Fastighetsförsäljningar i Göksnåre

1634            Stenmo Kiöpt för en stufwa och 10 dl:r godt mynt.

1644            Nybohls ägor gifwit i wederlag för 1öres Land i giöksnåret.

1665            Kaggebohl för detta är gifwit en Klädning och Contant       200                        Ns: till detta hörer och 3ne Documenter.

1668            Giöksnåret Nils Douses Hemman 1670.

1670            Kallnäs torpet Kostar 100 Ducater eller 75 dl:r documenter.

1676            Fastebrev, 28 febr 1676, bonden Olof Erson Duus, ½ mantal, 10                        öresland, 345 d, 20 öre kopparmynt, Hans Israelsson. Olof                                  Ersson Duus säljer ett hemman ½ mantal, 10 öresland. G1                                  säljer ett avgärda hemman. Vilket ?

1679            Skaten Göksnåre bonder säljer Skaten till Jacob Jakobsson.

1692            Anders Larsson, Göksnåre nr 5, säljer hörättigheter för att kunna                      köpa en häst.

1695            Kaggebol Hwars Kiöpe skilling är utsatt.

1695            Mats Ersson (Bäske) som bor i Göksnåre vittnar om hur Anders                        Larsson tagit husbyggnader och sålt bort mark på hemmanet, vår                       börde jord. Anders Larsson tog mot hemmanet.

1704            Olof Andersson Gieting säljer (hela eller delar av) halva                                        Östgårdshemmanet till Leufsta. Fadern Anders Larsson Gieting                        ägde hemmanet. Hans son Lars Andersson har brukat och                                  betalat räntorna. G5. Hur stor andel säljs?

1706            Erik Andersson Giök säljer sin andel i det ½ hemman hans                                 syskon sålt sina delar i. Erik Andersson Giök var sannolikt son                           till Anders Larsson Gieting. G5. Till vem?

1706            Anna Andersdotter säljer sin andel i Östergården. Anna                                        Andersdotter var sannolikt dotter till Anders Larsson Gieting.                             G5. Till vem ?

1722            Erik Matsson Duus säljer sitt hemman (Göksnåre nr 3) till bruket                      som säljer det till häradsdomaren I Årböle Erik Månsson.

1732            Erik Anderssons änka säljer hemmanet Göksnåre nr 1 (???)

1741            Olof Ersson säljer sitt hemman (Göksnåre nr 1A) till bruket.

1743            Erik Larssons änka och son säljer sitt hemman (Göksnåre nr 1B)                        till bruket.

1745            Anders Ersson säljer sitt och Mats Erssons båda hemman                                   Göksnåre nr 5 A och B till bruket.

1747            Mats Ersson säljer sitt hemman Göksnåre nr 5 B till bruket.

1764            Jan Månsson säljer sitt hemman Göksnåre nr 3 till bruket

1823             Lars Ersson säljer sitt hemman Göksnåre nr 5 A till bruket.