Bilder

Bilder

 

 

Maja Brita Andersdotter (29/7 1829-10/9 1862) föds i Göksnåre 6A. 1857 flyttar hon till Gävle och blir piga hos tillförordnade borgmästaren och vice rådmannen Johan Wilhelm Petre (17/2 1819-15/7 1900)

Här ser vi från vänster Britta Eriksson (f. 22/9 1926, Sture Erikssons syster), Anders Gustaf Eriksson (17/8 1854-12/8 1943) och Gunborg Andersson (9/3 1924-, barnbarn till Anders Gustaf) I bakgrunden ses boningshus och ladugård för Göksnåre 3. Fotografen står på den nygrusade vägen ner till Göksnåre 1. Dränghuset är ännu ej byggt. Bilden bör vara tagen på andra halvan av 1930-talet. Foto från Sven-Erik Holmström.

 

Sönerna Herbert (15 år) och Axel (14 år) 1916. Fotograf Gustav Wilhelm Reimers. Läs om dem under Skogvaktare Olle Högberg. Bilden från Digitalt Museum.

 

År 1907 i Gävle inre hamn med Alderholmen i bakgrunden tas nedastående fotografi på det fartyg som Lars Petter Sundin äger. Det är passagerarångfartyget Alfa. Läs under Fastigheten Göksnåre nr 9 i Skaten.

Bild: Digitalt museum

 

Svante Olsson och Sven Åke Lundkvist på en skördetröska 1979

 

Julan och Sture Eriksson 1979. Läs om dem under Göksnåre nr 3.

Leopold Segerlund (15/3 1864-21/3 1943) flyttade tillbaka hem till Vavd 1886 från Kuggböle där han varit dräng det senaste året. Den 18/10 dömdes han till livstids straffarbete och ständig vanfröjd för mord och rån. Bytet som han hade kommit över var 25 kr.

Han påbörjade sitt fängelsestraff 16/12 1887 och han frigavs, 49 år gammal, 23/3 1913 efter 26 år på Långholmens centralfängelse. Som ”förpassningsort” vid frigivningen angavs ”hemorten”

Detta är den sida ur registret ”frigivna straffarbetsfångar” som handlar om honom.

 

Hjalmar Olsson i UNT 30/6 1977

Skogvaktare Gösta Lundgren, 1956

Tage Holmström, 1956

Denna bild tillhör Sven-Erik Holmström. Den föreställer Sven Eriks farfar Carl Ossian Holmström och farmor Ada Albertina Olsson samt deras söner Carl Elias Tage (Sven-Eriks far) och Tore Julius framför det gamla huset som revs 1937 och ladugården som ännu finns kvar. Utifrån en bedömning av åldern på pojkarna är bilden troligen tagen ca 1933-34

 

xx

1956 satt 5 personer i komunalfullmäktige som var boende eller födda i Göksnåre. Förutom dessa 4 som vi har bild på så var det också Rune Sörehall.

 

Anders gustaf henriksson och fru Emeli vid sitt hus i Slåtan

 

Johanna Helena Sjöstrand f. Löfström (8/8 1866-8/1 1931) Bilden tagen 1912 när hon alltså är 54 år gammal av Gustav Wilhelm Reimers och finns nu i Digitalt Museum. Hon var farmors fars syster till Inga, Lillemor och Irene.

 

 

Axel Wilhelm Hollman (19/2 1884-31/12 1963) framför föräldrahemmet torpet Skäret år 1962

 

Efter lite efterforskningar har jag fått hjälp av Lilian Edström som är chef på Svenska Skoindustrimuseet i Kumla. Föremålet är en sk läst dvs den modell man formar skon kring. Det är troligt att den är från andra halvan av 1800-talet. För att forma en sko behövdes också andra bitar som sattes ovanpå denna del. Troligen är denna läst tillverkad av en person som använt den för att själv göra skor på gården och inte av en byskomakare. Vem av torparna i Backen som är skaparen av denna läst är naturligtvis svårt att veta.

 

 

 

Fotografier och vävprover tillhör den så kallade hemslöjdssamlingens A-samling, som samlades in av Uppsala läns hemslöjdsförening under åren 1916-1978.

Bolstervaren lämnades in till och fotograferades vid en utställning i Hållnäs, Uppland, augusti 1949. Det ena bolstervaret ägdes av Märta Larsson, Göksnåre, Hållnäs socken, Uppland.

Hemslöjdssamlingen deponerades på Upplandsmuseet 1981-12-21 av Uppsala läns hemslöjdsförening och skänktes till Upplandsmuseet 1994-06-01 av Hemslöjdsföreningen i Uppsala län.

 

Ida Johanna Blomberg (f. Matsson) på sin 80-årsdag 1961 (?) (bild från Anna Löfgren)

Fyra av Ida Johannas systrar. Xx, Josephina, (Vilka?, när)

(bild från Anna Löfgren)

Ida Johanna Mattsdotter som ung (före 1900?)

(bild från Anna Löfgren)

Josefina Helena Matsdotter på sin 70-årsdag 1946 (bild från Anna Löfgren)

Erika Lovisa med sina 8 barn. 80-årsdag, 1952?

(bild från Anna Löfgren)

 

Karl Larsson (f.1893), Joel Holmgren (f. 1890) och smeden Karl Fredrik Lövberg (f.1879) i Leufstabruk. Karl är Jimmy Larssons farfarsfar. Joel är Mattias farfarsfars bror. Karl och Joel är kusiner. Smeden Karl Fredrik Lövberg är gift med Joels faster Emma Larsson (6/12 1875-)

Om bilden är tagen tex 1920 så är smeden 41 år gammal, Joel 30 och Karl 27 år. Min gissning blir att bilden är från 1920-25.

Fågelsången, skogvaktarboställe från 1919.

 

Nedan följer ett antal bilder jag fått från Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Det handlar om ordet Dys eller Dysing som förekommer i bouppteckningar i Hållnäs och Österleufsta.

Det är lokal dialekt för unghäst.