thumbnail_1944 ca Calmette-vaccingeringsbuss i Göksnåre