/8 1812) Här får de sen Anders (17/5 1814-), Eric (16/4 1816-) och Stina Greta (1/12 1818-29/9 1820) som dör av hosta innan hon fyllt 2 år. Någon gång mellan 1821 och 1824 flyttar de till nybygget Rundsvia och blir torpare. Lär mer om dem där.

 

Dottern Lena (31/7 1790-5/6 1865) gifter sej 1817 med bondesonen Anders Andersson (23/9 1792-19/10 1838) från Vavd nr 3. De tar över som frälsebönder och får Lena Caisa (7/8 1817-), Anders (2/3 1822-), Lars Eric (16/6 1824-), Brita Maja (16/1 1826-), Johan (9/11 1828-29/1 1830 som dör drygt ett år gammal av kikhosta. Hennes make Anders dör 1838, 46 år gammal, efter att ha blivit ”krossad vid kullkörning”. De yngsta dottern gifter sej och tar över hemmanet. Lena bor kvar hos sin dotter och hennes familj till sin död 1865, 74 år gammal.

 

Dottern Brita (10/8 1793-) flyttar till Valö 1813.

 

Sonen Erik (3/1 1800-24/2 1870) flyttar med föräldrarna till Åsmundbo 1825, gifter sej där med Greta Persdotter (11/12 1798-25/12 1837) från Slada och de tar över hemmanet. De får Lars Petter (22/9 1826-), Eric (18/2 1827-), Maja Brita (28/1 1829-), Greta Lena (12/10 1830-), Anna Stina (26/11 1832-24/10 1836) som dör knappt 4 år gammal av okänd barnsjukdom, Mattias (18/6 1835-) Greta dör 1837, 39 år gammal, av barnsbörd. Erik gifter om sej 1/12 1838 med Anna Caisa Persdotter (30/11 1810-) från Tegelsmora och de får Christina Catharina (4/11 1839-), Anna Erica (8/2 1842-16/5 1842) som dör 3 månader gammal av okänd barnsjukdom, Anders (7/6 1843-), Fredrik (26/6 1846-) och Anna Erika (11/1 1856-26/5 1867) som dör 11 år gammal utan angiven orsak. Deras hemman ändras till att bli ett torp, Erik anges höra illa. Erik dör 1870 70 år gammal.

 

Dottern Greta Stina (21/8 1803-23/11 1867) flyttar med föräldrarna till Åsmundbo 1925. 1834 flyttar hon till Prästgården som piga åt kyrkoherde Wallmon. Där blir hon kvar 5 år till 1839 då hon flyttar till Flottskär som piga åt dykerikommisarien Nordling. Efter 11 år där är hon 47 år gammal och flyttar 1850 till båtsmannen Kjerf i Kärven. 1851 flyttar hon till Flottskär. 1852 flyttar hon till sin bror Per i Göksnåre nr 5 som piga. Efter 2 år i Göksnåre flyttar hon år 1854 till strandsittaren på Vavds ägor Eric Andersson. Hon flyttar till Bovreten, Österleufsta 1855 som piga åt Carl Eric de Jounge. Redan 1856 flyttar hon tillbaka till Hållnäs och nu till fördelstorparen Jan Ersson i Göksnåre. Hon anges nu som förre pigan och sen som inhyses, oklart var i byn. Hon anges också vara svag och oförmögen att tjäna. Greta Stina dör 1867, 64 år gammal.

 

 

1825-(1855)

Frälsebonden Per Larsson (9/3 1802-26/3 1855) och Kaisa Ersdotter (25/9 1796-1/4 1870) Hon är dotter i huset. Han är son till sockenskomakaren Lars Hollman i Göksnåre 7:9. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 57 på den kartan. De gifter sej 1823 och får Lars Petter (6/4 1825-1899) som tar över här, Eric (6/12 1828-14/6 1829 som dör av rödsot 6 månader gammal, Anna Caisa (23/10 1830-25/2 1916) se nedan, Erik Gustaf (12/7 1834-20/2 1859), Anders (18/8 1835-31/12 1920) läs mer om honom under Personer, Brita Stina (17/3 1838-22/11 1909) läs mer om henne under Personer och Lena Greta (2/3 1840-19/6 1840) som dör av bröstfeber 3 månader gammal.

När Per dör av bröstsjukdom har de 5 barn i livet, nämligen sonen Lars Petter som redan är gift och troligen tagit över, Eric Gustaf är 20 år, Andreas 19, Anna Caisa 24 och Brita Stina 17 år. Boet innehåller 4 kor, 1 kviga, 1 oxe, 2 kvigkalvar, 4 tackor med lamm, 1 häst och 3 ston värderade till 139 riksdaler. Hela boet är värt 297 riksdaler men skulderna är ännu större, 323 rd. Långivarna är bland andra Leufsta 44 riksdaler, Nordling i Flottskär 5 rd, Hållnäs sockenmagasin 76 rd. Det finns dessutom 3 personer i Vavd och Magön som är angivna som förmyndare och som han är skyldig sammanlagt 128 riksdaler. Även arv omnämns här. Kan detta ha med den förre ägaren, skattebonden Lars Erssons barn att göra?

 

Dottern Anna Caisa (23/10 1830-25/2 1916) flyttar 1853 till Griggebo som piga. 1856 flyttar hon tillbaka hem. 1858 flyttar hon till Skaten där hon gifter sej med sonen i huset Henrik Henriksson (9/8 1828-29/2 1884) läs vidare under fastigheten Skaten nr 1.

 

Sonen Erik Gustaf (12/7 1834-20/2 1859) flyttar 1856 till Kuggböle som dräng. 1858 flyttar han till Årböle som dräng. Han dör 1859, 24 år gammal, av bröstsjukdom.

 

 

(1855)-(1884)

Frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) Han är son i huset och hon kommer från Edsätra. De gifter sej 1854 och får Christina Erika (5/9 1855-23/5 1924) läs mer om henne under Personer, Catharina Charlotta (13/8 1857-22/11 1934) som gifter sej med Jan Henrik Henriksson i Skaten, Per Gustaf (16/6 1859-24/6 1932) som tar över här, Lars Erik (30/11 1861-14/10 1950) som tar över Göksnåre nr 2, Anna Lovisa (24/3 1864-22/4 1898) läs mer om henne under Personer, Maria Matilda (9/11 1866-4/10 1943) som gifter sej i det andra Göksnåre 5 med sonen i huset Johan Gustav Jansson, Carl Johan (11/8 1869-19/11 1881) som dör, 12 år gammal, av dragsjuka, Adolf Fredrik (10/2 1873-24/3 1905) och Emma (6/12 1875-1/3 1945)

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. När sonen Per Gustaf, efter att ha tagit över här, sen 1890 tar över Göksnåre nr 4 flyttar de med tillsammans med sina två yngsta barn. Sonen Lars Erik tar över Göksnåre nr 2 1885.

 

 

(1884)-1890

Frälsebonde Per Gustaf Larsson/Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persdotter (28/5 1858-12/3 1942) Han är son i huset och hon flyttar in från Göksnåre nr 2 där hon var dotter i huset. De gifter sej 1884 och byter då namn till Holmgren. De får Karl Gustaf (2/1 1886-9/11 1942) Johan Viktor (25/10 1887-5/2 1889 som dog av ”medfödd allmän svaghet” 1 år och 3 månader gammal och Joel (5/1 1890-15/5 1980) De köper Kumlet och flyttar dit 1890.

 

1890-1897

Hemmansbrukare och frälsebonde Anders August Olsson (1/11 1862-4/5 1943) och Augusta Andersdotter (27/12 1861-23/6 1952) De flyttar in från Önsbo där han var son i huset. Hon flyttade in hos hans föräldrar i Önsbo 1887 från Göksnåre nr 1 där hon var dotter till Anders Petter Persson och Kaisa Maria Andersdotter. De har gift sej 1888 och får Adina Augusta (8/11 1888-8/11 1970) i Önsbo. Här får de sen Albin (12/9 1890-11/8 1973), Lydia Maria (28/5 1893-4/3 1974) och Carl David (16/7 1895-6/6 1966)

1897 flyttar de till Åkerby nr 4 ¼ mantal som de köper. Där får de Josef (1/11 1899-26/5 1900) som dör 6 månader gammal.

 

Dottern Adina Augusta (8/11 1888-8/11 1970) gifter sej 1913 med snickaren Johan Axel Douhan (12/6 1891-24/6 1929) och de flyttar till hennes föräldrar i Åkerby och tar över hemmanet 1919 fram till 1922 när de flyttar.

 

Då flyttar sonen Carl David hem med sin hustru Maria Löfgren (26/3 1897-6/6 1966) och deras barn men de flyttar redan 1925.

Då flyttar dottern Adina Augusta med familj tillbaka. Hennes make Johan Axel dör 1929, 38 år gammal, av septichomia (blodförgiftning) men hon och föräldrarna bor kvar 1935. Fadern Anders August dör 1943, 80 år gammal och modern Augusta dör 1952, 90 år gammal. Adina bor kvar i Åkerby och dör där 1970, på sin 82-årsdag.

 

Sonen Albin (12/9 1890-11/8 1973) gifter sej 1917 med Elin Katarina Andersson (16/5 1894-22/2 1981) Han dör 1973, 82 år gammal, och hon dör 1981, 86 år gammal, båda i Gåsebo, Österlövsta.

 

Dottern Lydia Maria (28/5 1893-4/3 1974) dör 1974, 80 år gammal, i Hyreshuset, Salbohed, Västerfärnebo.

 

Sonen Carl David (16/7 1895-6/6 1966) gifter sej 1923 med Maria Löfgren (26/3 1897-14/3 1990) Han dör 1966, 70 år gammal, och hon dör 1990, nästan 93 år gammal, båda i Försäter.

 

 

1897-1915

Johan August Eriksson (18/11 1866-15/9 1948) och Maria Augusta Andersson (6/5 1869-3/7 1949) Han är född i Vavd som son till backstugemannen Erik Eriksson och hans hustru Anna Olsdotter. Hon är farmorsmor till Roine Henriksson i Skaten och dotter till pigan Anna Maja Andersdotter (16/3 1835-12/8 1908) från Lönnö. Hon är dessutom bror till Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) som återfinns i Göksnåre 7:11 Västerbo från 1902.

De har jobbat som dräng och piga på många olika ställen innan de träffas och gifter sej. Han har bla varit i Göksnåre nr 3 och hon i Göksnåre nr 4. De har gift sej 1891 och fått Carl Johan (15/1 1892-2/2 1926) se nedan, innan de flyttar till Frebbenbo, Wahlö 1892. Där fick de Hanna Augusta (30/5 1893-13/10 1987) se nedan, innan de 1895 flyttar till Frebbenbo, Forsmark. Där får de Emil (18/7 1895-23/4 1975) se nedan, innan det är dags för flytt igen, denna gång hit till Göksnåre nr 5. Här får de Axel (28/8 1897-3/5 1898) som dör 8 månader gammal, August Verner (21/5 1899-9/6 1899) som bara blir knappt 3 veckor, August Bernhard (20/6 1900-23/4 1901) som blir 10 månader gammal, Enar Sigfrid (22/9 1901-2/3 1967) se nedan, Arvid (17/12 1903-6/2 1905) som blir drygt 14 månader innan han dör av kikhosta, Verner (16/8 1906-5/8 1991) se nedan, Hilda Maria (4/4 1910-13/7 1990) se nedan och Edit (20/8 1912-28/8 1912) som bara blir 8 dagar innan hon dör. Den ende av barnen som får en dödsorsak angiven, Arvid, inleder en kort epidemi av kikhosta i Hållnäs. 6 mycket små barn dör på 2 månader, Arvid är den ende i Göksnåre.

Hennes mor den förre pigan Anna Maja Andersson (16/3 1835-12/8 1908) flyttar in hit 1904 och bor här till sin död 73 år gammal.

Gården brukas av Karl Johan Jansson i Göksnåre nr 5B och Erik August Jansson i Göksnåre nr 6B.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns JA Eriksson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

De flyttar till Valla nr 1, Västland 1915 som brukare. De bor kvar där 1945. Johan August dör 1948, 81 år gammal och Maria Augusta dör 1949, 80 år gammal, båda i Valla.

 

Sonen Carl Johan (15/1 1892-2/2 1926) har fallandesot (epilepsi) och har av häradsrätten förklarats omyndig 3/6 1930. Han bor kvar med sina föräldrar och dör 1926, 34 år gammal.

 

Dottern Hanna Augusta (30/5 1893-13/10 1987) flyttar själv till Skaten och gifter sej med sonen i huset Johan Emil Jansson (8/8 1888-) Läs mer om dem i historien om Skaten nr 1.

 

Sonen Emil (18/7 1895-23/4 1975) gifter sej 1922 med Ebba Maria Johansson (25/12 1901-3/9 2002) från Frebbenbo, Forsmark och de får Johan Tore (11/10 1922-) De flyttar 1923 till Västlands gård där han blir arbetare. 1927 flyttar de tillbaka till Valla nr 1 och blir arrendatorer. Deras son Johan Tore gifter sej 1945 med Maj Viola Matsson (18/5 1923-) från Valö och de flyttar. Emil och Ebba Maria bor kvar i Valla nr 1 1949. Emil dör 1975, 79 år gammal, i Väla. Ebba Maria flyttar senare till Karlholmsbruk där hon dör 2002, nästan 101 år gammal.

 

Sonen Enar Sigfrid (22/9 1901-2/3 1967) är måleri- och grovarbetare. Han flyttar 1930 till Staf och gifter sej med Edit Ellida Eriksson (14/2 1893-15/2 1982) från Tolfta. 1932 flyttar de till Stymne. 1937 flyttar de vidare till Sörby, Tegelsmora. De adopterar sonen Kurt Sixten Eriksson (13/1 1930-) enligt beslut från Upsala läns norra domsaga 4/12 1936. De flyttar till Film 1939. Han dör 1967, 65 år gammal, hon dör 1982, 89 år gammal båda i Österby bruk.

 

Sonen Verner (16/8 1906-5/8 1991) är jordbruksarbetare och flyttar till Marma, Älvkarleby i januari 1928 som dräng. I december samma år flyttar han tillbaka hem till Valla, Västland. 1929 flyttar han till Vavd nr 2 som dräng åt handlaren Josef Lundqvist. 1930 anges att han har 3 års skolgång och att han tjänar 900 kr/år. Han är kvar där i 9 år till 1938 då han flyttar till Katrinelund, Vavd som diversearbetare. Han gifter sej då, 33 år gammal, med Gertrurd Martina Olsson (8/9 1909-11/10 1986) från och de får Hans Verner (31/12 1841-) som föds i Österleufsta. De bor kvar i Vavd 1942. Hon dör 77 år gammal och han dör 1991, knappt 85 år gammal, båda i Vavd.

 

Dottern Hilda Maria (4/4 1910-13/7 1990) flyttar till Hållnäs 1927. Hon gifter sej 1938 med Johan Alvar Karlsson (16/12 1914-27/7 1978) från Österleufsta. De får Lena Maria Elisabet (9/3 1950-) i Uppsala. De bor på Luthagsesplanaden 9A i Uppsala. Johan Alvar dör 1978, 63 år gammal och Hilda Maria dör 1990, 80 år gammal.

 

 

1915-(1942)

Skogsarbetaren Gustav Verner Andersson (25/4 1892-14/12 1956) och Ester Fredrika Lindkvist (17/6 1894-8/10 1975) Han är från Barknåre och hon från Storsten. De gifter sej 1915 och får Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) se nedan, Ellen Maria (31/7 1917-13/2 1998) se nedan, Ester Margareta (11/3 1920-14/3 2010) se nedan och Maj Lisa (13/11 1922-16/10 1993) se nedan.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 339. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan ligger kvar på bolagets ägor, troligen för att det fungerade som arbetarbostad. Gustav Verner dör här 1956, 64 år gammal och Ester Fredrika dör här 1975, 81 år gammal.

 

Dottern Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) jobbar borta ett år 1931 innan hon kommer tillbaka för att sen 1933 flytta till Malen som tjänarinna och vidare till Fågelsången som hembiträde. 1937 flyttar hon till Sörgården och gifter sej med sonen där Ragnar Julius (16/6 1914-14/1 1988) De flyttar hit 1940, se nedan.

 

Dottern Ellen Maria (31/7 1917-13/2 1998) flyttar till Flottskär som hembiträde 1935. Hon kommer tillbaka till byn 1940 och gifter sej med Karl Magnus Holmgren (23/10 1913-9/12 1997) i Göksnåre nr 4 Kumlet. Läs mer om dem där.

 

Dottern Ester Margareta (11/3 1920-14/3 2010) flyttar 1938 till handlare Kastberg i Löten och blir affärsbiträde. Hon bor kvar där 1942. Hon gifter sej 1945 med Erik Gunnar Östlund (9/12 1917-22/10 1993) från Söderala, Hälsingland. Han dör i Tolfta, 1993, 75 år gammal. Hon är senare folkbokförd i Gamla Uppsala men dör 2010, 90 år gammal, på Gjutebrunnsvägen i Askim i södra Göteborg.

 

Dottern Maj Lisa (13/11 1922-16/10 1993) är syelev och bor kvar med föräldrarna 1942. Hon gifter sej 26/12 1945 med Erik Oskar Pettersson (16/9 1920-12/3 2010) Hon dör 1993, 71 år gammal, Åkerby och han dör 2010, nästan 90 år gammal, i Karlholmsbruk.

 

1935-1936

1935 flyttar Karl Algot Eriksson (13/2 1911-8/5 1996) och Elsa Gustava Karlström (18/4 1914-9/5 1997) in. Han är från Kärven och hon kommer från skogvaktartorpet. De får samma år dottern Inga Britt Anna Vilhelmina (24/2 1935-2002) De gifter sej 1936 och flyttar då till Kvarnbo där han blir bygnadsarbetare. Där får de Nils Algot (20/2 1938-) och flyttar till Gåvastbo, Österleufsta samma år. Senare flyttar de till Gävle och 5e Tvärgatan 32A. Han dör 1996, 85 år gammal och Elsa Gustava dör året efter 83 år gammal. Som kuriosa kan nämnas att jag själv bodde några hundra meter därifrån fram till 1974. Dottern Inga Britt Anna Vilhelmina gifter sej Gerdemark, skiljer sej 1990 och dör 2002 några kvarter därifrån på 5e Tvärgatan 18.

 

1940-(1991)

1940 flyttar skogsarbetaren Ragnar Julius Andersson (16/6 1914-14/1 1988) och Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) och deras son Stig Ragnar (14/4 1938-) in från Göksnåre nr 4, Sörgården. Hon är dotter här i huset. Han är född i Sörgården. De gifte sej 1937. Den 4/4 1941 blir namnbytet till Sörehall godkänt. Det året förvärvas också fastigheten från Korsnäs. De får sen dottern Gunilla (11/1 1943-) De omnämns alla i ”Sveriges bebyggelse” 1949. 1958 flyttar Stig Ragnar tillsammans med 4 andra män från Hållnäs till en adress i Skutskär. Troligen har de fått jobb på fabriken. 1961 flyttar Karin Gunilla till Leufsta bruk. Ragnar Julius dör här 1988, 73 år gammal och Karin Linnea dör 1994, 78 år gammal.

 

199x-

Torbjörn (7/7 1945-) och Gunilla Wärefors f. Sörehall (11/1 1943) De har barnen nn, Maria och Ulrik (5/11 1971-)