År 1650-1700

Det finns en överflödsförordning som reglerar vad människor med olika status får använda och förbruka. I allt från mat till kläder fanns det regler.

1652 dör Louis de Geer och hans son Emanuel de Geer (1624-1692) tar över.

Under Karl 11s tid på andra halvan av 1600-talet genomfördes ett antal reduktioner där en del skatterättigheter som skänkts togs tillbaka.

Någon gång efter 1668 lyckades Emanuel de Geer, i samband med en blöt fest han bjöd bönderna på, att köpa de hemman som hade den mark som gav kontroll över brukets kraftsförsörjning via vattnet.

Bönderna erbjöds likvärdiga hemman i andra socknar. Om något av dessa låg i Göksnåre är ännu oklart.

Emanuel de Geer löste in Stenmo i slutet på 1670-talet av ägaren Anders Matsson, som då kommit i skuld till bruket och Stenmo blir ett frälsehemman.

I Bruksboken för 1666-1668 finns drottning Christinas brev angående Louis De Geers lån till kronan uppgående till 56 951 riksdaler specie mot säkerhet i vissa hemman.

Under 1600-talet var det sammanlagt 18 hemman i Hållnäs som kom i brukets ägo.

På 1600-talet var skriv- och läskonsten till viss del spridd bland folk, husförhören omfattade bla det.

Sjöfarten i Ängskär börjar på slutet av 1600-talet. Det fanns då bara en brygga.

Ett första fyrtorn på Örskär byggdes pga denna trafik 1685.

Svedjebruk förbjuds för att gynna produktionen av träkol.

Skatten till bruket betalades i träkol.

Hela traktens basnäring utöver fisket och det magra och steniga jordbruket blev att producera träkol.

Vissa tider var en stor del av skogarna hårt överutnyttjade. För att producera ett ton tackjärn (0,13 m3 dvs ungefär 50x50x50 cm) krävdes ca 4,5 m3 träkol och till det krävdes ca 10 m3 ved.

I Hållnäs och Österleufsta socknar hölls 3 stycken trolldomsrannsakningar år 1675.

En av de som anklagades var “Maria i Göksnåre” Det finns 2 st Maria i byn som kan stämma, nämligen 26-åriga Maria Olsdotter (1649-x/5 1720) och Maria Ersdotter (-1684) som troligen är 50-55 år gammal.

Den 26-åriga Maria Olsdotter var hustru till skattebonden Lars Ersson, hade 2 barn i åldrarna 2 och 5 år och hon är född i byn. Maria Ersdotter, som troligen är ca 50 år, är hustru till skattebonden Mats Nilsson och de har 4 barn i åldrarna 9-28 år. Hon är troligen från Sikhjelma. Vem av dem det var lär bli svårt att få fram men vi kan i alla fall trösta oss med att hon, eller någon av de andra, inte blev fälld.

av dem det var lär bli svårt att få fram men vi kan i alla fall trösta oss med att hon, och ingen av de andra heller, inte blev fälld.

Hysterin kom till Uppland med tiggarpojkar som här blev visgossar och välkomnades av präster som predikade om trolldom i kyrkorna. I januari 1675 utpekade Kerstin Persdotter i Film (14 år) sin styvmor Margareta i Elsarbo och sju andra kvinnor, barn pekade också ut kvinnor på andra orter.

I mars 1675 utpekade en pojke 9 kvinnor i Uppsala, men kördes ur staden. Vittnesmål avfärdas som illusioner, tortyren ifrågasätts. Brita i Skärplinge (60) avgav bekännelse i Öster-Lövsta då rätten lovade ett lågt straff, och dömdes till döden, men ingen avrättning finns bekräftad. Kommission i juni 1676, som satt på Uppsala slott. Dokumenten från Uppland saknas.

Malin Eriksdotter (80) och dottern Maria Nilsdotter (50) bekände inför tingsrätten att de ridit till Blåkulla på en kvast och haft sex med Satan och fängslades på Uppsala slott; de avrättades i sin hemort Vendel. I oktober 1676 meddelades om avslöjandet om den falska häxprocessen i Stockholm.

Film: åtta anklagade (januari 1675)

Öster-Lövsta: fem anklagade, en dödsdom (oklart om den verkställdes) (1675).

Hållnäs: 10 anklagade, ingen avrättad (november 1675).

Vendel: två avrättades (augusti 1676).

Våla härad: 1675-1676 ett tiotal anklagade, åtalet lades ned efter avslöjandet om den falska häxprocessen i Stockholm.

Göksnåre byamän och jordägare säljer 1679 Skaten till Jacob Jacobsson.

De som anges som byamän och jordägare är: Erich Tomsson, Erich Larsson, Mats Nilsson, Mats Ersson Duus, Anders Ersson, Mats Ersson och Anders Larsson Gieting

Byn Kallnäs säljs av Göksnåre by till De Geer 1669 för 100 ducater specie.

1675 försöker Göksnåre försälja ”åtskilliga måssar och parcker” till Leufsta bruk. Det är oklart om de lyckades.

1678 sitter Erik Israelsson från byn i nämnden i tingsrätten.

Varje båtsman på ordinarie nummer skulle förses med bostad enligt bestämmelser från 1690 med en stuga om 8 alnar inom knutarna samt en förstuga till detta även en liten loge med lada samt fähus för två kor. Detta innebär att boytan var ca 19 m2.

1692 dör Emanuel de Geer och hans brorson Charles de Geer (1669-1730) tar över.

Någon gång i slutet på 1600-talet drabbas byn av en svår skogsbrand, se sockenbeskrivningen år 1701.