Anna Ersdotter (14/10 1700-30/6 1784)

Hon föds och dör i Göksnåre. Hennes föräldrar är skattebonden Erik Andersson (1658-15/10 1732) och Karin Olsdotter (1653-18/4 1733) i Göksnåre nr 1A. Hennes liv fram till 30-årsåldern är okänt men hon gifter sej i Hållnäs 1732 med hovslagargesällen Georg Georgsson Hoffman (-ca 1749) från Tierp. De bor Karby, Vendel där George är smed. De får Stina (8/6 1833-12/6 1833) som dör efter 4 dagar och Anna (23/12 1734-före 1738) De flyttar 1738 till Åby, Bälinge och 1739 vidare till Lövsta, Bälinge där han blir sockensmed. De flyttar till Förkarby där de får ett barn som döps 16/3 1740- utan att namnet anges. I husförhörslängderna på dessa ställen är inga barn angivna.

Hennes man George anges som sockensmed i Bälinge 1741-42 när han stämmer sin svärfar för arvet efter hemmanet, se Göksnåre nr 1A år 1728-1746. Det är oklart var de bor efter 1742 och fram till 1749.

De får 6 barn varav 4 dör tidigt.

Efter att hon blivit änka år 1750 kommer hon tillbaka till Göksnåre och bor hos Måns Friskman i torpet Skäret. Hon har dottern Anna (1738-2/8 1813) (ev döpt 2 april) med sej. Sonen Eric (1745-) lever också men är konstigt nog inte med hit.

Hon är sängliggande och dör 1784, 83 år gammal.

I död- och begravningsboken anges för Anna: ”Almoso hjonet och enkan Anna Ericsdotter född år 1700 d. 14 Oct. F. Bonden Eric Andersson och hustru Catharina Larsdotter, Gift år 1732 d. 24 Junji med hofslagaren Georg Hoffman i Tierp. Lefde med honom i 19 år och haft 6 barn af hvilka en son och en dotter lefa. Lefwat enka uti 35 år och under nästan hela tiden warit eländig och sjuk. Afl. d. 30 sistl. uti 84 års ålder”

-Annas dotter Anna Göransdotter (1738-2/8 1813) bor, efter moderns död, kvar i torpet Skäret till 1795 då hon, 57 år gammal, flyttar till Ängvreta och gifter sej med den 45-årige fiskaren Simon Ersson (17/5 1750-26/5 1809) som blev änkling 2 år tidigare. Han har 4 barn som är 4, 10, 14 och 16 år gamla. De får inga barn tillsammans och han dör 1809, 59 år gammal, av förstoppning. Hans bouppteckning redovisar bl.a. 2 kor, 2 får, 1 lamm, 1 stuga med kammare, 1 fähus 1 bod och 1 hölada. Tillgångarna summerades till ca 40 riksdaler. I bouppteckningen varierar hennes efternamn, hon kallas Göransdotter, Jöransdotter och Georgsdotter, det var inte lika noga med stavningen när man ändå inte kunde läsa. Anna flyttar året efter till Snatrabodarna, Västland. Hon dör där 1813, 75 år gammal.