Augusta Ersdotter (29/6 1866-30/1 1951)

Hon föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde unge Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885) och Anna Brita Vahlberg (14/1 1827-10/1 1892) Hon flyttar till Vavd år 1883 som piga. 1884 flyttar hon till Ängskär som piga.1885 flyttar hon till Hjälmunge som piga. Hon gifter sej 1887 med Lars Erik Olsson (29/1 1862-6/4 1910) från Hjelmunge. 1888 flyttar de till Prestarby, Tegelsmora där får de Gunnar Emanuel (3/3 1889-), 1889 flyttar de till och köper Broddby nr 2, 1/8 mantal kronoskatte. Här får de Karl Viktor (25/2 1893-), Erik Josef (13/1 1895-) De byter namn till Larsson, oklart varför, 1898 då de också flyttar till Salberga och köper ¼ mantal i Österleufsta. De får Elin Josefina (26/12 1900-) 1906 flyttar de till Norrby, Valö där de blir brukare under Forsmarks bruk. Lars Erik dör 1910, 48 år gammal, genom att han hänger sej. Kyrkoboken anger: Självmordet framkallat af grubbel och sjuklighet. Augusta bor kvar med sonen Gunnar Emanuel som gifter sej och tar över. När sonen flyttar till Tegelsmora med sin familj flyttar Augusta till sonen Erik Josef och hans familj här i Norrby. 1945 flyttar hon, 79 år gammal, till Esarby 2, Tegelsmora. Troligen till sin dotter Elin Josefina och hennes familj. Hon dör där 1951, 84 år gammal.